Home DokumentyDokumenty Kościoła o życiu konsekrowanymDykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia ApostolskiegoListy i przemówienia 1988.01.02 – Watykan – Kongregacja ds. Zakonów i Instytutów Świeckich, Sedes Apostolica. List do odpowiedzialnych instytutów świeckich

1988.01.02 – Watykan – Kongregacja ds. Zakonów i Instytutów Świeckich, Sedes Apostolica. List do odpowiedzialnych instytutów świeckich

Redakcja
 
Kongregacja do spraw Zakonów i Instytutów Świeckich

«SEDES APOSTOLICA». LIST DO ODPOWIEDZIALNYCH INSTYTUTÓW ŚWIECKICH

Watykan, 2 stycznia 1988 r.

 

Stolica Apostolska troszczy się bardzo o stan instytutów świeckiego życia konsekrowanego i o ich pomyślny rozwój duchowy i apostolski, a różne koleje ich życia śledzi z miłością. Bo jest bardzo ważne, aby w myśl kan. 592 § 1 była wspierana komunia instytutów ze Stolicą Apostolską, i dlatego powinna ona być należycie informowana o ich stanie i życiu. Dzięki temu będzie mogła w Panu uczestniczyć w ich wydarzeniach pomyślnych i przeciwnościach (por. Rz 12, 15), i w zależności od różnych przypadków zaoferować im swoją pasterską pomoc.

W tym celu Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego zamierza tu zaproponować pewne kryteria odnośnie do wiadomości, które najwyżsi przełożeni instytutów świeckich powinni komunikować Stolicy Apostolskiej.

1. Relacja, jaką najwyższy przełożony tej Kongregacji powinien przedstawić, może być tą samą, jaką przedstawił na kapitule generalnej (lub zgromadzeniu), lecz zredagowana w krótkiej i zwięzłej formie. Mogą być dołączone akta tejże kapituły. Zachęca się najwyższych przełożonych, aby relację wcześniej zrobioną posłali na najbliższą odbywaną zwyczajną kapitułę generalną.

2. Relacja zaś powinna zawierać przynajmniej następujące wiadomości:

a) należy przedstawić zestawienie (lub statystykę), krótko i zwięźle;

b) o działalności na rzecz budzenia powołań i o przyszłym rozwoju instytutu;

c) o działalności apostolskiej członków; o początku i rozwoju instytucji; o komunii braterskiej i jedności ducha, oraz o wzajemnych relacjach między przełożonymi i członkami;

d) o poczuciu eklezjalnym w relacjach ze Stolicą Apostolską i z biskupami diecezjalnymi; o wspólnocie konferencji krajowej lub światowej;

e) o działalności instytutu w tym, co dotyczy działalności apostolskiej, socjalnej i opiekuńczej, jeśli ten instytut takowe prowadzi;

f) o stanie finansowym instytutu w sposób ogólny; należy zaznaczyć z jakimi trudnościami w tej dziedzinie się boryka;

g) o najbardziej naglących trudnościach, jeśli są takowe, dotyczących życia i apostolatu instytutu;

h) o innych rzeczach i sprawach, które jaśniej ukazują prawdziwą sytuację instytutu.

Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, oczekując, aby zostały jej zakomunikowane te wiadomości, wszystkim instytutom świeckim i poszczególnym ich członkom wyprasza pokój i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa (por. Ef 6, 23).

Dane w Rzymie, dnia 2 stycznia Roku Maryjnego 1988.

HIERONYMUS M. Card. HAMER OP. Praefectus Vincentius

FAGIOLO, Archiep. em. Theatin-Vasten. Secretarius

Źródło: AAS 80(1988), s. 106-107; przekład z języka łacińskiego Polikarp Nowak OFM.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda