1997.09.06 – Watykan – Telegram po śmierci Matki Teresy z Kalkuty

Siostra Nirmala Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości

Poruszony do głębi wiadomością o śmierci Matki Teresy, razem z Siostrą oraz z całą rodziną Misjonarek Miłości polecam duszę waszej założycielki odwiecznej miłości Ojca Niebieskiego. Gorąco dziękuję Bogu za to, że zechciał ofiarować Kościołowi i światu tę kobietę o niezachwianej wierze jako dar przypominający nam wszystkim, iż najważniejsza jest miłość ewangeliczna, zwłaszcza wtedy, gdy wyraża się ona w pokornej służbie najmniejszym z naszych braci i sióstr. Jestem pewien, że pamięć o niezwykłej sylwetce duchowej Matki Teresy, o jej gorliwej i wielkodusznej miłości do Jezusa obecnego w każdym człowieku, o jej bezwzględnym poszanowaniu wartości ludzkiego życia oraz o odwadze, z jaką stawiała czoło tak wielu wyzwaniom, będzie dla jej duchowych córek i synów inspiracją do kontynuowania jej misji w życiu zakonnym oraz w szczerej i radosnej trosce o najuboższych z ubogich. Jako znak umocnienia i pociechy z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa wszystkim, którzy umierają w nadziei zmartwychwstania.

JOANNES PAULUS PP. II

L’Osservatore Romano, wydanie polskie, 1997, nr 10 (196) s. 66