Karmelitanki Bose: Kontemplacyjny klasztor na Łotwie

2 listopada został konsekrowany nowy klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych na Łotwie. Klasztor Redemptoris Mater znajduje się w Ikðíilç – 30km. na południe od Rygi. W tym miejscu w 1184 roku święty Meinhard, kanonik regularny z Bad Segeberg, odprawił po raz pierwszy w tym regionie Mszę Świętą.

Wbrew wcześniejszym przewidywaniom, nowy klasztor kontemplacyjny był przyjęty przez miejscową ludność niezwykle życzliwie. Ze strony mieszkańców złożona zostałe także znaczna ofiara, dzięki której mógł zostać zbudowany obecny klasztor.

Wśród licznych dobroczyńców mających wkład w budowę znalazły się takie instytucje jak Renovabis, Pomoc Kościołowi w potrzebie, Bonifatiuswerk.

Obecnie w tej wspólnocie żyją cztery Siostry. Pięć kolejnych odbywa odpowiednią formację przed przybyciem na Fundację.

Za: www.karmelicibosi.pl