Chrystusowcy: Dobre wieści z Mikołajewa na Ukrainie

W piątek, 24 lutego o godz. 11.00 w auli Urzędu Wojewódzkiego w Mikołajewie odbyło się uroczyste przekazanie kluczy do budynku przyparafialnego zajmowanego do tej pory przez muzeum.

Dyrektor muzeum w obecności Gubernatora i biskupa Bronisława Bernackiego uroczyście przekazał miejscowej parafii klucze i prawo do dysponowania budynkiem dawnej szkoły przyparafialnej.

Historia starań o odzyskanie budynku to ponad 10 lat pism, próśb i szukania sprzymierzeńców. Do samego końca istniało niebezpieczeństwo, że dawna szkoła podzieli losy budynku, w którym do rewolucji znajdował się przyparafialny przytułek. Do chwili obecnej były zakusy, by miasto mogło zapełnić dziurę budżetową, dzierżawiąc budynek organizacjom o odpowiednich możliwościach finansowych. Przewyższył jednak zdrowy rozsądek i sprawiedliwość Boża. Starania poprzednich proboszczów, szczególnie ks. Ryszarda Karapudy i ks. Jarosława Giżyckiego oraz ostatnie okoliczności doprowadziły do powrotu budynku do parafii. Budynek i odnowiony przez moich poprzedników kościół stanowią – jak zauważył z dumą ks. Biskup – „najpiękniejszy kompleks sakralny na południu Ukrainy”. Trzeba dołożyć starań, aby nie zmarnować ofiar i dotychczasowej ciężkiej pracy kapłanów chrystusowców oraz parafian i dobrze wykorzystać tę daną od Boga szansę rozwoju parafii w Mikołajewie. Obecna plebania w rozmiarze ponad 600 m2 zapewni „dach nad głową” każdemu, kto chciałby nas odwiedzić, dlatego zapraszamy współbraci do nas do Mikołajewa.

Ks. Piotr Brotoń TChr, proboszcz

Za: www.serwis.chrystusowcy.pl