Home DokumentyDokumenty Kościoła o życiu konsekrowanymJan Paweł IIJan Paweł II - Listy i przesłania 2004.01.22 – Watykan – Jan Paweł II, Przesłanie z okazji XV Kapituły Generalnej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego. Mówcie o Chrystusie i ukazujcie Go swoim życiem

2004.01.22 – Watykan – Jan Paweł II, Przesłanie z okazji XV Kapituły Generalnej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego. Mówcie o Chrystusie i ukazujcie Go swoim życiem

Redakcja

 

Jan Paweł II

PRZESŁANIE Z OKAZJI XV KAPITUŁY GENERALNEJ ZGROMADZENIA SIÓSTR MISJONAREK APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO. MÓWCIE O CHRYSTUSIE I UKAZUJCIE GO SWOIM ŻYCIEM

Watykan, 22 stycznia 2004 r.

 

S. Stella Holisz
Przełożona Generalna
Zgromadzenia Sióstr Misjonarek
Apostolstwa Katolickiego

Pragnę przekazać serdeczne życzenia w Panu Przełożonej Generalnej oraz wszystkim Siostrom Misjonarkom Apostolstwa Katolickiego z okazji waszej XV Kapituły Generalnej, podczas której będziecie rozważały temat: «Rozpalcie na nowo pierwotną miłość — odpowiadajcie na wyzwania współczesności». Zapewniam was o modlitwie w intencji tego spotkania i jednocześnie składam dziękczynienie Chrystusowi za wasze oddanie sprawie Jego Królestwa. Jestem przekonany, że wasza kapituła — pod kierunkiem Ducha Świętego i inspirowana przykładem św. Wincentego Pallottiego — przyczyni się do tego, że wszystkie siostry z nowym zapałem będą świadczyć o nierozerwalnej jedności miłości Boga i bliźniego (por. Vita consecrata, 63).

Wasze powołanie jako misjonarek, wzorowane na życiu apostołów, świadczy bardzo wymownie, że człowiek im bardziej żyje w Chrystusie, tym lepiej służy Mu w innych ludziach, nawet w najbardziej oddalonych placówkach misyjnych, gdzie musi stawiać czoło największym niebezpieczeństwom (por. tamże, 76). Niezachwiane postanowienie, by głosić Chrystusa i budzić w ludziach miłość do Niego, bierze początek w «zdroju miłości» Ojca, uobecnionej w misji Syna i Ducha Świętego (por. Ad gentes, 2). Przyciągnięte przynaglającą miłością Chrystusa, nie możecie nie mówić (por. Dz 4, 20) o tym źródle nadziei i radości, które skłoniło was najpierw do odpowiedzi na wezwanie Chrystusa Pana, a teraz nadal umacnia was w życiu apostolskiej służby innym.

W świecie, w którym ubóstwo, niesprawiedliwość i sekularyzacja szerzą się na wszystkich kontynentach, szczególnie pilnie potrzeba autentycznych uczniów Chrystusa. To właśnie świadectwo Jego Ewangelii rozprasza ciemność i rozświetla drogę pokoju, budząc nadzieję w sercach ludzi, również tych zepchniętych na margines społeczeństwa i najbardziej osamotnionych. Ludzie, których spotykacie, wyznają różne religie i przynależą do różnych tradycji kulturowych oraz grup społecznych; wszyscy oni poszukują w swoim życiu sensu i godności, lecz ich potrzeb nie zdoła zaspokoić powierzchowna religijność. Jedynie wasza radosna wierność Chrystusowi i odważne głoszenie, że Jezus jest Panem — świadectwo będące odpowiedzią na Jego przykazanie, by iść i nauczać wszystkie narody (por. Mt 28, 19) — może pomóc innym ludziom poznać Chrystusa. Dzięki temu w pełni poznacie piękno waszego misyjnego powołania oraz jego owoce.

Drogie siostry, Kościół oczekuje, że będziecie «mówić» o Chrystusie i «pokazywać» Go tym, którym służycie (por. Novo millennio ineunte, 16). Aby składać to świadectwo, wy same musicie najpierw kontemplować oblicze Chrystusa. Program waszej formacji wstępnej i stałej musi zatem pomagać wszystkim siostrom w całkowitym upodabnianiu się do Chrystusa i Jego miłości do Ojca. Aby ta formacja miała autentycznie chrześcijański charakter, każdy jej aspekt musi mieć głęboki fundament duchowy, który będzie kształtował życie każdej siostry. Dzięki temu będziecie nadal «oglądać» Boga oczyma wiary oraz skutecznie «ukazywać» innym ludziom Jego obecność poprzez przykład waszego życia (por. Vita consecrata, 68), naznaczonego miłością i współczuciem dla osób ubogich, co w szczególny sposób wyróżniało waszego umiłowanego Założyciela.

Prosząc o wstawiennictwo św. Wincentego Pallottiego, którego rocznica urodzin przypada dzisiaj, oraz o opiekę waszą Patronkę, Maryję Królową Apostołów, z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa Przełożonej Generalnej oraz wszystkim Misjonarkom Apostolstwa Katolickiego.

Watykan, 22 stycznia 2004 r.

Jan Paweł II, Papież

 


Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda