Home DokumentyDokumenty Kościoła o życiu konsekrowanymJan Paweł IIJan Paweł II - Listy i przesłania 2001.04.26 – Watykan – Jan Paweł II, Przesłanie z okazji 350. rocznicy urodzin św. Jana Chrzciciela de La Salle. Patron wychowawców, dzieci i młodzieży

2001.04.26 – Watykan – Jan Paweł II, Przesłanie z okazji 350. rocznicy urodzin św. Jana Chrzciciela de La Salle. Patron wychowawców, dzieci i młodzieży

Redakcja

 

Jan Paweł II

PRZESŁANIE Z OKAZJI 350. ROCZNICY URODZIN ŚW. JANA CHRZCICIELA DE LA SALLE. PATRON WYCHOWAWCÓW, DZIECI I MŁODZIEŻY

Watykan, 26 kwietnia 2001 r.

 

Brat Alvaro Rodríguez Echeverría
Przełożony generalny Braci Szkół Chrześcijańskich

1. Z okazji 350. rocznicy dies natalis św. Jana Chrzciciela de La Salle z radością jednoczę się z Braćmi Szkół Chrześcijańskich i z osobami żyjącymi ideałem lasaliańskim, składając dzięki za przykład pozostawiony przez tego «szczególnego patrona wychowawców dzieci i młodzieży», który założył wasze zgromadzenie, aby «zapewnić chrześcijańskie wychowanie ubogim i utwierdzać młodych na drodze prawdy». Z sercem pełnym radości z powodu wielkich dzieł, jakich dokonali bracia w ciągu swoich dziejów, wzywam was, byście «odważnie podejmowali twórczą inicjatywę oraz naśladowali świętość» swojego założyciela (por. Vita consecrata, 37), ażeby w każdym z was umacniało się pragnienie ofiarnej realizacji charyzmatu waszej rodziny zakonnej.

2. Już poprzednio miałem sposobność przypomnieć geniusz pedagogiczny Jana Chrzciciela de La Salle, a także doniosłość waszej misji wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza ubogich oraz znajdujących się w trudnych sytuacjach. Wasz zawsze aktualny ideał potrzebuje nowych adeptów, którzy pozwolą się kształtować Bogu, a podejmując z entuzjazmem dzieło wychowania i ewangelizacji będą umieli budzić w młodych chrześcijańską nadzieję i wskazywać im sens życia. Pomagając młodym odkryć porywającą postać waszego założyciela, zachęcacie ich, aby w jego szkole przeżyli doświadczenie głębokiego spotkania z Chrystusem i uczycie ich, co znaczy owo «spojrzenie utkwione w tajemnicy Trójcy Świętej, która zamieszkuje w nas i której blask należy dostrzegać także w obliczach braci żyjących wokół nas» (Novo millennio ineunte, 43).

3. Sekret Jana Chrzciciela de La Salle polega na głębokiej i żywej więzi z Chrystusem, utrzymywanej przez codzienną modlitwę, z którego to źródła czerpał on właściwą sobie twórczą odwagę. Wsłuchując się w głos Boga, otrzymywał od Niego światło, które pozwalało mu rozpoznawać stopniowo pilne potrzeby swojej epoki, aby następnie odpowiednio je zaspokajać. Przynaglani przez Ducha, «który w was mieszka» i który «winien do głębi przeniknąć wasze dusze» (Jan Chrzciciel de la Salle, Méditations pour tous le dimanches de l’année, 62, 3), starajcie się żyć w sposób coraz bardziej godny daru, jaki otrzymał wasz założyciel. Usilnie zachęcał on swoich braci, aby żyli jako «ludzie wewnętrzni» (Explications de la méthode d’oraison, 3), zaś w skarbcu swoich pism odsłania przed nami kontemplacyjny wymiar swego życia, a więc także każdego życia chrześcijańskiego i misyjnego. Idąc za jego przykładem, odnowieni przez osobiste spotkanie z Chrystusem, bracia będą potrafili głosić Ewangelię młodym, powierzonym ich pieczy, oraz wspomagać umiejętnie ich rozwój osobowy, moralny i duchowy.

4. Pragnę zwrócić uwagę członków zgromadzenia na istotne znaczenie, jakie ma świadectwo życia braterskiego. Jan Chrzciciel de La Salle uważał, że odgrywa ono bardzo ważną rolę, pozwalając braciom jak najlepiej wykonywać ich misję wychowawczą i ewangelizacyjną. «Winni oni szczególnie zabiegać o to, aby być zjednoczeni w Bogu, mieć jedno serce i jednego ducha; nade wszystko zaś winna ich ożywiać myśl, że — jak powiada św. Jan — kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim» (Méditations, 113, 3). Powołaniem wspólnoty jest widzialne ukazywanie daru braterstwa, jaki Chrystus ofiarował Kościołowi, ma ona zatem obowiązek «być środowiskiem głębokiej braterskiej komunii, a przez to znakiem i bodźcem dla wszystkich ochrzczonych» (Życie braterskie we wspólnocie, 2 b). Staje się wówczas w naturalny sposób porywającym wzorem, zaś radość życia, promieniująca z niej nawet pośród trudności, staje się świadectwem, które nadaje życiu zakonnemu ogromną siłę przyciągania i staje się źródłem powołań.

5. W tym kontekście zachęcam braci, aby czynili swoje domy szkołami życia braterskiego, «rozwijali i krzewili autentyczną duchowość komunii» (por. Novo millennio ineunte, 43), włączając w nią młodych, powierzonych ich pieczy, i świeckich współpracujących z ich misją, oraz pomagając wszystkim odkrywać i przyswajać sobie charyzmat zgromadzenia. Cieszę się z podjętych już inicjatyw, takich jak utworzenie Réseau Lassalien Jeunes («Lasaliańskiej Sieci Młodych»), które warto kontynuować i rozwijać. Dzięki nim nawiązuje się dialog, który pozwala ochrzczonym odkrywać i w pełni realizować w życiu swoje powołanie, braciom zaś przypominać o potrzebie owej «’wysokiej miary’ zwyczajnego życia chrześcijańskiego», jaką jest świętość, poprzez «pedagogikę świętości, która zdolna jest dostosować się do rytmu poszczególnych osób» (Novo millennio ineunte, 31), zwłaszcza młodych.

6. «Powinniście nie tylko wspominać i opowiadać swoją chwalebną przeszłość, ale także budować nową wielką historię! Wpatrujcie się w przyszłość, ku której kieruje was Duch, aby znów dokonać z wami wielkich dzieł» (Vita consecrata, 110). Drodzy bracia, niech ta rocznica odnowi waszą wierność Chrystusowi i Ewangelii. Przed rodziną lasaliańską otwiera się nowe tysiąclecie, w którym ma ona iść naprzód, «licząc na pomoc Chrystusa» (Novo millennio ineunte, 58). Jezus, którego kontemplujemy i miłujemy, raz jeszcze wzywa nas, byśmy szli za Nim.

Na tej drodze towarzyszy nam Najświętsza Panna. Zawierzyłem Jej trzecie tysiąclecie i wzywam Ją jako Gwiazdę nowej ewangelizacji. Niech towarzyszy Ona także duchowym synom św. Jana Chrzciciela de La Salle i sprawia, aby wzrastała ich ofiarność i świętość oraz rozwijała się ich służba Chrystusowi i braciom! Zawierzając was wstawiennictwu waszego założyciela i wszystkich świętych waszego zgromadzenia, z całego serca udzielam wszystkim braciom Apostolskiego Błogosławieństwa, którym ogarniam młodych, członków waszych wspólnot wychowawczych i wszystkich naśladowców ideału lasaliańskiego.

Watykan, 26 kwietnia 2001 r.

Jan Paweł II, papież

 


Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda