Home DokumentyDokumenty Kościoła o życiu konsekrowanymDykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia ApostolskiegoListy i przemówienia 2021.10.07 – Watykan – Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, List do Unii i Konferencji międzynarodowych i krajowych, do Federacji monastycznych i do innych organizmów połączonych o etapach drogi synodalnej

2021.10.07 – Watykan – Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, List do Unii i Konferencji międzynarodowych i krajowych, do Federacji monastycznych i do innych organizmów połączonych o etapach drogi synodalnej

Redakcja

 

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

LIST DO UNII I KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH, DO FEDERACJI MONASTYCZNYCH I DO INNYCH ORGANIZMÓW  POŁĄCZONYCH  O ETAPACH DROGI SYNODALNEJ

Watykan, 7 października 2021 r.

 

Prot. n. Sp.R. 2633/21 

Najdrożsi i Najdroższe,

zbliżamy się do otwarcia Synodu, który odbędzie się w Watykanie w dniach 9-10 października i w Kościołach partykularnych w niedzielę 17 października. Ten moment otwiera fazę konsultacji, która zakończy się w kwietniu 2022 roku, a której celem jest konsultacja Ludu Bożego. Jest to zadanie powierzone także Uniom, Federacjom i Konferencjom Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, które są wezwane do konsultowania się z Wyższymi Przełożonymi, “którzy z kolei mogą zasięgnąć opinii swoich Rad i innych członków tych Instytutów i Stowarzyszeń” (Episcopalis Communio, Art. 6 § 2).

W nawiązaniu do naszego listu z 24 czerwca 2021 r. przedstawiamy wam, aczkolwiek w ogólnym zarysie, drogę, która obejmuje różne fazy Synodu.

W tej pierwszej fazie, począwszy od Dokumentu Przygotowawczego i Vademecum, dostępnych w głównych językach na stronie internetowej https://www.synod.va, zapraszamy Konferencje (określenie, pod którym odtąd rozumiemy Międzynarodowe Unie, Konferencje Krajowe, Federacje i inne Organizmy Połączone) do utworzenie kilkuosobowego zespołu, który będzie mógł współdziałać z poszczególnymi członkami i Prezydium Konferencji. 

Do zadań zespołu należeć będzie:

* zachęcać wyższych przełożonych do wniesienia własnego wkładu do części IV Dokumentu Przygotowawczego (wytyczne dotyczące konsultacji z Ludem Bożym), biorąc pod uwagę rzeczywistość ich instytutu/stowarzyszenia życia apostolskiego/klasztoru;

* sprawdzić czy w sporządzeniu Dokumentu konieczne jest przeprowadzenie kwestionariusza ad hoc, czy też wystarczy po prostu odnieść się do Dokumentu Przygotowawczego;

* w porozumieniu z Prezydium określić sposoby zbierania i termin składania przygotowanego wkładu;

* zredagować przygotowany wkład i przesyłać go do Prezydium.

Do dnia 30 marca 2022 r. Prezydium Konferencji prześle do tej Dykasterii streszczenie, które następnie zostanie podane do wiadomości wszystkich członków.

Tę samą drogę proponuje się także Konferencjom międzynarodowym z uwzględnieniem ich specyficzności: zaproszenie ich członków, aby w swoich odpowiedziach na konsultacje uwzględnili nie tylko wymiar ogólny własnego Instytutu, ale także wymiar samej Konferencji, aby szli drogą synodalną z nią i w niej.

Po otrzymaniu odpowiedzi Dykasteria ta, przy pomocy własnego zespołu, w skład którego wejdą także przedstawiciele niektórych Konferencji międzynarodowych, dokona opracowania przesłanego wkładu w formie syntezy, która zostanie przedstawiona do końca kwietnia Sekretariatowi Synodu, a następnie przekazana poszczególnym Konferencjom.

Druga faza zaangażowania Konferencji będzie trwała od września 2022 r. do marca 2023 r., tzn. od opracowania pierwszego instrumentum laboris do międzynarodowych spotkań Konferencji Biskupów.

W tym okresie, przed wyżej wymienionymi spotkaniami, wydaje się pożyteczne, aby Konferencje międzynarodowe organizowały spotkania/seminaria/zebrania formacyjne i dyskusyjne z podziałem na kontynenty lub obszary kontynentalne. W spotkaniach tych Dykasteria będzie mogła być obecna poprzez przedstawicieli, ale byłoby także wskazane, aby zaprosić na nie przedstawicieli Konferencji Episkopatów kontynentalnych.  Podobnie byłoby właściwe, aby przedstawiciele krajowych i międzynarodowych Konferencji Wyższych Przełożonych byli zapraszani na międzynarodowe spotkania Konferencji Biskupów.

Trzecia faza tej drogi to ta, która będzie trwała od marca do czerwca 2023 r., czyli od dokumentów końcowych opracowanych przez międzynarodowe Konferencje biskupów do drugiego instrumentum laboris. Sądzimy, że w tym okresie Dykasteria, wspomagana przez własny zespół i Konferencje międzynarodowe, będzie mogła organizować międzynarodowe seminaria poświęcone analizie i refleksji.

Wreszcie, w ostatniej fazie, która będzie miała miejsce po drugim instrumentum laboris, w czerwcu 2023 r., Dykasteria rozpocznie konsultacje z Konferencjami międzynarodowymi, aby otrzymać ich opinie, na podstawie których sporządzi raport, który zostanie przedstawiony Sekretarzowi Generalnemu Synodu.

Jesteśmy świadomi, że wchodzimy na drogę, która może wydawać się, a nawet być żmudna, ale czynimy to ze świadomością, że to właśnie w profetycznym wymiarze życia konsekrowanego i w wielorakim bogactwie jego charyzmatów, kroczymy razem, w Kościele, aby się radować, odczytywać, kontemplować, głosić, przyjmować różnorodność i żyć w bliskości.

Towarzyszmy sobie wzajemnie w modlitwie.

João Braz Card. de Aviz
Prefekt

José Rodríguez Carballo, O.F.M.
Arcybiskup Sekretarz

Archiwum KWPZM

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda