Parzyszek Czesław SAC, Przynagleni darem… Słowo na rozpoczęcie Sympozjum

Redakcja
 
Ks. Czesław Parzyszek SAC, Przewodniczący KWPZM

PRZYNAGLENI DAREM… SŁOWO NA ROZPOCZĘCIE SYMPOZJUM

Częstochowa, 16 października 1996 r.

 

Raz jeszcze usłyszeliśmy słowa: “Życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa Pana, jest darem Boga Ojca udzielonym Jego Kościołowi za sprawą Ducha Świętego. Dzięki profesji rad ewangelicznych charakterystyczne przymioty Jezusa – dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo – stają się w pewien swoisty i trwały sposób w świecie, a spojrzenie wiernych zwraca się ku tajemnicy Królestwa Bożego …” /VC, 1/.

Raz jeszcze Ojciec Święty Jan Paweł II przypomniał całemu światu: “Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jakim bogactwem jest dla wspólnoty kościelnej dar życia konsekrowanego w całej różnorodności jego charyzmatów i instytucji. Razem dziękujemy Bogu za Zakony i Instytuty zakonne, kontemplacyjne lub prowadzące dzieła apostolskie, oraz Stowarzyszenia życia apostolskiego, za Instytuty świeckie i za inne grupy osób konsekrowanych, jak również za tych wszystkich, którzy w ukryciu swego serca oddają się Bogu poprzez szczególną konsekrację” /VC, 2/.

W miesiącu październiku, w którym odchodzimy 18-tą rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II i po zakończeniu którego obchodzić będziemy 50.lecie kapłaństwa Ojca Św. jako Rodziny Zakonne w Polsce wyrażamy Ojcu Św. szczególną solidarność w Jego trosce o Kościół, a zwłaszcza o życie duchowe jego członków. Jednym ze znaków tej solidarności jest pilne studiowanie i wcielanie w życie wydanych przez Niego dokumentów. Do najnowszych z nich należy Jego posynodalna Adhortacja apostolska Vita consecrata, którą bez przesady można uznać za jeden z najznakomitszych dokumentów, jakie Kościół wydał w swojej historii na temat życia konsekrowanego.

Jest więc rzeczą ze wszech miar stosowną, aby zwłaszcza osoby konsekrowane pochyliły się nad tym dokumentem papieskim i przyznały mu tę rangę w swoim życiu, na jaką ten dokument zasługuje. Tym bardziej, że Ojciec Św. pragnie w tej Adhortacji przemawiać do nas w duchu jaki przenikał list skierowany przez Sobór Jerozolimski do chrześcijan w Antiochii i spodziewa się reakcji czytelników podobnej do tej, jaką wywołał tamten list w Antiochii. Ojciec Św. wyraża wielką nadzieję, że Adhortacja skłoni do “szukania nowych odpowiedzi o charakterze duchowym i apostolskim na pojawiające się wyzwania” /VC, 13/.

Dlatego jesteśmy razem a tej sali, w domu Matki Jasnogórskiej, w dniu wyboru Ojca Św. Jana Pawła II na stolicę Piotrową. Jesteśmy razem po raz pierwszy cztery Konferencje: Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce wraz z jej przewodniczącą Matką Jolantą Olech, przełożoną generalną SS. Urszulanek – najserdeczniej pozdrawiam i witam. Jest również obecna wśród nas Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce wraz z jej przewodniczącą Matką Immaculatą Żyduch – szczególnie ich witamy i cieszymy się ich obecnością wśród nas. Jest też Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich wraz z wiceprzewodniczącą panią Janiną Dydych – bardzo ciepło ich witamy i cieszymy się ich obecnością. Zauważamy z radością obecność najstarszej Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce wraz z jej przewodniczącym – mówiącym te słowa ks. Czesławem Parzyszkiem, prowincjałem Księży Pallotynów z Warszawy – też serdecznie i z radością witamy. Cieszymy się obecnością naszych południowych Sąsiadów i witamy najserdeczniej i bardzo ciepło przedstawicieli Konferencji Zakonów Żeńskich i Męskich z Czech.

Przeżywamy zatem historyczny moment szczególnej Komunii Wspólnot życia konsekrowanego w Polsce. To spotkanie chcemy przeżywać w taki sposób i w takim rytmie, jak wyglądać winien nasz zwyczajny dzień. Chcemy, aby na tej sali był czas na medytację, modlitwę i ciszę. Chcemy, aby wsłuchać się w dogłębne refleksje naszych prelegentów /Zakonów Męskich i Żeńskich/ nad poszczególnymi rozdziałami Adhortacji. Pragniemy, aby centrum tych dni była codzienna Eucharystia, sprawowana przez przedstawicieli Hierarchii: ks. abpa J.Kowalczyka – Nuncjusza Apostolskiego, Ordynariusza tego miejsca – abpa St. Nowaka i nowego przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Instytutów życia konsekrowanego i Stowarzyszeń życia apostolskiego – ks. bpa E. Samsela. Chcemy pracować każdego popołudnia w grupach roboczych nad konkretami naszego życia, aby jeszcze bardziej ożywić i przemienić nasze życie i życie naszych wspólnot. Chcemy to wszystko w modlitwie powierzyć Dobremu Bogu.

Szczególnie i przede wszystkim, wdzięczni Umiłowanemu Ojcu Św. za tak bogaty dar Adhortacji chcemy wyrazić naszą obecnością, życiem, modlitwą, refleksją i Eucharystią przywiązanie i szacunek oraz uczynić te dni jubileuszowym darem na zbliżający się złoty Jubileusz Jego święceń kapłańskich.

Zawierzamy te trzy dni solidnej pracy i bycia razem Rodzin Zakonnych w Polsce naszej Matce i Królowej – Pani Jasnogórskiej. Niech Ona będzie nam Gwiazdą Przewodnią w nowe tysiąclecie wiary. Upraszamy także przez wstawiennictwo naszych Zakonodawców i Zakonodawczyń dar łaski i światła na te trzy dni. Oby ten czas niepowtarzalnej Komunii Polskich Rodzin Zakonnych wydał jak najobfitsze owoce. Daj nam to Panie nasz i Boże.

Archiwum KWPZM

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda