1983.12.28 – Rzym – Jan Paweł II, Przemówienie do członkiń Instytutu Świeckiego „Spigolatrici della Chiesa”

Redakcja
 
Jan Paweł II

PRZEMÓWIENIE DO CZŁONKIŃ INSTYTUTU ŚWIECKIEGO „SPIGOLATRICI DELLA CHIESA”

Rzym, 28 grudnia 1983 r.

 

Na początku celebracji tej Eucharystii, zapraszam was, drogie siostry, członkinie Instytutu „Spigolatrici della Chiesa” do żarliwej modlitwy zanoszonej do Chrystusa, Słowa Wcielonego, aby zechciał udzielić wam łaski dawania zawsze i wszędzie radosnego świadectwa życia duchowego zgodnego z waszym charyzmatem.

Pragniecie mieć wasz osobisty i hojny udział w dziele ewangelizacji, uświęcenia i animacji chrześcijańskiej w świecie i w społeczeństwie, zwłaszcza przez:

— oddanie swojego życia Bogu składając ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa;

— promocję i obronę wartości miłości i rodziny;

— bliskość z ludźmi pracy, aby poznali i żyli zgodnie z wartościami chrześcijańskimi;

— obecność apostolską w środowiskach młodzieżowych.

W tym celu potrzeba, abyście pielęgnowały przede wszystkim głębokie życie wewnętrzne, odkrywając dzień po dniu niezgłębione bogactwo misterium Chrystusa obecnego w Eucharystii, dając jasny i czytelny przykład bezgranicznej miłości i odpowiedzialności wynikającej z przynależności do Kościoła i posłuszeństwa jego pasterzom, ożywiając wszystkie wasze inicjatywy duchem misyjnym.

Życzę z serca, abyście wszystkie mogły wypełniać słowa Jezusa: „Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 16).

Powierzam te moje życzenia i wasze zaangażowanie apostolskie Najświętszej Dziewicy, którą przyzywacie tytułem „Matki Ufności”, aby wypraszała wam u Bożego Syna pełną gotowość do słuchania Słowa Bożego oraz pogodę ducha, abyście również wy uczestniczyły w misji zbawienia.

Niech święci męczennicy, którzy nie słowami, ale własną krwią uwielbili Chrystusa, dodają wam odwagi do radosnego życia duchem ukrytego wynagrodzenia, które jest jednym z podstawowych rysów waszego powołania.

Tłumaczenie: Z Chrystusem w świecie. Wypowiedzi Kościoła na temat instytutów świeckich, opr. M. Chmielewski, Lublin 2003, s. 187.


 

Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda