Home Informator zakonówZakony żeńskie Siostry Nauczycielki od św. Doroty Córki Najświętszych Serc

Siostry Nauczycielki od św. Doroty Córki Najświętszych Serc

Redakcja
  • Suore Maestre
    di Santa Dorotea Figlie dei Sacri Cuori


Historia 

 

                   Zgromadzenie Sióstr Nauczycielek od
św. Doroty powstało w północnych Włoszech w Vicenzy. Zostało założone
w 1836 roku przez ks. Jana Antoniego Farinę ( od 4. XI. 2001 błogosławionego),
człowieka o głębokiej wrażliwości, żywej wierze, kierującego
się inteligencją serca, poszukującego nowych przestrzeni dla wyrażenia
miłości bliźniego.

Zgromadzenie
to powstało w czasie, w którym sytuacja społeczno – ekonomiczna
Włoch była bardzo trudna: klęska żywiołowa, epidemie, co przyczyniało
się do wzrostu ludzi żebrzących, inwalidów, porzuconych sierot,
kobiet narażonych na niemoralne życie.

Kształceniem
były objęte tylko bogate dziewczęta, biedne pozostawały na ulicy.

Ks. Jan Antoni
Farina, wracając codziennie z seminarium, w którym uczył, do parafii
św. Piotra, w której był wikariuszem, widział dzieci opuszczone,
źle ubrane i niedożywione. Będąc człowiekiem o sercu pełnym miłosierdzia
i głębokiego współczucia dla ubogich, zastanawiał się, co mógłby
dla nich zrobić: „ Chrystus z Sercem przebitym był
na ulicy i czekał na jego odpowiedź"
.

                   W parafii powstało „ Dzieło Miłosierdzia
św. Doroty", oraz szkoła: „Scuola della Caritá". Ich celem
było głównie wychowanie dziewcząt ubogich i żebrzących na ulicach
oraz kształtowanie w nich prawego sumienia. Ponadto szkoła miała
przygotować do pracy zawodowej, aby w przyszłości dziewczęta mogły
zapracować na swoje utrzymanie. Szkoła została poświęcona Sercu
Jezusa i Maryi. W niedługim czasie ks. Jan Antoni Farina kierując
się intuicją połączył te dwa dzieła. Szkoła ks. Fariny stała
się pierwszą zatwierdzoną szkołą żeńską w prowincji. Dzieło
bardzo szybko się rozwijało. Potrzeb było coraz więcej. Ks. Farina
widział, że do spełnienia tak ważnej misji nie wystarczą nauczycielki
opłacane, że potrzebne są osoby całkowicie poświęcone Bogu i braciom
i pod natchnieniem Ducha Świętego założył Zgromadzenie. Siostry,
według zamysłu Założyciela miały być „nauczycielkami o wypróbowanym
powołaniu", poświęconymi całkowicie wychowaniu ubogich dziewcząt.

Charyzmat:

Duchowość
i Misja

                  
Drugi człon nazwy Zgromadzenia – Córki Najświętszych Serc
oznacza szczególny kult i miłość do Najświętszych Serc Jezusa
i Maryi. To Im właśnie siostry mają oddać swoje życie i z Nich
czerpać wzór i miłość do tak ważnej i trudnej misji wychowawczej.

Kontemplując Serce Jezusa
i Maryi, ks. Jan Antoni widział coraz jaśniej wolę Bożą:
iść do tych najbardziej potrzebujących.

„ Córki
– mówi nam założyciel – to miłość Serca Jezusa wybrała
was w sposób tak oczywisty i przeznaczyła was, abyście uprawiały
Jego winnicę i były Jego współpracowniczkami w pracy apostolskiej,
czyniąc was Córkami i Siostrami Swojego Serca."

Ta misja, do
której Serce Jezusa uzdolniło nas i uzdalnia, rozszerzyła się 
i oświeciła inne sektory ludzkich potrzeb, ludzkiej biedy. Siostry
zajęły się głuchoniemymi, niewidomymi, chorymi w domach i w
szpitalach. Założyciel tak się modlił do Pana:
Ach, ten teren jest zbyt wąski, tych córek zbyt mało, to schronienie
ma zbyt ciasne granice, otwórz drzwi, otwórz na oścież
świat o Panie i cały świat nawrócony przyprowadzę do twych stóp".

Siostrom nauczycielkom ks. Antoni dawał takie wskazówki:
"Kształtujcie umysły i serca młodych, wszczepiajcie w nie pierwsze
zalążki bojaźni Bożej i cnót społecznych."

Siostrom
pielęgniarkom
polecał, aby „pielęgnując rany ciała
wzmacniały w sercach chorych uczucia religijne i dbały o ich zdrowie
moralne oraz zachęcały do życia według cnót chrześcijańskich."

Założyciel pragnął, aby
wszystkie siostry były zapalone miłością
heroiczną
, dla której miały się poświęcić „ożywione
duchem nadzwyczajnej miłości, czyniąc całkowitą ofiarę z siebie,
również za cenę życia, w szlachetnej misji wychowawczej i pomocy
chorym."

                  
Ten dynamizm jest nadal żywy w zgromadzeniu, które w wierności wskazaniom
Ojca Założyciela, musi być otwarte na głos Serca Jezusa, który
daje się słyszeć na wiele sposobów. 

Na całym
świecie
, Córki
Najświętszych Serc troszczą się o to, aby przywracać każdemu człowiekowi
godne warunki życia oraz aby żaden z nich nie był pozbawiony możliwości
poznania Chrystusa i zbawienia. We Włoszech, w Vicenzy znajduje się
Dom Generalny. W całych Włoszech, głównie w regionie Veneto, siostry
pracują w sektorach: edukacyjnym, pomocy chorym i duszpasterskim, otwierając
się na nowe potrzeby.  Pracujemy również na misjach: w Meksyku,
Brazylii, Kolumbii, Ekwadorze, W Afryce na Wybrzeżu Kości Słoniowej,
w trzech stanach Indyjskich: Andrha Pradesh, Kerala i Orissa, w Ziemi
Świętej: W Palestynie, Jordanii, Syrii, w Hiszpanii, Szwajcarii, Rumunii,
Ukrainie, Polsce.

W każdym z tych krajów w
odpowiedzi na znaki czasów i potrzeby miejsca, siostry pracują 
w szkołach, internatach, świetlicach, domach dziecka, szkołach przysposabiających
do zawodu, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, , w szpitalach,
ambulatoriach, domach opieki, kuchniach dla ubogich, w duszpasterstwie
akademickim i przy parafiach.

Siostry przekazują dar
charyzmatu osobom świeckim, z którymi współpracują, a owocem tego
dzielenia się i komunii jest Braterstwo
Świeckich i Ruch Eucharystyczny.

Siły do tak bogatej działalności
apostolskiej czerpiemy z Adoracji Najświętszego Sakramentu, w naszym
zgromadzeniu od ponad 150 lat istnieje Wieczysta Adoracja Najświętszego
Sakramentu ( w dzień i w nocy), w którą są zaangażowane siostry
z całego świata. 

W Polsce jesteśmy od 1994 roku – w Kaliszu,
od roku 2000 w Lublinie.

Pracujemy z dziećmi niepełnosprawnymi
w szkole specjalnej, ucząc katechezy, w przedszkolach, w świetlicy
Opiekuńczo – Wychowawczej, prowadzimy grupy młodzieżowe i
dziecięce, przygotowujemy dzieci i młodzież do Sakramentów świętych,
organizujemy dni skupienia, rekolekcje, troszczymy się o najuboższych,
zaradzając potrzebom rodzin rozbitych oraz w trudnych sytuacjach moralnych
i materialnych, przy współpracy wykwalifikowanych osób świeckich
( tak jak nasz Ojciec Założyciel u początków zgromadzenia), pomagamy
rodzicom w problemach wychowawczych z dziećmi.

Tych potrzeb jest coraz więcej,
wciąż słyszymy wezwanie Serca Jezusa: „ Pragnę". 

Prosimy Ciebie, który czytasz
te słowa, o modlitwę za nas, abyśmy były zawsze wierne temu
wezwaniu Serca Jezusa i abyśmy swoim zapałem rozpalały Serca innych
dziewcząt, a to wszystko na Chwałę Boga i dla zbawienia wszystkich
ludzi, jak pragnął nasz Założyciel. My także modlimy się za Ciebie. 


Dane teleadresowe:   

 

Siostry od św. Doroty
ul. Św. Stanisława 4
     62-800 Kalisz
 tel 0-62 757 66 13
email:  [email protected] 

 

Siostry od św. Doroty
ul. Fabryczna 19 

20-301 Lublin
  
tel. 0-81 746 13 11

email:  [email protected]

 

strona internetowa włoska:
http://www.sdvi.org/

 

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda