1970.06.04 – DEKLARACJA KONGREGACJI DLA ZAKONÓW I INSTYTUTÓW ŚWIECKICH. W sprawie klauzury w zakonach męskich

 

AAS 62 (1970) 548—549.

W celu odpowiedniego przystosowania do naszych czasów papieskiej klauzury ścisłych Zakonów męskich Kongregacja dla Zakonów i Instytutów Świeckich, przychylając się do życzeń bardzo wielu Przełożonych, przedłożyła Ojcu świętemu prośbę, żeby Przełożeni generalni Kanoników Regularnych, Zakonów Żebrzących i Kleryków Regularnych mogli swoją klauzurę zmodyfikować według określeń kanonu 604 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Ponieważ Ojciec święty, dnia 23 lutego 1970 roku, tę prośbę uwzględnił, przeto najwyżsi Przełożeni ścisłych Zakonów męskich — z wyjątkiem mnichów — mogą swoją klauzurę złagodzić zgodnie z normą wspomnianego kanonu.

Rzym, dnia 4 czerwca 1970 roku.

H. Kard. Antoniutti Prefekt

E. Heston CSC Sekretarz