Home DokumentyDokumenty Kościoła o życiu konsekrowanymJan Paweł IIJan Paweł II - Przemówienia i homilieJan Paweł II - Przemówienia i homilie - Przemówienia i homilie poświęcone życiu konsekrowanemu 1983.12.28 – Rzym – Przemówienie do członkiń Instytutu Świeckiego „Spigolatrici della Chiesa”

1983.12.28 – Rzym – Przemówienie do członkiń Instytutu Świeckiego „Spigolatrici della Chiesa”

Redakcja

Przemówienie do członkiń Instytutu Świeckiego „Spigolatrici della Chiesa”[i]

Na początku celebracji tej Eucharystii, zapraszam was, drogie siostry, członkinie Instytutu „Spigolatrici della Chiesa” do żarliwej modlitwy zanoszonej do Chrystusa, Słowa Wcielonego, aby zechciał udzielić wam łaski dawania zawsze i wszędzie radosnego świadectwa życia duchowego zgodnego z waszym charyzmatem.

Pragniecie mieć wasz osobisty i hojny udział w dziele ewangelizacji, uświęcenia i animacji chrześcijańskiej w świecie i w społeczeństwie, zwłaszcza przez:

— oddanie swojego życia Bogu składając ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa;

— promocję i obronę wartości miłości i rodziny;

— bliskość z ludźmi pracy, aby poznali i żyli zgodnie z wartościami chrześcijańskimi;

— obecność apostolską w środowiskach młodzieżowych.

W tym celu potrzeba, abyście pielęgnowały przede wszystkim głębokie życie wewnętrzne, odkrywając dzień po dniu niezgłębione bogactwo misterium Chrystusa obecnego w Eucharystii, dając jasny i czytelny przykład bezgranicznej miłości i odpowiedzialności wynikającej z przynależności do Kościoła i posłuszeństwa jego pasterzom, ożywiając wszystkie wasze inicjatywy duchem misyjnym.

Życzę z serca, abyście wszystkie mogły wypełniać słowa Jezusa: „Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 16).

Powierzam te moje życzenia i wasze zaangażowanie apostolskie Najświętszej Dziewicy, którą przyzywacie tytułem „Matki Ufności”, aby wypraszała wam u Bożego Syna pełną gotowość do słuchania Słowa Bożego oraz pogodę ducha, abyście również wy uczestniczyły w misji zbawienia.

Niech święci męczennicy, którzy nie słowami, ale własną krwią uwielbili Chrystusa, dodają wam odwagi do radosnego życia duchem ukrytego wynagrodzenia, które jest jednym z podstawowych rysów waszego powołania.

[i] Tekst za: Z Chrystusem w świecie. Wypowiedzi Kościoła na temat instytutów świeckich, opr. M. Chmielewski, Lublin 2003, s. 187.

Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda