Recognitio canonica relikwii Apostołów Filipa i Jakuba

Dnia 19 grudnia 2016 r. w Bazylice Świętych XII Apostołów, którą opiekują się franciszkanie, odbyła się ceremonia zamykająca recognitio canonica relikwii apostołów Filipa i Jakuba Mniejszego.

O godzinie 17.00 zostały odprawione nieszpory o Apostołach, poprzedzone uroczystą procesją, w której wniesiono ich relikwie umieszczone w nowej szkatule.

Celebracji przewodniczył biskup pomocniczy diecezji rzymskiej Gianrico Ruzza. Podczas nabożeństwa o. Agnello Stoia OFMConv, proboszcz parafii Świętych XII Apostołów, przedstawił historię rekognicji oraz jej wstępne rezultaty. Następnie został odcztany oficjalny akt notarialny opisujący to wydarzenie, który po podpisaniu przez sygnatariuszy, został złożony w cyborium wraz z relikwiami.

Po nieszporach uroczystej Eucharystii przewodniczył biskup Gianfranco Giorotti OFMConv, który zastąpił kardynała Angelo Scola, arcybiskupa Mediolanu i biskupa tytularnego Bazyliki, nieobecnego z powodu choroby. Po Ewangelii Minister generalny Braci Mniejszych Konwentualnych o. Marco Tasca odczytał homilię kardynała.

Nowa szkatuła z częścią relikwii powróci do krypty i zostanie umieszczona w sarkofagu wczesnochrześcijańskim z IV wieku, mniejsze cyborium znajdzie się pod ołtarzem głównym bazyliki przy antycznym ołtarzu z VI wieku. W maju przyszłego roku z Rzymu i z Asyżu do Smirny w Turcji uda się delegacja braci, by dostarczyć na terytorium, które ewangelizował św. Filip, część relikwii, i oddać je w ręce Jego Świątobliwości Bartłomieja, Patriarchy Konstantynopola.

o. Emil Kumka OFMConv – Rzym

Więcej (zdjęcia) na: www.franciszkanie.pl