VI Orioński Kongres Misyjny w Montebello

W Montebello (Włochy) od 12 do 15 listopada br odbywał się VI Orioński Kongres Misyjny, w którym wzięło udział ponad 90 delegatów z całego świata, reprezentujących oriońską rodzinę zakonną męską i żeńską.

Na to ważne spotkanie wybrano hasło „Wszyscy jesteśmy uczniami – misjonarzami”: Misyjne nawrócenie orionistów.

Program kongresu przewidywał spotkania plenarne, jak i uważną pracę w ośmiu komisjach złożonych z zakonników, zakonnic i świeckich. Wystąpienia programowe dwojga przełożonych Generalnych Synów Boskiej Opatrzności – księdza Tarcisio Vieira i Sióstr Małych Misjonarek Miłości – siostry Mabel Spagnuolo. Natomiast ojciec Teresino Serra, przełożony generalny Kombonianów przedstawi doświadczenia misyjne w duchu św. Daniela Comboni.

Jak wyjaśniają Przełożeni Generalni Kongres Misyjny odbył się pod wpływem Evangelii Gaudium, Exhortacji Apostolskiej o głoszeniu Ewangelii.

Kongres miał na celu: 1) Zaprezentowanie misji jako sposobu na zrozumienie całej działalności Kościoła i odnowienie Rodziny Oriońskiej, 2) Rozeznanie, które inicjatywy misyjne pomogą nam przeczytać na nowo decyzje Kapituł Generalnych dwóch Zgromadzeń i pomogą być „sługami Chrystusa w ubogich” i „ofiarowania się zupełnie Bogu, aby być w pełni dla bliźniego” według ducha św. Alojzego Orione, 3) Zweryfikowanie i ukierunkowanie misyjne Rodziny Oriońskiej oraz podzielenie się liniami działania i projektami rozwoju misyjnego obu Zgromadzeń.

„Spotkanie w Montebello – wyjaśnia ks. Pierre Assamouan Kouassi, Radca Generalny odpowiedzialny za Misje – jest ważnym punktem na ścieżce działalności misyjnej naszej rodziny zakonnej. Minęło sześć lat od ostatniego oriońskiego kongresu misyjnego, który odbył się w Rzymie i w tym czasie horyzonty misyjne się powiększyły, szczególnie o Azję – najpierw Filipiny, potem Indie, Afrykę z ostatnio otwartymi misjami w Beninie oraz na Europę Wschodnią z misjami w Ukrainie i Białorusi.”
„Jest to czas wymiany doświadczeń i konfrontacji – dodaje ks. Pierre Assamouan Kouassi – również, żeby ukazać misyjność całego świata oriońskiego zaczynając od tych miejsc na świecie, gdzie nasza rodzina zakonna jest obecna już od dekad. Jestem szczególnie zadowolony z obecności świeckich na naszym kongresie, którzy na różny sposób współpracują z zakonnikami i zakonnicami orionistkami we wszystkich rejonach świata.

Synowie Boskiej Opatrzności (Małe Dzieło Boskiej Opatrzności) liczą aktualnie 1100 współbraci pracujących w 29 krajach świata. Obecni są na misjach w Afryce w Beninie, Burkina Faso, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Kenii, na Madagaskarze, w Mozambiku, Togo, w Ameryce Łacińskiej w Chile, Meksyku, Paragwaju, Wenezueli (nie licząc Brazylii i Argentyny), w Azji w Jordanii, Indiach i na Filipinach oraz w Europie w Albanii, Białorusi, Rumunii, Ukrainie.

Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia, w liczbie 650 sióstr, pracują w 15 krajach świata. Są na misjach w Afryce na Zielonym Przylądku, Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Kenii, Togo, Burkina Faso, na Madagaskarze, w Ameryce Łacińskiej w Paragwaju i Peru, w Azji na Filipinach oraz w Europie w Rumunii i Ukrainie.

Orioński Instytut Świecki jest niedawno założoną gałęzią rodziny oriońskiej. Reprezentuje go około 150 świeckich konsekrowanych, którzy rozsiani po świecie współpracują z dziełami oriońskimi. Do Oriońskiego Ruchu Świeckich należą ci świeccy, którzy w swoich konkretnych sytuacjach i stanie chcą żyć i przekazywać charyzmat ks. Orione w świecie oraz w jedności z Rodziną Oriońską.

Za: www.orione.pl

 

Prezentujemy relację z kongresu:


12 XI 17 r. W MONTEBELLO (WŁOCHY) ROZPOCZ ĄŁ SIĘ ORIOŃSKI KONGRES MISYJNY, 90 DELEGATÓW Z 23 KRAJÓW

Wczoraj po południu rozpoczął się VI Orioński Kongres Misyjny w obecności ponad 90 delegatów przybyłych z 23 krajów reprezentujących wielką Rodzine Oriońską męską i żeńską działającą w krajach misyjnych. Udział bierze też liczna grupa świeckich z Oriońskiego Ruchu Świeckich.

Prace Kongresu rozpoczął Radca Generalny ks. Pierre Assamouan Kouassi, odpowiedzialny za Misje, który zorganizował Kongres wraz z s. Irminą Rabasa, Radczynią Generalną zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłości.

Obecni przełożeni Generalni – ks. Tarcisio Vieira i s. Mabel Spagnuolo okazują się „owocem” pracy włoskich misjonarzy, którzy wyruszyli do Ameryki Łacińskiej już w latach trzydziestych poprzedniego stulecia. Jest to ważny znak wprowadzający nas w żywotność prac Kongresu.

W stylu oriońskim wszyscy uczestnicy przedstawili się sobie wzajemnie, by szybko wejść w klimat dzielenia się i wymiany doświadczeń, który pozwoli podjąć intensywną pracę w ośmiu grupach programowych.

Pierwszy dzień prac zakończyła Msza Święta przewodniczona przez ks. Pierre Kouassi, który w homilii ukazał, że słowa Papieża Franciszka do sióstr orionistek z okazji ostatniej ich Kapituły Generalnej „misjonarz musi być śmiały, twórczy, żywy. Na nic są księża i siostry „salonowe”, ale potrzeba prawdziwych uczniów i misjonarzy.”

To jest sens naszego spotkania, bo jak uczy nas Jezus w Ewangelii nie możemy wymagać od innych, żeby wypełnili naszą misję miłości do Boga, którego dziś znajdujemy w chorych, niepełnosprawnych, imigrantach.”

„To jest fundament – kontynuuje – tego ważnego zgromadzenia naszej rodziny zakonnej. Musimy razem zrozumieć, jak być uczniami – misjonarzami, aby udoskonalić i wypromować naszą tożsamość i nasz charyzmat”.


PRZESŁANIE DWOJGA PRZEŁOŻONYCH GENERALNYCH DO ORIONISTÓW, ORIONISTEK, ORIOŃSKIEGO INSTYTUTU ŚWIECKIEGO, ORIOŃSKIEGO RUCHU ŚWIECKICH

W drugim dniu Orioński Kongres Misyjny wchodzi na antenę z wypowiedziami przełożonych generalnych ks. Tarcisio Vieira FDP i s. Mabel Spagnuolo SMMM.

Na początku prac ks. Pierre Assamouan Kouassi FDP, odpowiedzialny za misje przedstawił program i metodę pracy opartą na zasadzie: „widzieć, oceniać, proponować”.

Równocześnie s. Irma Rabasa SMMM ukazała jak „misyjność jest jedynym sposobem, aby zrozumieć dogłębnie samą istotę Kościoła. Ta metoda, jak wskazał nam św. Alojzy Orione, pozwala nam być prawdziwie „sługami Chrystusa i ubogich”.

Oboje Przełożeni Generalni zaproponowali wspólne przesłanie, odczytane wspólnie, by dać świadectwo wspólnej drogi obu Zgromadzeń, szczególnie na misjach, zjednoczonych przez wielki charyzmat św. Alojzego Orione. Wśród tematów przewodnich znalazły się: bilans zeszłego sześciolecia, wgląd w aktualną sytuację i wreszcie perspektywy na przyszłość.

W życiu Zgromadzenia – wyjaśnił ks. Vieira – są wydarzenie decydujące i determinujące, które nadają kierunek naszemu wysiłkowi. Kongres Misyjny jest jednym z tych momentów najważniejszych, założycielskich, które powinny ukierunkować działanie naszych rodzin zakonnych.

„Wielkie światło płynące z Ewangelii Gaudium Papieża Franciszka – podkreśliła s. Mabel Spagnuolo – daje nam nowy impuls, tak na poziomie osobistym, jak na poziomie apostolskim, szczególnie aby zrewidować i ocenić apostolskość naszej aktywności i naszych dzieł. Nie zapominajmy, że Święty Założyciel chciał nazwać nas „misjonarkami”, stąd musimy uczynić misję z naszego życia, stać się misją.

Być dzisiaj misjonarzami – kontynuuje – oznacza działanie tak, żeby nasze dzieła były otwarte na potrzeby krajów i przejawy ubóstwa. Z pewnością koniecznie trzeba rozbudzić orioński zapał misyjny „ad gentes”. Również w tym „dziele miłosierdzia” jest rzeczą fundamentalną wkład świeckich, dzięki którym nasze działania stają się bardziej efektywne i korzystne.”

W ostatnim sześcioleciu – wskazuje s. Mabel – dałyśmy priorytet misjom i reorganizacji naszej obecności w niektórych miejscach, wśród nich w Kenii, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, Filipinach. To właśnie w tym ostatnim kraju położyłyśmy mosty do innych krajów azjatyckich jak Wietnam, Indonesia i Wschodni Timor”.

Zgromadzenie i prowincje – podkreślił ks. Tarcisio – nie mogą być niewolnikami natychmiastowej efektywności, przede wszystkim w środowisku misyjnym. Potrzebny jest globalny projekt dla promocji rozwoju oraz by uniknąć rozproszeniu energii. Z pewnością w takim kontekście muszą być ewaluowane i rozpowszechnione sekretariaty misyjne na każdym poziomie”.

Ksiądz Generał wskazał następnie zrealizowane projekty w niektórych krajach z otwarciem nowych wspólnot i nowych posług w Burkina Faso, Indiach, Madagaskarze, Mozambiku i Jordanii. Ks. Vieira zwrócił też uwagę na obszary intensywnego rozwoju rodziny oriońskiej m.in. na Filipinach, Madagaskarze, w Indiach, Rumunii i Kenii.

Przełożeni Generalni przedstawili też wspólnie sześć wskazówek do wykonania w celu głębokiego „nawrócenia misyjnego orionistów”. Jest to prawdziwy przewodnik misjonarza oriońskiego zainspirowany nauczaniem św. Alojzego Orione i oparty o magisterium Ojca Świętego zebrany i wyłożony w sześciu punktach: nawrócenie tożsamości misyjnej zaczynając od faktu, że orioniści są nade wszystko „sługami Chrystusa i ubogich”, nawrócenie misyjne serca, dzięki któremu zakonnicy i zakonnice pójdą poza obręb instytucji opiekuńczych, aby wnieść w każde środowisko miłość Chrystusa; nawrócenie misyjne dla dobra chorych z którymi misjonarze oriońscy mają dzielić radość Ewangelii, nawrócenie misyjne wg metody, która opiera się na bliskości, spotkaniu, dialogu i towarzyszeniu; nawrócenie w dynamice misyjnej to coraz więcej księży i sióstr, którzy biegną, by być pośród ludzi, długimi krokami, tego martwi się i troszczy; nawrócenie misyjne orionistów, które prowadzi do przyjęcia świętości jako styl życia, w którym przede wszystkim troszczymy się o osobiste przylgnięcie do Chrystusa.


ZAKTUALIZOWAĆ SEN KSIĘDZA ORIONE O MISJACH “POD BŁĘKITNYM PŁASZCZEM MATKI BOŻEJ”


VI Orioński Kongres Misyjny zakończył się wczoraj w dwóch ważnych momentach prezentując syntezę programu Rodziny Orionskiej zaangażowanej w misje.
Rano, poza intensywnymi pracami w ośmiu komisjach, odbyła się uroczysta Msza Święte przewodniczona przez Dyrektora Generalnego orionistów, ks. Tarcisio Vieira.
W homilii ks. Generał przywołał obraz Matki Bożej odzianej z błękitny płaszcz, drogi całemu Zgromadzeniu. To jest symbol – wyjaśnił – całej naszej Rodziny. W tym obrazie, który ukazał się naszemu Założycielowi we śnie, zamyka się synteza całego oriońskiego świata misyjnego. Pod tym płaszczem, wtedy, jak i dzisiaj, jesteśmy my wszyscy, którzy reprezentujemy owoc tej proroczej idei księdza Orione, która popchnęła go naprzeciw wielu ludom, a przede wszystkim tym najsłabszym.
Słowa pozdrowienia przekazała także Matka Generalna Sióstr Małych Misjonarek Miłości, która podkreśliła – „sekret bycia prawdziwym apostołem-misjonarzem tkwi w byciu blisko serca ks. Orione, czyli bycia blisko Chrystusa i ubogich.
Po południu zostały zaprezentowane ostateczne wyniki prac w komisjach. Zagadnienia, które podniesiono w komisjach zwróciły uwagę na niektóre sprawy zasadnicze dla „misyjności 2.0”, które opierając się na chwalebnej przeszłości naszego Zgromadzenia, ale są skoncentrowane na zmieniającej się rzeczywistości i nowych formach komunikacji.