Home DokumentyDokumenty Kościoła o życiu konsekrowanymJan Paweł IIJan Paweł II - Przemówienia i homilieJan Paweł II - Przemówienia i homilie - Przemówienia i homilie poświęcone życiu konsekrowanemu 2000.06.09 – Rzym – Jan Paweł II, Służcie Chrystusowi służąc dzieciom i młodzieży. Przemówienie do uczestników 43. kapituły generalnej Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich

2000.06.09 – Rzym – Jan Paweł II, Służcie Chrystusowi służąc dzieciom i młodzieży. Przemówienie do uczestników 43. kapituły generalnej Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich

Redakcja

 

Jan Paweł II

SŁUŻCIE CHRYSTUSOWI SŁUŻĄC DZIECIOM I MŁODZIEŻY.
PRZEMÓWIENIE DO UCZESTNIKÓW 43. KAPITUŁY GENERALNEJ ZGROMADZENIA BRACI SZKÓŁ CHRZEŚCIJAŃSKICH

Rzym, 9 czerwca 2000 r.

 

Drodzy Bracia, drodzy Przyjaciele!

Z radością goszczę was w chwili, gdy gromadzicie się na 43. kapitule generalnej i gdy wasza rodzina zakonna obchodzi 100-lecie kanonizacji św. Jana Chrzciciela de La Salle oraz 50-lecie ogłoszenia go przez papieża Piusa XII szczególnym patronem wszystkich wychowawców dzieci i młodzieży.

Te wydarzenia są dla was szczególnie sprzyjającą sposobnością, aby nadać nowy rozmach różnym waszym dziełom wychowawczym i ewangelizacyjnym, zgodnie z charyzmatem waszego założyciela i mimo tego, że zmniejsza się liczebność waszego zgromadzenia. Cieszę się zwłaszcza z tego, że współpracując ściśle z Kościołami lokalnymi gotowi jesteście zaspokajać nowe potrzeby dzieci i ludzi młodych, zwłaszcza najuboższych, którzy na całym świecie powinni otrzymać formację ludzką, moralną, katechetyczną i szkolną, aby mogli się stać ludźmi zdolnymi do wzięcia na siebie części odpowiedzialności za wspólnotę chrześcijańską i za społeczeństwo jutra. Tę gotowość wyraża temat waszych obrad: «Wspólna posługa wychowawcza na rzecz ubogich jako lasaliańska odpowiedź na wyzwania XXI w.» Kościół winien niestrudzenie nieść młodzieży dar wykształcenia, zwracając uwagę na zmieniające się realia i na oczekiwania społeczeństw, które potrzebują pomocy w swoim dążeniu do postępu cywilizacyjnego.

Bracia z waszego zgromadzenia odgrywają niezastąpioną rolę. Przez swoje życie konsekrowane świadczą wobec świata o absolucie Boga i o szczęściu, jakiego zaznają, gdy służą Chrystusowi służąc ludziom, zwłaszcza dzieciom, umiłowanym przez Boga. Przez życie wspólnotowe ukazują, że Chrystus jest bardzo silną więzią braterstwa między ludźmi, która otwiera ich na wzajemne kontakty, na współpracę, pokój i przebaczenie. W ten sposób są bliscy wszystkim, solidarnie wykonując każdego dnia zadanie wychowawcy, który cierpliwie i delikatnie prowadzi młodych drogą dojrzałości i prawdziwej wolności.

Wasze poprzednie kapituły pozwoliły wam rozważyć możliwość udziału w waszej pracy innych zgromadzeń zakonnych i osób świeckich, które pragną włączyć się w waszą misję i na swój sposób realizować charyzmat lasaliański. Przywiązuję szczególną wagę do takiej współpracy, która pozwala jednoczyć siły, aby zwiększać skuteczność waszej pracy misyjnej. Obecność ludzi świeckich u waszego boku jest cenną oznaką odgrywania przez nich coraz większej roli w życiu Kościoła, do czego są powołani i co ja żywo popieram, jak to uczyniłem w posynodalnej adhortacji apostolskiej Vita consecrata (por. n. 56). Waszym zadaniem jest zapewnić świeckim, którzy pragną być członkami stowarzyszonymi, formację niezbędną dla ich życia duchowego i posługi. Dzięki temu, opierając się na nauczaniu św. Jana Chrzciciela de La Salle, zgodnie ze swoim stanem życia oraz respektując tożsamość każdej ze stron i specyfikę życia konsekrowanego, będą oni mogli znaleźć drogi rozwoju duchowego, aby wykorzystać je potem w posłudze wychowawczej, która zostanie im powierzona, i stać się wzorami chrześcijańskich nauczycieli.

Na zakończenie naszego spotkania proszę Maryję Pannę i św. Jana Chrzciciela de La Salle, aby wspomagali wasze wysiłki i sprawili, że wasza kapituła przyniesie obfite owoce. Z całego serca udzielam wam Apostolskiego Błogosławieństwa.


 

Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

 

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda