2014.11.30 – Stambuł – Przesłanie video inaugurujące Rok Życia Konsekrowanego

Franciszek

Przesłanie video inaugurujące Rok Życia Konsekrowanego

30 listopada 2014 r., Stambuł

Zwołując ten Rok Życia Konsekrowanego pięćdziesiąt lat po ogłoszeniu soborowego Dekretu Perfectae caritatis o odnowie życia zakonnego, chciałem przede wszystkim zaproponować całemu Kościołowi piękno i wielką wartość tej szczególnej formy naśladowania Chrystusa, którą reprezentujecie wy, którzy zdecydowaliście się pozostawić wszystko, aby naśladować Chrystusa bardziej z bliska przez profesję rad ewangelicznych. Poprzez wiele inicjatyw, które będą realizowane w najbliższych miesiącach tutaj w Rzymie, jak również w każdej części świata, wasze promieniujące świadectwo życia będzie jak lampa na świeczniku, aby dawać światło i ciepło całemu ludowi Bożemu. Odnawiam więc również wobec was tutaj obecnych naglące zaproszenie, które skierowałem rok temu do Wyższych Przełożonych: obudźcie świat, opromieniajcie go waszym prorockim, odważnym świadectwem życia pod prąd!

Jak możecie wprowadzić w czyn to zaproszenie, nie tylko w tym szczególnym roku wam poświęconym, ale zawsze? Wskażę wam trzy programowe słowa.

Bądźcie radośni! Pokażcie wszystkim, że podążanie za Chrystusem i wprowadzanie w życie Jego Ewangelii napełnia wasze serca szczęściem. Zarażajcie tą radością tych, którzy są blisko, a wtedy wiele osób zapyta o przyczynę tej radości i poczuje pragnienie dzielenia z Wami tej wspaniałej i dającej entuzjazm przygody ewangelicznej.

Bądźcie odważni! Ten kto czuje się kochany przez Pana, potrafi w Nim złożyć całą ufność. Tak czynili wasi założyciele i założycielki, otwierając nowe drogi służby Królestwu Bożemu. Mocą Ducha Świętego, który wam towarzyszy, idźcie na ulice świata i pokazujcie odnawiającą moc Ewangelii, która – jeśli stosowana w praktyce – dokonuje również dzisiaj cudów i może dać odpowiedź na wszystkie pytania człowieka.

Bądźcie kobietami i mężczyznami komunii! Zakorzenieni w osobistej komunii z Bogiem, którego wybraliście jako porrro unum (por. Łk 10,42) waszego życia, bądźcie niestrudzonymi budowniczymi braterstwa, przede wszystkim między wami, wprowadzając Ewangeliczne prawo miłości wzajemnej, a następnie ze wszystkimi, zwłaszcza najbiedniejszymi. Pokazujcie, że powszechne braterstwo nie jest utopią, ale marzeniem samego Jezusa dla całej ludzkości. Tłumaczenie: Radio Maryja

Copyright © Konferencja Episkopatu Polski