Córki Św. Franciszka

Zgromadzenie Córek św. Franciszka Serafickiego, Córki Św. Franciszka
Congregatio Sororum S. Francisci Assisiensis Filiarum (CFSF)