NOCLEGOWNIE

NOCLEGOWNIE

BULOWICE
Albertyni
Dom wspólnotowy dla bezdomnych mężczyzn
ul. św. Faustyny 119
32-652 Bulowice
tel. (033) 843 55 41

INOWROCLAW
Pocieszyciele z Getsemani
Schronisko dla bezdomnych im. św Brata Alberta
ul. Jacewska 118
88-100 Inowrocław
tel. (052) 357 11 22

KRAKOW
Albertyni
Mieszkania Chronione dla Mężczyzn Wychodzących z Bezdomności
ul. Saska 9a
30-715 Kraków
tel. (012) 292 60 65

KRAKOW
Albertyni
Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn
ul. Krakowska 43
31 – 066 Kraków
tel/fax 012 429 56 64
http://www.albertyni.opoka.org.pl

KRAKOW
Albertyni
Przytulisko i łaźnia dla bezdomnych mężczyzn
ul. Kościuszki 23
30 – 105 Kraków
tel. 012 421 85 25
e-mail – [email protected]

PEPICE
Pocieszyciele z Getsemani
Schronisko dla bezdomnych im. św Brata Alberta
Pępice 81
49-351 Przylesie k. Brzegu
tel. (077) 357 11 22

WOLOMIN
Orioniści
Schronisko Don Orione dla Bezdomnych
ul. W. Witosa 46
05-200 Wołomin-Czarna
tel./fax. (0-22) 787 81 00
e-mail: [email protected]

ZDUNSKA WOLA
Orioniści
Schronisko dla Bezdomnych
im. Bł. Ks. Franciszka Drzewieckiego
Henryków 24 A
98-220 Zduńska Wola
tel./fax (0-43) 823 28 22
e-mail: [email protected]