2013.03.16 – Watykan – List do generała jezuitów. Podziękowanie jezuitom za szacunek i bliskość

Drogi Ojcze Nicolasie! 

Z wielką radością przyjąłem uprzejmy list, jaki z okazji wybrania mnie na Stolicę św. Piotra zechciał mi Ojciec przesłać w imieniu własnym i Towarzystwa Jezusowego, a w którym informuje mnie Ojciec o swojej modlitwie za moją osobę i posługę apostolską, jak również o pragnieniu służenia nadal bezwarunkowo Kościołowi i Wikariuszowi Chrystusa, zgodnie z regułą św. Ignacego Loyoli.

Serdecznie dziękuję Ojcu za ten znak szacunku i bliskości, który z przyjemnością odwzajemniam, prosząc Pana, aby oświecał wszystkich jezuitów i towarzyszył im, ażeby  dochowując wierności otrzymanemu charyzmatowi i podążając śladami świętych naszego umiłowanego Zakonu, mogli być – poprzez działalność duszpasterską , a przede wszystkim poprzez świadectwo życia całkowicie oddanego służbie Kościoła, Oblubienicy Chrystusa – ewangelicznym zaczynem w świecie, zabiegając nieustannie o chwałę Boga i dobro dusz.

W tym duchu proszę wszystkich Jezuitów o modlitwę za mnie i zawierzam się pełnej miłości opiece Maryi Dziewicy, naszej Matki w niebie, a jako rękojmię obfitych łask Bożych udzielam ze szczególną miłością błogosławieństwa apostolskiego, którym obejmuję wszystkie osoby, które współpracują z Towarzystwem Jezusowym w jego działalności, korzystają z jego dzieł i podzielają jego duchowość.

Watykan, 16 marca 2013 r.

FRANCISZEK