Home DokumentyDokumenty Kościoła o życiu konsekrowanymJan Paweł IIJan Paweł II - Przemówienia i homilieJan Paweł II - Przemówienia i homilie - Przemówienia i homilie poświęcone życiu konsekrowanemu 1979.06.23 – Rzym – Jan Paweł II, Ofiarny przykład apostolskiego zaangażowania. Przemówienie do uczestników Kapituły zjednoczeniowej Instytutów Synów Najśw. Serca oraz Misjonarzy Najśw Serca (Kombonianów)

1979.06.23 – Rzym – Jan Paweł II, Ofiarny przykład apostolskiego zaangażowania. Przemówienie do uczestników Kapituły zjednoczeniowej Instytutów Synów Najśw. Serca oraz Misjonarzy Najśw Serca (Kombonianów)

Redakcja
 
Jan Paweł II

OFIARNY PRZYKŁAD APOSTOLSKIEGO ZAANGAŻOWANIA.
PRZEMÓWIENIE DO UCZESTNIKÓW KAPITUŁY ZJEDNOCZENIOWEJ INSTYTUTÓW SYNÓW NAJŚW. SERCA ORAZ MISJONARZY NAJŚW SERCA (KOMBONIANÓW)

Rzym, 23 czerwca 1979 r.

 

Drodzy Bracia!

1 Jest to dla mnie wielką pociechą, że mogę dzisiaj w Domu Ojca pozdrowić Was, zasłużonych Misjonarzy Komboniańskich, zgromadzonych na rozpoczęcie Waszej Kapituły Generalnej. Ta Kapituła — zgodnie z dekretem ogłoszonym wczoraj przez kardynała — Prefekta „Kongregacji Rozszerzania Wiary” — łączy Wasze dwie rodziny, a mianowicie gałąź włoską i niemiecką, rozdzielone przez znane koleje losu od roku 1923, zespalając je na nowo w miłości Najświętszego Serca Jezusowego; przez to bowiem Serce, na skutek opatrznościowej inicjatywy Waszego czcigodnego założyciela, mons. Daniela Comboniego, zostaliście wybrani na Synów, gdyż od niego wywodzicie swą nazwę i z niego czerpiecie inspiracje jako „Kongregacja Synów Najświętszego Serca Jezusowego”.

Dziękuję Wam serdecznie za Waszą obecność, a jeszcze bardziej za to piękne świadectwo ewangeliczne, jakie daliście przez powrót do jedności we wspólnej rodzinie zakonnej, takiej — jaka się wywodzi z pierwotnego charyzmatu założyciela. W swojej misyjnej trosce miał on stale na ustach i w sercu ut unum sint („aby byli jedno”), z kapłańskiej modlitwy Jezusa, zaniesionej do Ojca Niebieskiego (J 17, 11). Jakże ważny jest to powód, Drodzy Bracia, aby się cieszyć wraz z Wami i Wam gratulować – Bądźcie za to błogosławieni!

Wdzięczna i pełna uznania myśl kieruje się także i przede wszystkim ku wspaniałym i bohaterskim postaciom misjonarzy komboniańskich, którzy w czasie ubiegłych lat, a także i obecnie, umieją dawać świadectwo całkowitego zaparcia siebie dla sprawy Chrystusa, aż do podjęcia wielkich cierpień, a nawet ofiary z życia, przysparzając w ten sposób sławy całemu instytutowi i zasługując na błogosławieństwo ewangeliczne: „Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was… Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie” (Mt 5, 11-12).

2. Kapituła Generalna, zaczęta wczoraj pod błogosławiącym spojrzeniem Jezusa w samą liturgiczną uroczystość Najświętszego Serca, stanowi dla Was koniec pewnego etapu, uwieńczonego wieloma osiągnięciami; równocześnie zapoczątkowuje ona dobrze się zapowiadający nowy okres kościelnej służby na terytoriach misyjnych. Kościół oczekuje wiele od Was: od Waszego przykładu oraz od Waszego ofiarnego oddania apostolskiego. Dlatego życzę Wam, aby prace tej Kapituły doprowadziły do odważnej rewizji Konstytucji i Reguł, aby Waszej kongregacji misyjnej nadać takie duchowe oblicze, jakiego domaga się nauczanie Soboru Watykańskiego II, jak również i potrzeba czasów oraz wymogi miejsc, w których wypełniacie swoją posługę. W tych dniach, poświęconych na refleksję i dyskusje pozwólcie się kierować przede wszystkim świetlanej Osobowości Chrystusa, „cichego i pokornego sercem” (Mt 11, 29). On to dla dusz, wszystkich dusz, bez różnicy języka, rasy i narodowości (por. Ap 5, 9), stał się dzieckiem wraz z dziećmi, ubogim razem z ubogimi, cierpiącym z cierpiącymi, drogą dla zagubionych, prawdą dla błądzących i życiem dla wszystkich ludzi. Jednym słowem, stał się „wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15, 28) — jak zapewnia Św. Paweł — aby wszyscy mogli Go uznać za kogoś bliskiego, za łaskawego zbawcę, i aby mogli powiedzieć z Apostołem Narodów: „Umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2, 20).

3. Powinniście nawrócić do początków Waszej kongregacji zakonnej, aby coraz lepiej móc przeżywać Wasze misjonarskie powołanie w pierwotnym duchu, jakiego Wam udzielił założyciel poprzez swoje cnotliwe życie i przez przykład gorliwego kapłana i niezmordowanego biskupa, całkowicie oddanego sprawie zbawienia niewiernych na ogromnych i dalekich terenach Afryki, która się stała jego ojczyzną z wyboru. Starajcie się, by niczego nie zmieniać z tego, co on chciał wyryć na obliczu jego i Waszego instytutu. Wychowanie młodzieży, opieka nad chorymi, posługiwanie biednym, nauczanie katechumenów oraz nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego, w którym „są wszystkie skarby mądrości i wiedzy” (Kol 2, 3), to powinno pozostać — pomimo ko­niecznego dostosowania — jako cechy charakterystyczne Waszych zakonnych wspólnot. Jest to rzeczą konieczną — wobec zagrożenia ryzykiem aktywizmu na miejsce działania, agitacji zamiast przekonywania, do czego mógłby się skłonić misjonarz w swej nieuporządkowanej gorliwości — by dawać pierwszeństwo życiu wewnętrznemu, modlitwie, rozmyślaniu, duchowi ubóstwa i ofiary, ażeby nie ulec subtelnej pokusie upodobnienia się do świata, może nawet pod pretekstem lepszego jego poznania, w rzeczywistości zaś z narażeniem się na niebezpieczeństwo dostania się w jego sidła, Pamiętajcie na słowa Nauczyciela: „jesteście w świecie, ale nie ze świata” (por. J 15, 19). Starajcie się być, gdziekolwiek się udacie, znakami Chrystusa, tak na wewnątrz jak i na zewnątrz; przez Wasz sposób życia i zachowania się, a także w ubiorze, który by Was wyróżniał z anonimowości i ukazywał Waszą obecność wśród ludzi.

Na sesjach, i wśród Waszej niełatwej pracy, niech Was wspiera błogosławiony duch Waszego założyciela. On był tak bardzo otwarty na potrzeby dusz, lecz zawsze złączony z Bogiem; niech on Was inspiruje i wyprasza Wam łaski potrzebne do przeprowadzenia prawdziwej reformy Waszego konsekrowanego życia oraz do należytego rozpoznania wielorakich i palących dzisiejszych potrzeb świata misyjnego.

Na każdego z Was oraz na Wasze prace i na Waszą ponownie zjednoczoną kongregację niech zstąpi moje szczególne Błogosławieństwo Apostolskie, którego Wam teraz z ojcowską życzliwością udzielam.

 


Tekst polski za:
Jan Paweł II o życiu zakonnym, Poznań-Warszawa 1984, s. 57-60

Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda