Filipini

Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri
Confoederatio Oratorii S. Philippi Nerii (COr)

Dane teleadresowe

Księża Filipini
Głogówko 15 – Święta Góra
63-800 Gostyń Poznański
tel/fax: (0-65) 572-00-14; 572-08-55
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.filipini.gostyn.pl

Historia

Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri powstała w Rzymie w 1575 roku dla posługi w Oratorium. Założycielem oratorianów był urodzony we Florencji św. Filip Neri (1515-1595). W Polsce oratorianie nazywają się filipinami. W 1878 Księża Filipini przybyli do Tarnowa, gdzie wybudowali kościół i klasztor. Poświęcenia kościoła pod wezwaniem św. Krzyża i św. Filipa Neri dokonał biskup Alojzy Pukalskiw dniu 25 maja 1879 roku .

W latach 80-tych kościół był miejscem wielu patriotycznych uroczystości, związanych zwłaszcza z narodowymi rocznicami. Pozostałością z tego okresu są tablice, umieszczone w kaplicy św. Filipa, upamiętniające pomordowanych w Katyniu, żołnierzy i partyzantów Armii Krajowej ziemi tarnowskiej oraz harcerzy, wyruszających z tego miejsca w roku 1918 na odsiecz Lwowa.

Założyciel

Święty Filip – florentczyk z pochodzenia, urodził się 21 lipca 1515 roku i już jako chłopiec nazywany był Dobrym Filipkiem. Od młodości szuka tego, co nie przemija, dlatego niszczy ofiarowany przez ojca dokument o swoim pochodzeniu szlacheckim. Rezygnując z oferty bogatego wuja, by dziedziczyć po nim majątek przybywa do Rzymu. Zagubiony wśród ulic wiecznego miasta szuka własnej drogi. Za mieszkanie i skromne wyżywienie uczy synów florentczyka Cacci, studiuje teologię i filozofię.

Szybko jednak rezygnuje z tego na rzecz posługi wśród chorych, bezdomnych i włóczęgów. Noce spędza na modlitwie w katakumbach świętego Sebastiana. Tam w wigilię Zielonych Świąt 1544 roku otrzymuje stygmat Ducha Świętego. Pozostając świeckim apostołem głosi kazania służy w Bractwie Trójcy Świętej dla posługi pielgrzymów i chorych. Pod wpływem swego spowiednika Persiano Rosy przyjmuje święcenia kapłańskie w wieku 36 lat.

Jego apostolstwo nabiera wtedy pełnych wymiarów. Staje się niestrudzonym spowiednikiem. Drzwi do jego pokoju nad kościołem San Girolamo są zawsze otwarte. Pogoda ducha, humor, modlitwa, prostota i autentyczność przyciągają do niego młodzież. Otacza ją czułą ojcowska opieką, ofiarując najpierw miłość, a potem wymagania. Pragnie zaprawić ją do częstej spowiedzi i godnej Komunii świętej, budzi umiłowanie cnoty czystości, z naciskiem nakazuje unikania bezczynności i próżnowania. Jak Sokrates chodzi ulicami, zaczepiając ludzi pytaniem kiedy zaczniemy czynić dobro?

Gromadzi duchownych i świeckich, arystokrację i służących, ludzi starszych i młodzież tworząc Oratorium, miejsce modlitwy, opowiadań hagiograficznych, śpiewu, wykładów historii kościoła. Proponuje styl życia oparty na czworoboku cnót: pokorze , miłosierdziu, modlitwie i radości. Przy Filipie można czynić wszystko, na wszystko pozwala szczególnie młodym, byle tylko nie grzeszyli. Dla potrzeb tych ludzi powstaje Kongregacja Oratorium w 1575 r. Jest to stowarzyszenie kapłanów i braci bez ślubów, a jedyną więzią jest miłość i wspólne zamieszkanie we wspólnym miejscu, aż do końca życia.

Przez łagodne postępowanie, promieniującą radość staje się święty Filip przewodnikiem duchowym wszystkich stanów społecznych, a nawet doradcą Papieży. Otaczany za życia wielką czcią umiera 26 maja 1595 roku, zyskując tytuł Apostoła Rzymu i Proroka Radości.