O. Jerzy Jacek Twaróg OFM ponownie Rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie

Dnia 14 marca 2017 roku podczas 375 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie O. Jerzy Jacek Twaróg OFM został wybrany Rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie na kolejną kadencję: 2017 – 2022. Nominację musi jeszcze zatwierdzić Episkopat Argentyny. 

O. Jerzy Jacek Twaróg (bernardyn) ur. 11 września 1967 roku w Nowym Targu. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk J.E. Kardynała Mariana Jaworskiego dnia 12 czerwca 1993 roku. Od 1996 roku pracuje w polskim duszpasterstwie w Argentynie. W latach 1998 – 2008 był Przełożonym Polskiego Ośrodka Katolickiego OO. Franciszkanów (Bernardynów) w Martin Coronado – Buenos Aires. Od maja 2007 roku pełni funkcję Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie. W grudniu 2015 roku został wybrany do Rady Kapłańskiej w Diecezji San Martin (Buenos Aires) na okres 2015 – 2019. 

„Starał się będę – powiedział po otrzymaniu nominacji O. Jerzy Twaróg – by polonijne organizacje na argentyńskiej ziemi poprzez swoją działalność kulturalną, religijną i społeczną krzewiły polskie tradycje i łączyły Polaków w jedno. Ośmielam się prosić o modlitewne wsparcie, abym jak najlepiej wypełniał moją służbę i misję w rozbudzaniu i podtrzymywaniu wśród Polaków mieszkających w Argentynie miłości do Chrystusa i Ojczyzny”. 

Na podstawie nowego Schematyzmu Duchowieństwa Polskiego w Argentynie (2017) na misjach w Ojczyźnie Papieża Franciszka – pracuje: 1 Biskup, 92 polskich kapłanów, 1 brat zakonny i 29 sióstr zakonnych.                                                                                                                  

OFM-Argentyna