Home DokumentyDokumenty Kościoła o życiu konsekrowanymPaweł VIPaweł VI - Przemówienia i homilie 1966.08.27 – Rzym – Paweł VI, Przemówienie do Córek świętej Anieli Merici. Nieść Chrystusa współczesnemu światu

1966.08.27 – Rzym – Paweł VI, Przemówienie do Córek świętej Anieli Merici. Nieść Chrystusa współczesnemu światu

Redakcja

 

Paweł VI

PRZEMÓWIENIE DO CÓREK ŚWIĘTEJ ANIELI MERICI.
NIEŚĆ CHRYSTUSA WSPÓŁCZESNEMU ŚWIATU

Rzym, 27 sierpnia 1966 r.

 

Towarzystwo świętej Anieli, choć założone przed czterema wie­kami, w swej strukturze i założeniach, pod względem metod i wyni­ków jakie osiąga, może stanąć w rzędzie najbardziej współczesnych Instytutów. Jest ono zawsze aktualne, a doskonałość jego dzieł za­sługuje na najwyższą pochwałę.

Ostatni Sobór w dekrecie Perfectae caritatis, przeznaczonym dla dusz w szczególny sposób poświęconych służbie Bożej, podaje przede wszystkim następujące wskazanie: pozostać wiernym duchowi oraz pierwotnym regułom każdego Instytutu zakonnego.

Jest to prawo życia; chodzi tu o pewną logikę, która oczywiście nie wyklucza ani nie hamuje postępu i odnowy, ale daje im natchnie­nie, stawia wymagania, wspiera i umacnia prawdziwy postęp. Gdy pomyśli się o tym, co święta Aniela chciała uczynić w swoich cza­sach dla społeczeństwa, które ją otaczało, znaleźć można cenne wskazania i dla naszej epoki. Jednym słowem, trwanie — dobrze zakotwiczone w tradycji — zachowuje dawne energie, wzbudza no­we, równie potrzebne, i wskazuje drogę bezpieczną do dalszego rozwoju.

Cechy charakterystyczne apostolstwa środowiskowego

Następne wskazanie dotyczy głębokiego wnikania w zasadniczy cel Instytutu, którym jest uświęcenie. Zacząć trzeba od uświęcenia osobistego, wykorzystując wszystkie pomoce duchowe i ascetyczne, jakie Kościół ofiarowuje tym, którzy wybierają szczególną formę życia zakonnego, aby dojść do doskonałości.

Konsekwencją takiego założenia jest świętość zespołowa i wyni­kająca stąd gorliwa działalność zmierzająca do uświęcenia innych. Towarzystwo świętej Anieli zostało pomyślane jako ruch — tak by się to dziś nazwało — jako zaczyn, jako zadanie do spełnienia wobec otaczającego świata.

Jakie są formy tego ruchu? Dwie z nich są zasadnicze. Pierwszą jest oryginalność Towarzystwa. Członkowie jego mieszkają nadal w swoich domach i zajmują się swoją pracą. Mamy tu więc do czy­nienia z instytutem świeckim, który wydaje się być czymś zaskaku­jąco dziwnym w wieku XVI.

Z drugiej strony, córki świętej Anieli znane są ze szczególnego charakteru swego apostolstwa, które szerzy się jakby w „tyralierze”. A to właśnie Kościół dziś popiera i do tego zachęca: czynić dobrze w swym własnym otoczeniu, uświęcać rodzinę, szkołę, biuro, pra­cownię; promieniować wszędzie Ewangelią. Za uprzywilejowane i błogosławione może uważać się każde ognisko domowe, w którym córka świętej Anieli żyje i rozwija swą misję.

Praca w parafii

A druga cecha charakterystyczna? “Wielkim zadaniem córek świę­tej Anieli jest praca w parafiach. One są pomocnicami proboszcza. One to winny być najbardziej ze wszystkich posłuszne, milczące, pobożne, a także powinny najlepiej rozumieć, do jakich celów trzeba dążyć i w jaki sposób je osiągać.

Żadna parafia współczesna nie może już obejść się bez specjalnej współpracy i dobrze zorganizowanej pomocy niewiast. Dawniej pro­boszcz — przy założeniu, że mocna była pozycja rodziny — nie potrzebował wykwalifikowanych pomocników, ponieważ rodziny stanowiły, szczególnie dla młodzieży, ośrodek najlepszych tradycji i czujną ochronę wartości moralnych. Dziś już tego nie można po­wiedzieć. Dziś młodzi idą do fabryk, do biur i przedsiębiorstw. Mają oni wolność, której nie można hamować, ale którą trzeba kształtować. Musi być ktoś, kto bezpośrednio się nimi zajmie. Czy­nią to niekiedy siostry z różnych Zgromadzeń. Ich zadanie jest pierwszorzędne, ale nie mogą one podołać wszystkiemu. Trzeba więc, aby parafie postarały się o jak największą liczbę własnych na­uczycielek, gorliwych pomocnic parafialnych, jednym słowem, osób, które potrafią koordynować apostolstwo kobiet i dziewcząt, co ze zrozumiałych względów jest nieraz niemożliwe dla kapłana.

Nieść Chrystusa i Ewangelię współczesnemu światu

Jest to program bardzo szeroki. Jeśli Córki świętej Anieli chcą żyć i rozwijać się, niech im coraz bardziej leży na sercu działalność parafialna prowadzona ku pożytkowi dzieci i młodzieży. Niech roz­siewają wszędzie prawdziwe pojęcie wspólnoty, niech przybliżają ludziom nowe formy modlitwy, niech troszczą się o naukę religii, o kult Boży, o ład duchowy i moralny, co naprawdę uczyni z pa­rafii pierwszy ośrodek życia chrześcijańskiego.

Oto Nasza wielka nadzieja. Gdyby wszystkie parafie mogły po­siadać zespoły świętej Anieli Merici, można by patrzeć w przyszłość z wielką ufnością, ponieważ siostry te starają się działać jak jedno serce i jedna dusza — cor unum et anima una — skupione wokół ołtarza Bożego i wokół duchowego ojca parafii, jakim jest proboszcz, tak, by przywrócić dzisiejszemu społeczeństwu ten zmysł Chrystuso­wy i ten prawdziwy powrót do Kościoła i do Prawa Bożego, który jest tak upragnionym i szczególnym celem Soboru Watykańskiego II.

 


Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda