Home DokumentyDokumenty Kościoła o życiu konsekrowanymBenedykt XVIBenedykt XVI - Przemówienia i homilie 2010.04.25 – Rzym – Benedykt XVI, Świadectwo życia kapłanów budzi nowe powołania. Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański

2010.04.25 – Rzym – Benedykt XVI, Świadectwo życia kapłanów budzi nowe powołania. Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański

Redakcja

 

Benedykt XVI

ŚWIADECTWO ŻYCIA KAPŁANÓW BUDZI NOWE POWOŁANIA.
ROZWAŻANIE PRZED MODLITWĄ ANIOŁ PAŃSKI

Rzym, 25 kwietnia 2010 r.

 

Drodzy bracia i siostry!

W dzisiejszą, czwartą niedzielę wielkanocną, nazywaną Niedzielą Dobrego Pasterza, obchodzony jest Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Jego temat w tym roku brzmi: «Świadectwo budzi powołania», i jest on «ściśle powiązany z życiem i posłannictwem kapłanów oraz osób konsekrowanych» (Orędzie na 47. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, 13 listopada 2009 r.). Pierwszą formą świadectwa, która budzi powołania, jest modlitwa (por. tamże), jak pokazuje nam przykład św. Moniki, która dzięki pokornym i usilnym modlitwom do Boga otrzymała tę łaskę, że jej syn Augustyn został chrześcijaninem. On sam napisał: «Nie mając wątpliwości, wierzę i twierdzę, że za sprawą jej modlitw Bóg usposobił mnie do tego, bym niczego nie przedkładał nad dotarcie do prawdy, niczego innego nad to nie pragnął, o niczym innym nie myślał, niczego innego nie miłował» (De Ordine II, 20, 52, CCL 29, 136). Dlatego zachęcam rodziców do modlitwy o to, by serce ich dzieci otworzyło się na słuchanie Dobrego Pasterza i by «każde, najmniejsze nawet ziarno powołania (…) stało się kwitnącym drzewem, pełnym owoców dla dobra Kościoła i całej ludzkości» (por. Orędzie na 47. Światowy Dzień Modlitw o Powołania). Jak możemy usłyszeć głos Pana i go rozpoznać? W nauczaniu apostołów i ich następców: w nim słyszalny jest głos Chrystusa, który nawołuje do jedności z Bogiem i do pełni życia, jak czytamy dzisiaj w Ewangelii św. Jana: «Moje owce słuchają mojego głosu (…). Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki» (10, 27-28). Tylko Dobry Pasterz troszczy się z ogromną czułością o swoją owczarnię i broni jej przed złem, i jedynie w Nim wierni mogą pokładać całkowitą ufność.

W tym Dniu, poświęconym specjalnej modlitwie o powołania, zachęcam w szczególności kapłanów, aby zainspirowani przez Rok Kapłański, czuli się zobowiązani do dawania «silniejszego i bardziej wyrazistego świadectwa ewangelicznego we współczesnym świecie» (por. List na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego). Aby pamiętali, że kapłan «kontynuuje dzieło odkupienia na ziemi»; aby chętnie przebywali «przed tabernakulum»; aby «całkowicie zjednoczyli się ze swoim powołaniem i misją poprzez surową ascezę»; aby byli gotowi do słuchania i przebaczania; aby w duchu chrześcijańskim formowali powierzony im lud; aby starannie pielęgnowali «braterskie więzi kapłańskie» (por. tamże). Aby brali przykład z mądrych i gorliwych pasterzy, jak czynił to św. Grzegorz z Nazjanzu, który napisał do serdecznego przyjaciela i biskupa św. Bazylego: «Naucz nas twojej miłości do owiec, twojej troski i twojej zdolności zrozumienia, twojego czuwania (…) surowości w łagodności, pogody ducha i łagodności w działaniu (…) walki w obronie owczarni, (…) odnoszenia zwycięstw w Chrystusie» (Oratio IX, 5, PG 35, 825 ab).

Dziękuję wszystkim obecnym oraz tym, którzy modlitwą i miłością wspierają moją posługę Następcy Piotra, i proszę o niebieską opiekę nad każdym Maryję Dziewicę, do której teraz zwracamy się w modlitwie.

Beatyfikacja dwóch kapłanów

Dziś rano zostali beatyfikowani dwaj kapłani, jeden w Rzymie, drugi w Barcelonie: Anioł Paoli, karmelitanin, i Józef Tous y Soler, kapucyn. O tym ostatnim powiem za chwilę. Odnośnie do bł. Anioła Paolego, pochodzącego z Lunigiany, który żył na przełomie xvii i xviii w., pragnę przypomnieć, że był w Rzymie apostołem miłosierdzia i został obdarzony przydomkiem «ojciec ubogich». Z poświęceniem służył zwłaszcza chorym w Szpitalu św. Jana, troszcząc się także o rekonwalescentów. Siłę do swojego apostolatu czerpał z Eucharystii i nabożeństwa do Matki Bożej z Góry Karmel, a także z intensywnego życia pokutnego. W Roku Kapłańskim pragnę go wskazać jako przykład wszystkim kapłanom, w szczególności tym, którzy należą do instytutów zakonnych życia czynnego.

po hiszpańsku:

(…) W tę niedzielę, nazywaną Niedzielą Dobrego Pasterza, kiedy Kościół obchodzi Światowy Dzień Modlitw o Powołania, w Barcelonie odbyła się beatyfikacja kapłana kapucyna Józefa Tousa y Solera, założyciela Zgromadzenia Sióstr Kapucynek Matki Boskiego Pasterza. Pomimo licznych prób i trudności nigdy nie ulegał rozgoryczeniu, nie żywił urazy. Wyróżniał się nadzwyczajną miłością i zdolnością znoszenia i rozumienia uchybień innych. Niech jego przykład i wstawiennictwo pomagają wszystkim, a w szczególności kapłanom dochowywać w życiu wierności Chrystusowi. Que el nou Beat Josep Tous i Soler us beneeixi i us protegeixi. Feliç diumenge (Niech nowo błogosławiony Józef Tous y Soler błogosławi nas i otacza opieką. Miłej niedzieli). Bardzo dziękuję i życzę miłej niedzieli.

po polsku:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków, a szczególnie uczestników «Marszu dla życia», jaki dzisiaj odbywa się w Szczecinie. Łączę się duchowo z tą szlachetną inicjatywą. Niech budzi ona w każdym sercu potrzebę troski o poczęte życie. Niech będzie wsparciem dla rodzin oczekujących potomstwa. Dzisiejsza niedziela jest nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza. Módlmy się za powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego, aby idąc za głosem Dobrego Pasterza, świętością życia i posługi dawali przekonujące świadectwo wiary.

Za: www.opoka.org.pl


 

Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda