Elżbietanki Cieszyńskie

Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka, Elżbietanki Cieszyńskie
Congregatio Sororum S. Elisabeth Tertii Ordinis