2006.10.10-12 – PROGRAM SYMPOZJUM

S Y M P O Z J U M

PRZEŁOŻONYCH  WYŻSZYCH  INSTYTUTÓW  ŻYCIA  KONSEKROWANEGO

I  STOWARZYSZEŃ  ŻYCIA  APOSTOLSKIEGO 

Jasna Góra, 10-12 października 2006 r.

Temat:  W 40. ROCZNICĘ PERFECTAE CARITATIS

 

10 października – wtorekŻycie zakonne na Wschodzie i Zachodzie

godz.               9.00               Modlitwa, powitanie, wprowadzenie

– O.Kazimierz Malinowski, przewodniczący Konferencji KWPZM

– moderator – O.Kazimierz Lorek

 

9.15               “Życie zakonne w Europie Środkowo- Wschodniej”

M.Krystyna Dębowska, franciszkanka od cierpiących

 

10.15              P r z e r w a

 

10.45              “Życie zakonne widziane oczyma Zachodu”

– Br.Alvaro Rodriguez Echeverria, przeł.gen.Braci Szkolnych

 

12.00              MSZA ŚW. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej

J E Ks.Abp Stanisław Nowak

 

13.00              P r z e r w a    o b i a d o w a  (obiad wspólny  w Domu Pielgrzyma)

 

15.30              Panel prowadzi O.Stanisław Opiela SJ

wystąpią:

–       Prow.Bernardynów (Wschód)

–       S.Rima Pużaite (Litwa)

–         przedstawicielka zakonów żeńskich (Zachód)

–        O.Zdzisław Weder SDB

–        S.Nijole Sadunaite (Litwa)

Dyskusja

 

18.00               Nieszpory  (prowadzą OO.Benedyktyni z Tyńca)

21.00              Apel Jasnogórski

– O.Izydor Matuszewski, przełożony generalny OO.Paulinów

 

11 października – środa:  Życie konsekrowane w Kościele

 

godz.  9.00               Modlitwa, powitanie, wprowadzenie

–       M.Jolanta Olech, Przewodnicząca Konferencji KWPŻZZ

–       Moderator – M.Danuta Wróbel, wiceprzewodnicząca KWPŻZZ

 

9.15       “Życie konsekrowane w Kościele – interpretacja dokumentu Mutuae Relationes: Czego oczekują biskupi od zakonników”

– J.Em. Kard. Franciszek Rode’ prefekt Kongregacji IŻK i SŻA

 

10.15     P r z e r w a

 

10.45      “Miejsce życia konsekrowanego w kościele lokalnym”

O. Kazimierz Malinowski, przeł.prow. OFMConv., przew. KWPZM

 

12.00     MSZA ŚW. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej

– J.Em. Kard. Franciszek Rode’ prefekt Kongregacji IŻK i SŻA

 

13.00              P r z e r w a    o b i a d o w a  (obiad wspólny w Domu Pielgrzyma)

 

15.30              Panel prowadzi Ks.Dariusz Kowalczyk SJ

wystąpią:

– J.Em. Kard. Franciszek Rode’, prefekt KIŻKiSŻA

Ks.Biskup Andrzej Dzięga

– M.Jolanta Olech

– O.Kazimierz Malinowski OFMConv.

– Instytut Świecki

Dyskusja

 

18.00              Nieszpory (prowadzą..Zakony Klauzurowe)

21.00                         Apel Jasnogórski

JE Ks.Arcybiskup Stanisław Nowak, Metropolita Częstochowski

 

12 października – czwartek: Ruchy katolickie a zakony

 

godz. 9.00                Modlitwa, powitanie, wprowadzenie

– O.Kazimierz Malinowski, przewodniczący Konferencji KWPZM

– moderator – Instytut Świecki

 

9.15  “Ruchy i Stowarzyszenia Katolickie a zakony”

– O.Adam Schulz SJ

10.15  Panel prowadzi O.Adam Schulz SJ

 

Udział zakonów w Ruchach i Stowarzyszeniach Katolickich – jak je postrzegają”:

– Ruch Światło – Życie – Ks.Roman Litwińczuk, moderator

   generalny

– Odnowa w Duchu Świętym – P.Jolanta Czapnik, moderator

  z Łodzi

– Neokatechumenat – p.prof.Jan Grosfeld

Dyskusja

11.30              Podsumowanie

M.Jolanta Olech, Przewodnicząca Konferencji KWPŻZZ

 

12.00              MSZA ŚW. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej

JE Ks.Arcybiskup Józef Kowalczyk – Nuncjusz Apostolski