Franciszkanki Szkolne

Zgromadzenie Sióstr Szkolnych Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu, Franciszkanki Szkolne
Sorores Scholares Tertii Ordinis Sancti Francisci (OSF)