„Lectio divina z Maryją” u grekokatolików w Lwowie

W poniedziałek, 6 listopada 2017 r., w grekokatolickim seminarium pw. Ducha Świętego we Lwowie odbyło się skupienie prowadzone przez ks. Krzysztofa Wonsa SDS, dyrektora CFD w Krakowie. Wzięło w nim udział 195 osób konsekrowanych obu obrządków: księża, siostry i bracia zakonni oraz 2 osoby świeckie.

„Lectio divina з Марією” – to tytuł spotkania. Plan dnia wyznaczały kolejne etapy lectio divina. Uczestnicy zostali poprzoszeni o uprzednie lectio fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza – Łk 1,26 – 2,20. We wprowadzeniach do meditatio, oratio i contemplatio, a przede wszystkim w czasie osobistej modlitwy, przeszli drogę z Nazaretu na Golgotę, odkrywając ukryte piękno Maryi.

„Dla uczestników skupienia było to bardzo głębokie doświadczenie zasłuchania w Słowo Boga i osobistego spotkania z nim w atmosferze modlitwy przed Najświętszym Sakramentem oraz przed ikoną Matki Bożej. Rozpaleni Słowem Boga mogliśmy odkrywać pierwotny obraz piękna Bożego w nas samych i w drugim człowieku” – dzieliły się siostry zakonne uczestniczące w skupieniu, dodając: „Po całodniowym skupieniu z radością wróciliśmy do naszych wspólnot, by dzielić się przeżytym doświadczeniem. Ten dzień wzbudził w nas na nowo pragnienie patrzenia na wszystko, co nas spotyka, oczyma Boga”.

Uwieńczeniem skupienia była Eucharystia w obrządku grekokatolickim. W skupieniu wziął udział bp Volodymyr Hrutsa, biskup pomocniczy archieparchii lwowskiej.

Za: www.cfd.sds.pl