Sercanie – Belgia: Konferencja w Clairefontaine „O sekularyzacji w Europie”

W Clairefontaine w Belgii w dniach od 18 do 20 października trwała Europejska Konferencja poświęcona problemom sekularyzacji. W międzynarodowym spotkaniu sercanów wziął udział prowincjal z Polski ks. Artur Sanecki SCJ i radny prowincjalny ks. Ryszard Krupa SCJ. Przybyli także polscy sercanie z Ukrainy, Chorwacji, Finlandii i Mołdawii.

Konferencja była podsumowaniem zakończonej wizytacji Generała Zgromadzenia na europejskim kontynencie (w lipcu, odbyła się podobna konferencja dla kontynentu Azjatyckiego).

Temat konferencji zrodził się na Kapitule Generalnej Sercanów w 2009, na której członkowie Europejskich Prowincji zauważyli wpływ sekularyzacji w Kościele, a wraz z tym, pragnienie lepszego zrozumienia tego wpływu, szczególnie jego oddziaływania na powołania, duszpasterstwo, i na samych członków Zgromadzenia.

Konferencja została przygotowana przez: Ks. Heiner Wilmer (GER), Ks. Lorenzo Prezzi (ITS), Ks. Fernando Rodriguez Garrapucho (ESP), Ks. Stefan Tertunte (GER), Br. Javier Lopez Martinez (ESP), Ks. Joseph Fameree (EUF), Ks. Manuel Barbosa (POR), Ks. John van den Hengel (1AG).

W przemówieniu otwierającym Konferencje, ks. Jose Ornelas Carvalho, przełożony generalny, podkreślił, że takie spotkanie jest istotne dla Europy, na którym sercanie, razem poszukują nowych dróg i odpowiedzi na dzisiejszą rzeczywistość. „My nie rozwiążemy tych obaw na płaszczyźnie generalnej, a nawet jeżeli, to niebyły to najlepszy sposób do rozwijania nowych dróg działalności dla Zgromadzenia” – powiedział ks. Ornelas. „Mamy wspólnie znaleźć odpowiedzi na rzeczywistość, która zaistniała w Europie, mając na uwadze początki Zgromadzenia, jak również sytuacje Europy w świetle całego Zgromadzenia” – dodał.

Konferencja wzorowała się na trzech sprawach: Widzieć, Sądzić, Działać. „Widzieć” istnienie sekularyzacji w Europie. Ten temat został omówiony na wtorkowej sesji. Prelegenci przedstawili socjologiczne analizy różnych środowisk i sfer europejskiej społeczności, wraz z ich potrzebami i pragnieniami.

W środę, Konferencja skupiła się na wysłuchaniu pięciu sercanów, którzy podzielili się życiowym doświadczeniem i wrażeniami z życia i pracy w różnych rejonach Europy.

W czwartek, w ostatnim dniu Konferencji, skoncentrowano się na działaniu. Ks. John van den Hengel, radny generalny, przedstawił projekty innych zgromadzeń, a Generał Sercanów przedstawił wizje projektu dla Europy.

W czasie trwania Konferencji praca toczyła się również w małych grupach, której owoce były prezentowane na sesji plenarnej. Wśród reprezentantów wszystkich prowincji sercańskich w Europie wzięli udział m.in. ks. Zenon Strykowski z Finlandii, ks. Andrzej Wośko i ks. Tomasz Cybula z Chorwacji, ks. Piotr Kuszman z Mołdawii, ks. Andrzej Sobieraj z Ukrainy i ks. Przemysław Bukowski z Niemiec.

Więcej na temat konferencji na stronie internetowej: www.dehon.it

Opr. Na podstawie tłumaczenia ks. Andrzeja Małka SCJ

Za: www.sercanie.pl