Home Informator zakonówZakony żeńskie Jadwiżanki Wawelskie

Jadwiżanki Wawelskie

Redakcja

Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego, Jadwiżanki Wawelskie
Congregatio Sororum Sanctae Hedvigis Reginae Ancillarum Christi Praesentis (CHR)

Dane teleadresowe

ul. Sławkowska 24/3

31-014 Kraków
tel. (0-12) 429-54-04
strona internetowa: www.jadwizanki.pl

Historia

Wydarzenie spotkania z Bogiem jest wstrząsające. Doświadczenie Jego Obecności przemienia życie człowieka. Jest jak narodziny, jak wydostanie się nagle w przestrzeń człowiekowi właściwą, gdzie można oddychać powietrzem i ze zdumieniem oglądać świat, który jest. Dla tej Wielkiej Przygody stworzony jest każdy.

Nasza Wspólnota została założona przez Księdza Biskupa Wacława Świerzawskiego w 1990 roku w Krakowie. Metropolita Krakowski Franciszek Macharski zatwierdził ją w 1991 roku jako stowarzyszenie publiczne wiernych. Dom Macierzysty Zgromadzenia znajduje się przy kościele świętego Marka w Krakowie.

Jesteśmy Wspólnotą, która podejmuje w Kościele zadanie ewangelizacji i reewangelizacji. Pomagamy ludziom, którzy szukają Boga lub tylko prawdy i sensu życia, przez doprowadzanie ich do Źródła, jakim jest Chrystus, obecny i bliski człowiekowi w sakramentach Kościoła.

Założyciel

Ksiądz Biskup Wacław Józef Świerzawski urodził się 14 maja 1927 roku na Kresach w Złoczowie (archidiecezja lwowska). Na tajnych kompletach ukończył liceum humanistyczne (maturę zdał w 1944 roku). W latach 1944-1949 był alumnem Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie. 11 grudnia 1949 roku otrzymał święcenia kapłańskie w Kalwarii Zebrzydowskiej (dokąd przeniesione zostało Lwowskie Seminarium).

Był wikariuszem i katechetą w Nysie na Ziemiach Zachodnich (lata 1949-1950) i w Cieszanowie na Kresach Wschodnich (1950-1952). Jako student Uniwersytetu Warszawskiego był kapelanem sióstr dominikanek-misjonarek w Zielonce koło Warszawy (1952-1957), a w latach 1957-1965 duszpasterzem akademickim w kolegiacie św. Anny w Krakowie. W 1950 roku uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim magisterium z teologii, w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie z prawa kanonicznego (1954) oraz po trzyletnich studiach na Papieskim Ateneum S. Anselmo w Rzymie doktorat z teologii liturgii (1968).

Biskup Wacław Świerzawski Od 1957 roku Ks. Biskup związany był z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Krakowie, przekształconym później w Papieską Akademią Teologiczną, na której habilitował się w 1975 roku (specjalność: teologia liturgii, teologia duchowości). Od roku 1968 był organizatorem i dyrektorem (1968-1998) pierwszego w Polsce Instytutu Liturgicznego. Przez pół roku (1978) odwiedzał naukowe i duszpasterskie ośrodki liturgiczne Stanów Zjednoczonych. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1987 roku. W latach 1988-1992 był rektorem Akademii.

Jako przewodniczący (1972-1979) Komisji dla spraw Kultu Bożego Synodu Krakowskiego, został w roku 1975 powołany na członka Komisji Episkopatu Polski ds. Realizacji Uchwał Soboru Watykańskiego II. Od roku 1980 jest członkiem Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski; w latach 1994-2001 był jej przewodniczącym. W latach 1994-2001 był także członkiem Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ogólnego i członkiem Rady Naukowej Episkopatu Polski (1997-2001). Od roku 1994 wchodzi w skład watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Ksiądz Biskup jest wieloletnim rekolekcjonistą i kierownikiem duchowym. W latach 1968-1992 był związany z kościołem Św. Marka Ewangelisty w Krakowie (w latach 1969-1988 jako rektor tego kościoła). Stworzył w nim ośrodek duszpasterstwa liturgicznego i duszpasterstwa akademickiego, zorganizował w nim także katechumenat (przygotowywanie dorosłych do sakramentów chrześcijańskiej inicjacji). Równolegle przy Instytucie Liturgicznym otworzył Studium Katechumenalne dla kształcenia katechistów do pracy w katechumenacie (1991).

Ksiądz Biskup jest założycielem instytutów świeckich – Wspólnoty Trójcy Przenajświętszej (1956), Wspólnoty Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla (1971) oraz Wspólnoty Kapłanów Chrystusa Paschalnego (2001). Powołał do istnienia naszą Wspólnotę – Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego (1990) oraz Sodalicję św. Jadwigi Królowej (1996) – dla szerzenia duchowości św. Jadwigi i katolickiej formacji ludzi kultury i młodzieży.

Jest autorem 63 książek i około 1300 artykułów naukowych i popularnonaukowych z dziedziny teologii liturgii i duchowości, drukowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Jest promotorem licznych prac magisterskich, licencjackich i doktorskich i członkiem towarzystw naukowych w kraju i za granicą. Sakrę biskupią Ksiądz Biskup otrzymał 28 kwietnia 1992 roku – w latach 1992-2002 był ordynariuszem diecezji sandomierskiej. Aktualnie (2007 r.) mieszka w Zawichoście, w Domu Modlitwy i Nowicjatu naszej Wspólnoty.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda