1980.11.15 – Kolonia – Jan Paweł II, Modlitwa przy grobie św. Alberta Wielkiego

Redakcja
 
Jan Paweł II

MODLITWA PRZY GROBIE ŚW. ALBERTA WIELKIEGO

Kolonia, 15 listopada 1980 r.

 

W ramach podróży apostolskiej do Republiki Federalnej Niemiec Ojciec Święty nawiedził grób św. Alberta w Kolonii i odmówił następującą modlitwę.

Boże, jesteś cudowny w Twoich świętych!

Ustanowiony przez Ciebie najwyższym Pasterzem Kościoła, klękam dzisiaj przy grobie świętego Alberta, aby razem ze wszystkimi wiernymi uczcić Cię w świątecznym dniu siedemsetnej rocznicy jego śmierci i aby dziękować Ci za jego życie i działalność, przez które dałeś go nam jako nauczyciela wiary i przykład chrześcijańskiego życia.

Boże, nasz Stwórco, Światło ludzkiego ducha, Ty udzieliłeś świętemu Albertowi głębokiego poznania wiary w wiernym naśladowaniu naszego Pana i Mistrza Jezusa Chrystusa. Samo stworzenie stało się dla niego objawieniem Twojej wszechmocy i dobroci tak, że nauczył się głębiej poznawać i kochać Ciebie w tym, co stworzone. Jednocześnie poznał dokładnie dzieła ludzkiej mądrości, także pisma filozofów niechrześcijańskich, i otwarł je na spotkanie z Twoją Radosną Nowiną. W wyjątkowy sposób uzdolniłeś go przez dar rozróżniania do unikania błędu i do pogłębiania i rozszerzania wśród ludzi prawdy. W ten sposób ustanowiłeś go Nauczycielem Kościoła i wszystkich ludzi.

Złączeni w modlitwie ze świętym Albertem, błagamy Cię o miłosierdzie:

– Daj Twojemu Kościołowi także w naszych czasach nauczycieli prawdy, którzy słowami i świętością życia potrafiliby ukazywać i głosić ludziom Twoją Radosną Nowinę.

– Otwórz przez łaskę żywej wiary serca ludzi, aby poznali obecność Boga w stworzeniu i w swoim życiu i aby coraz doskonalej zgadzali się z Jego świętą wolą.

– Prowadź i oświecaj Twoim Świętym Duchem badaczy i uczonych w ich posłudze, ustrzeż ich od pychy i samochwalstwa, udziel badaczom przyrody odpowiedzialnego podejścia do darów Twojego stworzenia.

– Tym, na których spoczywa odpowiedzialność za państwa i społeczeństwa daj poczucie odpowiedzialności i zrozumienia, aby wykorzystywali osiągnięcia nauki i techniki do celów pokojowych i postępu narodów, a nie na ich szkodę lub wręcz ku zagładzie.

– Nam wszystkim pośród różnorodnych niebezpieczeństw i błędów naszego czasu pomóż rozpoznawać zawsze to, co jest prawdą i służyć Tobie w wierności konsekwentnym życiem płynącym z wiary.

– Za wstawiennictwem świętego Alberta błogosław wszystkim mieszkańcom tego kraju, udziel narodowi niemieckiemu pokoju i jedności i pozwól mu być zawsze świadomym jego odpowiedzialności w rodzinie narodów.

– Otocz tę moją pasterską wizytę w Republice Federalnej Niemiec Twoim szczególnym błogosławieństwem i pomocą, umocnij wszystkich wierzących w ich miłości do Chrystusa i Jego Kościoła tak, aby przez ich chrześcijańskie świadectwo życia w prawdzie i sprawiedliwości imię Twoje było wysławiane także w dzisiejszym świecie.

Módl się za nami, święty Albercie, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, nasza ucieczko i mocy, Ty dałeś Albertowi, świętemu Biskupowi i Doktorowi Kościoła, umiejętność łączenia ludzkiej wiedzy i wiecznej mądrości. Strzeż i umacniaj za jego wstawiennictwem naszą wiarę w duchowym zamęcie naszych dni. Daj nam rozległość jego ducha, aby także i nam postęp nauk pomagał poznawać Cię lepiej i coraz bardziej zbliżać się do Ciebie. Pozwól nam wzrastać w poznawaniu prawdy, którą Ty sam jesteś, abyśmy mogli kiedyś razem ze świętymi oglądać Ciebie twarzą w twarz. O to prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 


 

Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda