Home Rok Życia KonsekrowanegoDokumenty na Rok Życia Konsekrowanego PROPOZYCJE PASTORALNE NA ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO

PROPOZYCJE PASTORALNE NA ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Redakcja

(wypracowane przez Komisję Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego  oraz cztery Konferencje przełożonych zakonnych)

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO W DIECEZJACH

Inicjatywy Roku Życia Konsekrowanego, mające charakter duszpasterski powinny zostać podjęte przede wszystkim w ramach diecezji. Należy więc wykorzystać istniejącą wszędzie strukturę (wikariusze ds. życia konsekrowanego lub ich odpowiednicy w diecezjach oraz referentki diecezjalne) do zorganizowania konkretnych inicjatyw w trakcie całego 2015 roku.

Na Rok Życia Konsekrowanego w każdej diecezji zostanie także powołany przedstawiciel zakonów męskich, dla współpracy ze strukturami diecezjalnymi w koordynacji różnych wydarzeń tego Roku w Kościołach lokalnych.

Październikowe spotkanie Wikariuszy ds. życia konsekrowanego i Sióstr referentek (14.10.2014) będzie służyło wypracowaniu kalendarium wydarzeń na Rok Życia Konsekrowanego w diecezjach. Obecnie prezentowane propozycję będą w związku z tym podlegały zmianom i uzupełnieniom.

Konkretne inicjatywy na Rok Życia Konsekrowanego do podjęcia w diecezjach:

  1. w formacji duchowieństwa

– w programie roku formacyjnego w Wyższych Seminariach Duchownych wszystkich diecezji powinny zostać uwzględnione spotkania z osobami konsekrowanymi z terenu diecezji, aby klerycy mieli możliwość zapoznania się ze specyfika życia konsekrowanego

– w związku z Rokiem Życia Konsekrowanego w seminariach diecezjalnych powinien zostać wprowadzony cykl wykładów poświęconych życiu konsekrowanemu. W przyszłości powinien on na stale znaleźć się w programie studiów seminaryjnych księży diecezjalnych.

– diecezjalne struktury formacji permanentnej, powinny dotrzeć do księży diecezjalnych z szerszą informacją na temat życia konsekrowanego

– zakonnicy uczestniczący w dekanalnych spotkaniach księży powinni informować o inicjatywach Roku Życia Konsekrowanego, a także mieć możliwość wygłoszenia podczas dekanalnych dni skupienia konferencji poświęconych życiu konsekrowanemu

– na czas Roku Życia Konsekrowanego na diecezjalne spotkania kapłanów powinny być także zapraszane osoby konsekrowane (zakonnice i zakonnicy)

  1. w formacji wiernych

– w każdej diecezji należy powołać grupy zakonnic  i zakonników, którzy sukcesywnie – w ciągu całego Roku Życia Konsekrowanego – odwiedzając poszczególne parafie, przekazaliby wiernym dobrze przygotowaną informację o  życiu konsekrowanym

– podczas różnego rodzaju spotkań diecezjalnych osoby konsekrowane powinny podjąć wysiłek prezentacji swojego charyzmatu

– tematyka życia konsekrowanego powinna być szeroko obecna także w diecezjalnych środkach przekazu

– należy wykorzystać ogromny potencjał katechezy szkolnej dla przekazania młodzieży rzetelnej wiedzy o życiu konsekrowanym. Diecezja tarnowska podjęła się przygotowania cyklu katechez o zakonach dla wszystkich poziomów edukacji

– w programie  diecezjalnych spotkań i zjazdów młodzieży w związku z przygotowaniem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie powinny zawsze znaleźć się wystąpienia  osób konsekrowanych mówiących o powołaniu do życiu konsekrowanego i jego współczesnych formach

– wspólnoty zakonne z terenu diecezji powinny zapewnić szeroki udział osób konsekrowanych w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę i do sanktuariów diecezjalnych w 2015 roku z konferencjami i katechezami poświęconymi życiu konsekrowanemu.

– we współpracy z Komisją Powołaniową KEP zostaną przygotowane materiały na Tydzień powołaniowy poświęcone specyfice powołania do życia konsekrowanego w różnych jego formach.

– zostaną także przygotowane materiały homiletyczne na Roraty oraz czytanki na nabożeństwa majowe i październikowe, rozprowadzane do wszystkich diecezji, a poświęcone życiu konsekrowanemu oraz polskim świętym zakonnicom i zakonnikom, a w kontekście ich życia, różnym duchowościom i formom życia zakonnego

– zostanie zorganizowana Olimpiada o Życiu Konsekrowanym dla młodzieży szkolnej na poziomie diecezji, z ogólnopolskim finałem (w przygotowaniu Olimpiady zostanie wykorzystane doświadczenie i materiały Diecezji Tarnowskiej, która taka Olimpiadę wcześniej organizowała),

– przeprowadzenie regionalnych (diecezjalnych) pielgrzymek osób życia konsekrowanego do sanktuariów i miejsc związanych z życiem wyniesionych na ołtarze polskich zakonnic i zakonników. Na te pielgrzymki będą zaproszeni także wierni świeccy z terenu diecezji.

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO W MEDIACH

Należy wykorzystać zbliżający się Rok Życia Konsekrowanego do poszerzenia wiedzy polskiego społeczeństwa o istocie i formach współczesnego życia konsekrowanego. Niezbędna jest zmiana narracji, szczególnie jeśli chodzi o środki społecznego przekazu. Należy podjąć skuteczny wysiłek, aby dominował pozytywny przekaz na temat funkcjonowania zakonów, a nie jedynie obrona w sytuacjach kryzysowych. Została powołana specjalna grupa robocza, która zajmie się promocja życia konsekrowanego w mediach w okresie Roku Życia Konsekrowanego.

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO WE WSPÓLNOTACH ZAKONNYCH

Dla koordynacji wszystkich poczynań osób konsekrowanych z racji Roku zostały powołane przez cztery Konferencje wyższych przełożonych życia konsekrowanego grupy robocze, które przygotują inicjatywy organizowane w wymiarze ogólnopolskim i będą koordynować wydarzenia na szczeblu lokalnym. Kontakt z tymi grupami przez sekretariaty KWPŻZZ (e-mail: [email protected]) oraz KWPZM (e-mail: [email protected]).

Wydarzenia szczeblu ogólnopolskim:

Na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego – I niedziela Adwentu:

– List papieża Franciszka lub Komunikat Przewodniczącego Komisji

– Rozmowy niedokończone w Radio Maryja 30 listopada

– Msza Św. w Kościele Św. Krzyża (transmisja radiowa 30 listopada)

– Apel Jasnogórski w sanktuarium Jasnogórskim-  30 listopada

W trakcie Roku Życia Konsekrowanego:

– zorganizowanie Kongresu Młodych Osób Konsekrowanych (jesień 2015)

– przeprowadzenie Sympozjum dla przełożonych czterech Konferencji, które planowane jest na kwiecień 2015 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Sympozjum będzie miało charakter otwarty.

– Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (SAC) przygotuje całościową publikację o wszystkich formach życia konsekrowanego w Polsce

Zakończenie Roku w dniu 2 lutego 2016 r.:

Msze św. w katedrach z udziałem biskupa diecezjalnego, osób konsekrowanych z całej diecezji oraz wiernych, zaproszonych na te okazję w sposób szczególny.

Inicjatywy na poziomie wspólnot lokalnych

Rok Życia Konsekrowanego jest skierowany bezpośrednio do osób konsekrowanych, dlatego z inicjatywy Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego grupa robocza wypracowała Program formacji stałej życia konsekrowanego w Polsce na rok 2014/2015 noszący tytuł:  Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Pielgrzymi drogi perfectae caritatis. Komisja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na posiedzeniu w dniu 10 czerwca zatwierdziła ten tekst do użytku we wspólnotach życia konsekrowanego w Polsce (pełny tekst programu poniżej)

Informację przygotował:

O. Kazimierz Malinowski OFMConv
Sekretarz Komisji Episkopatu Polski
ds. Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda