ZAPROSZENIE NA SYMPOZJUM – PRAWO NATURALNE A PRAWO BOŻE

6 Paź 2018

Serdecznie zapraszamy na sympozjum na UKSW

6 października 2018 roku zorganizowane w 20-lecie Encykliki Fides et Ratio,

a poświęcone problematyce RELACJI BUDOWANYCH NA PRAWDZIE I MIŁOŚCI

PT. PRAWO NATURALNE A PRAWO BOŻE.

 Inspiracją tematyki sympozjum były toczące się debaty dotyczące kształtu Konstytucji, a także troska o relacje społeczne, które winny być budowane na prawdzie i miłości, zwłaszcza w kontekście wychowania młodego pokolenia w poszanowaniu najważniejszych wartości ogólnoludzkich.

Na obrady zapraszamy Państwa Parlamentarzystów, a także Przedstawicieli środowisk naukowych, Kościoła, mediów. Szczególnie serdecznie zapraszamy Wychowawców, Nauczycieli, Rodziców oraz Wszystkich Państwa, którym leży na sercu dobro naszej Ojczyzny oraz troska o budowanie cywilizacji miłości w relacjach międzyludzkich i w wychowaniu młodego pokolenia.

W imieniu organizatorów

prof. UKSW dr hab. Maria Ryś