2009.10.06-09 – PROGRAM SYMPOZJUM

Redakcja

 

TOŻSAMOŚĆ ŻYCIA KONSEKROWANEGO W KONTEKŚCIE PROCESÓW LAICYZACYJNYCH W POLSCE
PROGRAM S Y M P O Z J U M
PRZEŁOŻONYCH WYŻSZYCH INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO
I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO
Jasna Góra, Aula Papieska, 6-9 października 2009 r.

 

Raz na trzy lata w narodowym Sanktuarium na Jasnej Górze spotykają się wszyscy przełożeni wyżsi męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce, reprezentujący wszystkie formy życia konsekrowanego w naszym kraju i ok. 40 tys. kobiet i mężczyzn, którzy tą drogę życia współcześnie podejmują.

W tym roku sympozjum, zorganizowane dla ponad 350 przełożonych, odbyło się w dniach 6-9 października i było poświęcone tematowi: Tożsamość życia konsekrowanego w kontekście procesów laicyzacyjnych Polsce. Celem organizatorów sympozjum było pogłębienie dialogu wśród osób konsekrowanych w jaki sposób organizować życie wewnętrzne wspólnot oraz posługę i duszpasterstwo, biorąc pod uwagę przemiany zachodzące w ostatnich latach w polskim społeczeństwie. Dlatego w programie spotkania bardzo dużo czasu przeznaczono na dyskusję i wymianę doświadczeń.

Z uczestnikami sympozjum spotkali się nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu abp Józef Michalik. Stolicę Apostolską reprezentowała salezjanka S. Enrica Rosanna, podsekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Siostra Enrica sprawuje najwyższą wśród kobiet funkcję w Kościele katolickim. W spotkaniu uczestniczyła S. Ludgardis Craeynest fma, przewodnicząca Unii Europejskich Konferencji Przełożonych Wyższych (UCESM) i delegacje siostrzanych Konferencji z Ukrainy, Chorwacji i Słowacji. Wykładowcami podczas sympozjum byli miedzy innymi profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego ks. prof. Marek Starowieyski oraz prof. Krzysztof Koseła

o. Kazimierz Malinowski OFMConv

 

6 października – wtorek

13.00 MSZA ŚWIĘTA w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej (oprawa liturgiczna – SS. Klauzurowe Bernardynki z Krakowa)

– J E Ks. Abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski

14.15 Wprowadzenie – moderator sesji:

– Ks. Tomasz Sielicki SChr, przewodniczący Konferencji KWPZM

14.30 Refleksja na temat dnia

– J E Ks. Abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski

15.00 “Osoby konsekrowane wobec przemian w Kościele. Uwagi laika”, Ks.prof.dr hab. Marek Starowieyski, UW

16.00 P r z e r w a

16.30 Dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli Konferencji:

– moderator: Ks. Tomasz Sielicki SChr

KWPZM – O. Kazimierz Wójtowicz

KWPŻZZ – M. Agata Mirek

KPŻKK – M. Weronika Sowulewska

KKIŚ – P. mgr Anna Nachyła

18.00 Nieszpory (SS. Bernardynki z Krakowa)

21.00 Apel Jasnogórski

– O. Generał Izydor Matuszewski, OSPPE

7 października – środa

8.00 MSZA ŚW. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej (oprawa liturgiczna – Instytuty Świeckie)

– J E O . Biskup Stanisław Padewski OFMCap

9.15 Wprowadzenie – moderator sesji przedpołudniowej:

– P. dr Agnieszka Salamucha

“Współczesne przemiany mentalności i tożsamości społecznej w Polsce”,  prof. dr hab. Krzysztof Koseła UW

10.30 P r z e r w a

11.15 Dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli Konferencji:

– moderator:  dr Agnieszka Salamucha

KWPZM – O. Kazimierz Lorek

KWPŻZZ – S. Miriam Długosz

KPŻKK – M. Weronika Sowulewska

KKIŚ – P. Ewa Kusz

13.00 P r z e r w a  o b i a d o w a (obiad wspólny w Domu Pielgrzyma)

15.00 Moderator sesji popołudniowej:

– M. Weronika Sowulewska

”Życie konsekrowane w kontekście procesów laicyzacyjnych – doświadczenie europejskie, S.dr Enrica Rosanna, KIŻKiSŻA

16.00 P r z e r w a

16.30 Dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli Konferencji:

KWPZM – O. Andrzej Danilewicz, werbista

KWPŻZZ – S. Maria Broniec Sacre Coeur

KPŻKK – M. Urszula Nowińska, redemptorystka

KKIŚ – P. Ewa Kusz

18.00 Nieszpory (Instytuty Świeckie)

21.00 Apel Jasnogórski

 O. Kazimierz Lorek CRSP, wiceprzewodniczący Konferencji KWPZM

8 października – czwartek

godz. 8.00 MSZA ŚW. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej (oprawa liturgiczna – Zakony Męskie)

– JE Ks. Bp Kazimierz Gurda, przewodniczący Komisji KEP ds. IŻKiSŻA

9.15 Wprowadzenie – moderator sesji przedpołudniowej:

– O.  Kazimierz Malinowski OFMConv.

Współczesne wyzwania duchowe, S. Ludgardis Craeynest fma, przewodnicząca UCESM

10.30 P r z e r w a

11.15 “Osoby konsekrowane i wspólnoty wobec przemian kulturowych i obyczajowych w Polsce”

(15 minutowe wystąpienia przedstawicieli Konferencji:

KWPZM – O. Marek Kotyński, redemptorysta

KWPŻZZ – M. Danuta Wróbel

KPŻKK – M. Ausilia Gołębiowska, kapucynka

KKIŚ – P. Ewa Kusz

Dyskusja i wystąpienia Gości

13.00 P r z e r w a  o b i a d o w a (obiad wspólny w Domu Pielgrzyma)

Moderator sesji popołudniowej:

– M. Jolanta Olech, urszulanka SJK, sekretarka generalna KWPŻZZ

15.00 Wystąpienie przewodniczącego Komisji Mieszanej Biskupi – Przełożeni Wyżsi, JE Ks. Bp Wacław Depo


Wypowiedzi – Nasza misja wobec przemian laicyzacyjnych w Polsce

(15 minutowe wystąpienia przedstawicieli Konferencji:

KWPZM – O. Dariusz Kowalczyk SJ

KWPŻZZ – M. Leticja Niemczura

KPŻKK – M. Elżbieta Sander, klaryska

KKIŚ – P. Ewa Kusz

16.30 Przerwa

17.00 Dyskusja i wystąpienia Gości

18.00 Nieszpory (Zakony Męskie)

21.00 Apel Jasnogórski

J E Ks. Abp Stanisław Nowak, Arcybiskup Częstochowski

9 października – piątek

godz. 8.00 MSZA ŚW. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej (oprawa liturgiczna – Zgromadzenia Żeńskie)

– J E Ks. Abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

9.15 Moderator sesji:

– M. Danuta Wróbel służka NMP, przewodnicząca KWPŻZZ, Podsumowanie spotkania. Wnioski i ukierunkowania.

10.00 Spotkania poszczególnych Konferencji we własnym gronie

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda