Matuszewski Izydor OSPPE, Apel Jasnogórski podczas Sympozjum IV Konferencji

Redakcja

 

O. Izydor Matuszewski OSPPE, generał Zakonu Paulinów

APEL JASNOGÓRSKI PODCZAS SYMPOZJUM IV KONFERENCJI

Jasna Góra, 10 października 2006 r.

 

Jesteśmy przy Tobie, Matko i Królowo
w Wielkiej Rodzinie Apelu Jasnogórskiego
my zgromadzeni w Kaplicy Cudownego Obrazu,
jak i zgromadzeni przy radioodbiornikach
różnych stacji radiowych czy przed ekranami Telewizji Trwam,
aby powiedzieć Ci najlepsza nasza Matko, że Cię kochamy,
że chcemy przy Tobie trwać, i czuwać razem z Tobą
aby na polskiej ziemi umacniało się
Królowanie Jezusa Chrystusa  naszego Odkupiciela i Zbawiciela

Są dziś przy Tobie Matko Boża
Przełożeni  Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń życia apostolskiego,
którzy tutaj na Jasnej Górze przez trzy dni
będą się modlić i podejmować refleksję
nad życiem zakonnym
oraz apostolstwem ruchów katolickich
na naszej polskiej ziemi,
oraz w Europie  Wschodniej i Zachodniej.

Podejmują oni tę refleksję nad życiem konsekrowanym
w czterdziestą rocznicę
promulgowanego 28 października 1965 roku
dekretu Soboru Watykańskiego II
o przystosowanej do współczesności
odnowie  życia konsekrowanego
noszącego łacińską  nazwę  „Perfecte Caritatis”
– Doskonała miłość – jak mówi już sam tytuł
soborowego dokumentu,
nie jest przymiotem i powołaniem
tylko osób zakonnych,
ale wezwali są do niej
wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa.
Osoby  zaś konsekrowane i zaangażowane
w działalność ewangelizacyjną
„jakby z urzędu” mają do niej dążyć
i dawać czytelne świadectwo
chrześcijańskiej  doskonałości.

Ty Maryjo najpełniej odpowiedziałaś Bogu na Jego wołanie.
Stałaś się pierwszą uczennicą Jezusa i najdoskonalej
wcieliłaś w życie Jego Ewangelię.
Dlatego przychodzimy do Ciebie,
aby w Twojej szkole uczyć się
jeszcze pełniejszego oddania się Bogu,
żeby nie stawiać Mu żadnych granic
i  być  w ustawicznej dyspozycji  na Jego natchnienia.

Jestem  przy Tobie Maryjo, Dziewico Słuchająca,
aby wpatrując się w Ciebie, która cała jesteś
słuchaniem Boga – uczyć się jak jeszcze lepiej podążać
drogą pogłębiania, oczyszczania,
przejrzystej komunii i  skutecznej  misji
w naszych rodzinach zakonnych
i wspólnotach apostolskich.

Jako osoby konsekrowane czujemy się dziś
szczególnie powołani do życia bardziej ewangelicznego,
oraz do lepszej posługi.
Czujemy naszą odpowiedzialność za podtrzymywanie
praktyki duchowej życia chrześcijańskiego
w ścisłej łączności ze wszystkimi
wierzącymi w Jezusa Chrystusa.

W naszych wspólnotach odzyskują właściwe miejsce:
Słowo Boże, modlitwa i kierownictwo duchowe.
Jednakże współczesne, bardziej intensywne relacje,
wymiana  między kulturowa,
które mają także wiele skutków dobroczynnych
i pobudzających do większej gorliwości,
odsłaniają zarazem realne
trudności w zrozumieniu dziś
sensu i prorockiej wartości życia konsekrowanego.
Świat niesie ze sobą wiele śmieci i brudu,
przed którym trzeba bronić życie zakonne.

Jestem przy Tobie Maryjo, Matko czysta,
której świat niczym nie naruszył, nie skaził,
gdyż cała byłaś  dla Boga i zło nie miało do Ciebie dostępu.
Matko Boża, my ludzie poświęceni Bogu
żyjemy w społeczeństwie, w którym często panuje kultura śmierci,
i wielkim wezwaniem dla nas staje się obowiązek
bardziej wyrazistego świadectwa:
niesienia Życia i Służby Życiu.
Pragniemy jeszcze jaśniej ukazywać
jak rady ewangelicznej czystości, ubóstwa i posłuszeństwa
nadal są drogą  pełnej realizacji osobowej,
że są znakiem prorockim, który potrafi
przeciwstawiać się dehumanizacji
że są potężnym lekarstwem na skażenie ducha
życia i kultury.

Pomóż nam Matko tak żyć, byśmy jako ludzie powołani
do dawania szczególnego świadectwa świętości,
ogłaszali wszystkim,  wolność dzieci Bożych i radość życia
Ewangelicznymi Błogosławieństwami.

Jestem przy Tobie Maryjo, Uczennico posłuszna Bogu,
której przynosimy dziś troski Kościoła i świata
zwłaszcza Europy przeżywającej wiele kryzysów.
Chociaż jako osoby szczególnie poświęcone Bogu
staramy się uciekać od świata,
to przecież  w tym świecie jesteśmy zanurzeni
i ten świat przenika w nas –  nie jest nam obojętny.
Przynosimy Tobie Niebieska Matko
to nasze wzajemne przenikanie, prosząc,
abyś nam wybłagała Moc Ducha,
żeby ten grzeszny świat nas nie zwyciężył.
Z Twoją pomocą chcemy być zaczynem Dobra i  Przemiany,
żeby w naszych wspólnotach narodowych
w całej Europie i świecie zwyciężyło Królestwo Jezusa Chrystusa

Matko Kościoła, który jak łódź płynie po wzburzonych falach historii
wspomagaj wszystkich powołanych do służby Ewangelii,
uproś im mocną wiarę, odważną miłość,
oraz nadzieję, że Dobro ostatecznie zwycięży,

Jasnogórska Matko
upraszaj siły dla Ojca Świętego Benedykta XVI
aby z mocą podejmował posługę Piotra  –
Ojca i  Przewodnika w tym pełnym kłamstwa świecie.
Ochraniaj jego życie, niech bezpiecznie pielgrzymuje przez świat
i będzie dla wierzących znakiem, że w Jezusie Chrystusie
zawsze możemy zwyciężyć.

Matko ludów i narodów,
spójrz na Europę, która chociaż ma chrześcijańskie Oblicze,
to dusi się w swojej pysze i urzędowo chce wykluczyć
Boga ze swego życia.
Ty Matko wiele razy okazywałaś się Pomocą Nieustającą,
Zwyciężczynią i Pogromicielką szatana,
zdepcz dziś głowę węża, żeby w Europejskim Domu
Chrześcijaństwo miało prawo obywatelstwa,
a wierzący nie bali się bronić swych praw
i dawali czytelne świadectwo,
że jedynie w Jezusie Chrystusie nasze życie ma sens.

Matko i Królowo Polski
polecamy Ci dziś naszą Ojczyznę,
w której dokonuje się  wielka walka Dobra ze złem.
Polecamy Ci wszystkich Polaków, bez wyjątku
i prosimy aby wszyscy mieli wielkie serce  i prawego ducha,
żeby czuli się braćmi i siostrami w jednym Domu Ojczystym.

Upraszaj siły i odwagę tym, którzy demaskują zło
i chcą uwolnić Polskę z niewoli deprawacji
jakiej poddawani byliśmy przez dziesiątki lat komunizmu
i przez ostatnie lata rządów ludzi skarłowaciałych
w kłamstwie, które tak chętnie przybiera oblicze patriotyzmu
i troski o nasz polski Naród.

Matko wszystkich Polaków,
uproś nam cud przemiany.
Niech zstąpi Duch Pański i odnowi oblicze tej ziemi,
polskiej ziemi…
Poślij robotników na Boże żniwo do  naszych rodzin zakonnych,
Instytutów i Stowarzyszeń Apostolskich,

Maryjo, polecamy Ci wszystkie intencje
wymienione w tym Apelu,
intencje zgromadzonych tu pielgrzymów,
intencje pielgrzymujących duchowo,
i wszystkich wpisanych do Księgi Apelowej
oraz łączących się z nami dzięki posłudze mediów 

Archiwum KWPZM

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda