2004.10.14 – Rzym – Przemówienie do uczestników zebrania generalnego Stoawarzyszenia Apostolstwa Katolickiego


Trwajcie mocno w Chrystusie

Drodzy Bracia!

1. Z wielką radością przyjmuję was z okazji zebrania generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, które zrodziło się z wielkiej miłości św. Wincentego Pallottiego. Do każdego z was kieruję moje serdeczne pozdrowienie. W sposób szczególny pozdrawiam nowego przełożonego generalnego, ks. Fritza Kretza, i dziękuję mu za uprzejme słowa, w których przedstawił mi plany na przyszłość waszej rodziny zakonnej. Myślami obejmuję nowy Zarząd Generalny i wszystkich współbraci, którzy wielkodusznie pracują w różnych częściach świata.

2. Podczas zebrania generalnego rozważaliście niektóre wyzwania, którym wasz instytut musi stawić czoło w tym momencie historycznym. W sposób szczególny staraliście się lepiej określić rodzaj służby, do której wasze stowarzyszenie zostało powołane w ramach Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Wy, księża i bracia pallotyni, jesteście jak pień wielkiego drzewa, które poprzez uczestnictwo świeckich w urzeczywistnianiu pierwotnej intuicji charyzmatycznej swymi gałęziami sięga do różnych środowisk społecznych, aby je ożywiać autentycznym duchem ewangelicznym. Aby wypełnić tę misję, musicie mocno trwać w Chrystusie, którego św. Wincenty Pallotti kochał i któremu służył z heroiczną wiernością. Tylko wówczas wasze wspólnoty będą «żywotnymi ośrodkami pallotyńskich dążeń i poczynań».

3. Ta wierność duchowi początków wymaga od was ustawicznej formacji i będącego udziałem wszystkich zapału misyjnego. Tylko osoby całkowicie oddane poszukiwaniu «wysokiej miary» życia chrześcijańskiego mogą wypełnić zadania duszpasterskie o wielkiej skuteczności apostolskiej. A wszystko to musi być oparte na gorliwej modlitwie i nieustannym życiu sakramentalnym skupionym wokół Eucharystii. Duchowość i apostolstwo, formacja i posłannictwo to dwie strony tej jedynej doskonałości ewangelicznej, która przejawiła się w sposób wzorowy w życiu św. Wincentego Pallottiego.

Moi drodzy, polecając was niebieskiemu wstawiennictwu waszego założyciela i matczynej opiece Maryi, Królowej Apostołów, z serca udzielam wam i całej rodzinie pallotyńskiej specjalnego Błogosławieństwa Apostolskiego.