Wielkopostny numer Dwumiesięcznika ‚Jasna Góra’

Marcowo-kwietniowy numer Dwumiesięcznika „Jasna Góra” pomaga czytelnikom dobrze przeżyć Wielki Post i jednocześnie wprowadza w Triduum Paschalne.

„W paschalnej tajemnicy przedziwnego przejścia od śmierci do życia wyraża się również istotny rys charyzmatu jasnogórskiego sanktuarium – jak w liturgicznej drodze od obfitującego w cierpienie, ból i śmierć Wielkiego Piątku, aż po tryskający życiem i chwałą zwycięstwa wielkanocny poranek. Ta historia ostatnich dni życia Jezusa z Nazaretu – Boga, który przekroczył granice czasu i wszedł w ludzką codzienność, w nasze tu i teraz ma miejsce każdego dnia i w naszym życiu. Jasnogórskie sanktuarium natomiast, jako miejsce szczególnego działania Bożej łaski, od wieków staje się przestrzenią realizacji tego nadprzyrodzonego dzieła – pisze o. Robert Jasiulewicz, redaktor naczelny – Wyraża się ono w przemianie ludzkiego życia, gdy od grzechu, który jest przejawem śmierci i naszego uczestniczenia w niej, poprzez sakrament pokuty, człowiekowi zostaje przywrócone życie Boże. Takie ludzkie, duchowe zmartwychwstawanie dokonuje się na naszych oczach. To Wielkanoc, która trwa tu nieustannie, obejmując kolejne ludzkie serca i losy, w rytm przesuwających się kolejek do jasnogórskich konfesjonałów. Wreszcie spełnia się przy eucharystycznym ołtarzu, gdy pielgrzym osobiście spotyka się ze Zmartwychwstałym Panem w bliskości, jaką daje uczta, wspólny posiłek, gdzie Gospodarz udziela się gościom tak dalece, staje w takiej pełnej miłości bliskości, że za pokarm przystępującym daje siebie samego”.

Numer otwiera homilia abpa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego wygłoszona 8 grudnia 2012 r. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kaplicy Matki Bożej, kiedy to metropolita częstochowski został przyjęty do Konfraterni Zakonu Paulinów.

W numerze znajdziemy m.in. artykuł o. Jana Pacha, paulina: „Prymas Polski kard. Józef Glemp, a Jasna Góra”, opowiadający o związkach naszego kardynała z Sanktuarium jasnogórskim oraz o. Zachariasza Jabłońskiego „Jasnogórskie przesłanie Prymasa Polski kard. Józefa Glempa”.

W Dwumiesięczniku znajdują się również rozmowa z o. Mirosławem Górkiewiczem, paulinem pt. „Łaską jesteśmy zbawieni”.

W numerze zamieszczono także fotografie z Drogi Krzyżowej na jasnogórskich fosach oraz życzenia wielkanocne dla wszystkich czytelników od Redakcji Dwumiesięcznika „Jasna Góra”.

Dwumiesięcznik tradycyjnie zamykają kronikarskie zapisy wydarzeń w jasnogórskim sanktuarium. W numerze znajduje się skrót wydarzeń z października, listopada i grudnia 2012 r. w opracowaniu o. Stanisława Tomonia.

Numer 2. Dwumiesięcznika „Jasna Góra” jest do nabycia na terenie sanktuarium jasnogórskiego. Redakcja prowadzi także sprzedaż wysyłkową.

Adres redakcji:
ul. o. A. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

adres internetowy:
e-mail: [email protected]
www.miesiecznik.jasnagora.pl

Zapraszamy do lektury!

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ mś


Spis treści:

s. 4 – W. Depo: Nadzieja nowego życia
s. 6 – W. Dec – Apel Jasnogórski
s. 8 – R. Jasiulewicz: Dlaczego piątek
s. 10 – M.S. Hermaszewski: Nie przeproszą
s. 11 – M. Minczyński: Z listów do Redakcji
s. 13 – M. Górkiewicz – Redakcja ‘Jasnej Góry’: Łaską jesteśmy zbawieni
s. 17 – H. Ciereszko: Pobożność Maryjna bł. Michała Sopoćki
s. 20 – J. Pach: Prymas Polski kard. Józef Glemp, a Jasna Góra
s. 22 – Z. Jabłoński: Jasnogórskie przesłanie Prymasa Polski kard. Józefa Glempa
s. 26 – Droga Krzyżowa
s. 29 – Życzenia wielkanocne
s. 30 – M. Starzyńska: Sześć wieków jednego panowania (76.)
s. 32 – Jan Paweł II w darze Jasnogórskiej Pani
s. 34 – Zawierzenie Maryi wotami znaczone
s. 35 – Świadectwa jasnogórskie: To Bóg napisał taki scenariusz
s. 36 – Zapraszamy na Jasną Górę
s. 37 – SKARBY JASNEJ GÓRY (25): Lichtarz na paschał
s. 38 – E. Rakoczy: Odszedł ostatni Jasnogórski ułan
s. 39 – Z. Chmielewska, B. Wagner: Ku Eucharystii – wiara Maryi w tajemnicy Zwiastowania i Bożego Wcielenia
s. 40 – Program IV Zjazdu Jasnogórskiego Bractwa Eucharystycznego
s. 41 – K. Maniecki: Jasnogórski Apostolat Różańcowy
s. 43 – Kronika Jasnej Góry roku 2012
s. 50 – Jasnogórskie Sanktuarium w 2012 roku

Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry.