Nowak Stanisław Abp, Apel Jasnogórski w intencji zycia konsekrowanego

Redakcja
 
Abp Stanisław Nowak, Metropolita Częstochowski

APEL JASNOGÓRSKI W INTENCJI ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Jasna Góra, 11 października 2006 r.

 

Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiena Maryjo, Pani nasza Jasnogórska!

Od ponad 50-ciu lat przybywamy wieczorem, w porze, w której Jezus idący na mękę prosił swoich uczniów, aby się modlili i czuwali z Nim – by Ci powiedzieć te jakby sakramentalne dla nas słowa,

że jesteśmy przy Tobie,
Pamiętamy o Tobie –
i że czuwamy.

Dziś archidiecezja częstochowska wraz z alumnami i przełożonymi Seminarium Duchownego i nasi sąsiedzi przybywa przed Twój tron, by powiedzieć, że za Twoim przykładem i pośrednictwem zawsze będziemy trwać przy Bogu, pamiętać o Nim i czuwać.

Apel dzisiejszy ma jednak szczególną wymowę. Wypowiadają go, oprócz rzeszy wiernych, pielgrzymów i młodzieży, Wyżsi Przełożeni Zakonów kontemplacyjnych i innych Instytutów życia konsekrowanego, oraz Stowarzyszeń życia apostolskiego a także Wyżsi Odpowiedzialni Instytutów Świeckich – zgromadzeni na swoim sympozjum pod przewodnictwem Jego Eminencji Kardynała Franciszka Rodé, prefekta Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Ich żarliwa modlitwa za Kościół i świat posiada szczególną wagę. Stajemy dziś wszyscy przed Tobą jako Miłosierną Matką zakonów, stowarzyszeń apostolskich i Instytutów świeckich. W Tobie oglądamy Pierwszą, która najdoskonalej poświęciła się Bogu, pierwszą konsekrowaną.

W chwili, kiedy Archanioł Gabriel zwiastował ludzkości najradośniejszą wiadomość, że Bóg Syn zapragnął stać się człowiekiem dla naszego zbawienia – zwrócił się z tym do Ciebie, „Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef”. Ty przyjęłaś Wcielenie Syna Bożego, otwarłaś się na Boga i wypowiedziałaś wielkie swoje „TAK” na Jego zbawcze plany. Ale Bóg pragnie od wszystkich swoich dzieci postawy duchowej dziewiczości, czyli przylgnięcia całym sobą do Niego. Bóg chce dla nas wszystkich ochrzczonych być pierwszym, jedynym, miłością najwyższą i ma do tego prawo. Miłość Boga musi być pierwszą, tylko bowiem wtedy, gdy Bóg jest kochany na pierwszym miejscu, nad wszystko, także i człowiek jest prawdziwie i dobrze kochany. Jakże więc dobrze, że są tacy, którzy poświęcają się Bogu, ślubując Mu lub przyrzekając doskonałą czystość. Są dla nas wielkim znakiem. Przypominają nam w ten sposób, że Bóg jest absolutnie najwyższy i godzien jest daru całkowitości w oddaniu swojego ciała i krwi. Swoim milczącym świadectwem są te osoby dla świata wezwaniem, słowem głoszącym miłość, która nas zbawia przez krzyż.

Maryjo, nasza Najlepsza Matko! Ty w swoim życiu pokorna, uboga i cicha! Podziwiamy w Tobie pokorę i skrajne ubóstwo w jakim żyłaś. Uwielbiamy w Tobie, o uboga Pani – jak mówił św. Franciszek, to usposobienie duszy, które daje świadectwo, że materialne rzeczy tego świata – pieniądze i majątki osiągają właściwe proporcje w stosunku do dóbr wiecznych, do jakich zostaliśmy przeznaczeni. Błogosławimy też osoby żyjące konsekracją zakonną i świecką, które ślubem ubóstwa uczą nas właściwego dystansu do materialnych dóbr tego świata i wzywają do podniesienia serc ku niebu. „W górę serca” – wołają wciąż do nas.

Matko nasza, Ty posłuszna woli Bożej, aż do stania pod krzyżem Syna na Golgocie, który posłuszeństwem swoim aż do śmierci przezwyciężył nieposłuszeństwo Adama i wszystkie wyrazy buntu przeciw Bogu. Ratuj nas od zgubnych konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania przykazań Bożych. Składamy Ci podziękowanie za siostry i braci żyjących w poświęconym Bogu zakonnym i instytutowym posłuszeństwie.

Ojciec Święty Benedykt XVI, który tu, na Jasnej Górze spotkał się z alumnami seminariów polskich, różnymi ruchami w Kościele i z osobami konsekrowanymi, do tej trzeciej grupy zgromadzonych powiedział: „Wyrzekliście się rzeczy dobrych, rozporządzania własnym życiem, rodziny, zdobywania majątku, aby zyskać wolność konieczną do bezpośredniego oddania siebie Chrystusowi i Jego Królestwu”. Prosimy Cię, Maryjo, daj moc tym wszystkim do wierności w życiu rad ewangelicznych. Wyrażamy im ogromną wdzięczność za tego rodzaju życie. Są nam bardzo potrzebni. Dlatego błagamy Cię, Matko, najpokorniej, módl się za Polskę, za Europę, za świat, aby nie brakło dziewcząt i chłopców pragnących całkowicie poświęcić się Bogu za murami klasztorów, w szkołach i przedszkolach, w szpitalach i w ośrodkach duszpasterskich – wszędzie, gdzie żyje i cierpi człowiek. Są nam bardzo potrzebni, wprost konieczni, byśmy mieli na kogo patrzeć i widzieć w nich Chrystusa.

Błagamy Cię dziś bardzo o liczne powołania kapłańskie i zakonne a także do Instytutów Świeckich. Czeka na nich Polska, czekają inne kraje Europy. Czekają kraje ubogie i misyjne. Prosimy też w intencji Kongregacji do spraw Życia Konsekrowanego i Życia Apostolskiego z jej prefektem Kardynałem Franciszkiem Rodé na czele. Błagamy o łaski potrzebne Ojcu Świętemu i wszystkim biskupom, kapłanom i wiernym w Polsce i w świecie. Bierzemy Cię, Maryjo, jak nam to polecił tu, na Jasnej Górze Ojciec Święty, do siebie. Chcemy się uczyć w Twojej szkole. Przy Tobie doświadczać, że Bóg jest miłością i tego kochającego Boga przekazywać światu w różnorodne i bogate sposoby, jakie Duch Święty nam podpowie.

Matko, usłysz nas!
Matko wysłuchaj nas!
Amen.

Archiwum KWPZM

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda