Katarzynki

Redakcja

Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, Katarzynki
Congregatio Sororum S. Catharinae V. et M. (CSC)

Dane teleadresowe


ul. Moniuszki 7
14-500 Braniewo
tel. (0-55) 243-26-87
e-mail: [email protected]

Historia

Prowadzimy życie apostolskie, kontemplacyjno – czynne. Naszym celem jest naśladowanie Jezusa Chrystusa. Poświęcenie się Bogu i bliźnim umacniamy przez zjednoczenie się z Bogiem na modlitwie, przez życie siostrzane we wspólnocie, przez profesję rad ewangelicznych oraz przez wierność charyzmatowi i duchowości naszej Założycielki Reginy Protmann.

Jako siostry Katarzynki wypełniamy nasze posłannictwo. Znajdziecie nas w różnych krajach: w Europie (Polska, Litwa, Rosja, Białoruś, Włochy, Niemcy), w Ameryce Południowej (Brazylia), w Afryce (Togo). Amazonia i Bahia w Brazylii, Togo, Białoruś i Rosja – to tereny naszej misyjnej działalności.

Nasze posłannictwo pełnimy za przykładem i w duchu Założycielki Reginy Protmann. Wspólnie dążymy, aby żyć według Ewangelii i całkowicie poświęcić się Bogu. W tym duchu podejmujemy nasze apostolskie zadania służąc braciom i siostrom w dziedzinie pielęgniarstwa, wychowania chrześcijańskiego, pracy socjalnej i pastoralnej, zwracając szczególną uwagę na wezwania czasu.
Tak! Bóg w swej łasce prowadził nas i nam towarzyszył przez przeszło 400 lat. Ufamy, że będzie to czynił teraz i w przyszłości. Pragniemy przez modlitwę, kontemplację i działanie promieniować miłością Chrystusa wszędzie tam, gdzie ludzie cierpią na brak wiary, chcemy nieść radość i nadzieję sercom dotkniętym obojętnością i rezygnacją. Nasze wspólnoty uczynić chcemy oazami miłości Bożej. Wierne dewizie Założycielki "Jak Bóg chce", jesteśmy otwarte i gotowe głosić wszędzie Dobrą Nowinę o Zbawieniu człowieka w Jezusie Chrystusie.

Założycielka

Nasza Założycielka Regina Protmann urodziła się w mieście Braniewie w diecezji warmińskiej w 1552 r. W roku 1571 mając 19 lat założyła Zgromadzenie kontemplacyjno – czynne, co było w owym czasie czymś zupełnie nowym. Wychodząc z klauzury Regina poświęciła się chorym, biednym, opuszczonym. Zajęła sie też nauczaniem i wychowaniem biednych dziewcząt, zakładając dla nich w swoim konwencie w Braniewie szkołę. ponadto ze szczególną gorliwością oddała się służbie Kościoła i Eucharystii.

Regułę Zgromadzenia zatwierdził biskup warmiński Marcin Kromer 18 marca 1583 roku. Papieską aprobatę otrzymało Zgromadzenie 12 marca 1602 roku. Regina zmarła 18 stycznia 1613 roku w Braniewie w opinii świętości. Papież Jan Paweł II beatyfikował Reginę 13 czerwca 1999 roku.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda