Archidiecezja Warszawska: Zaproszenie na uroczystą inaugurację Roku Życia Konsekrowanego

Czcigodni Bracia i Siostry,

Gorąco pragnę dzielić radość z otwarcia Roku Życia Konsekrowanego w całym Kościele Powszechnym, który rozpocznie się 30 listopada br., czyli w pierwszą Niedzielę Adwentu.Proszę zatem przyjąć moje zaproszenie na uroczystą Mszę Świętą inaugurującą to wydarzenie w naszej archidiecezji. Msza Święta zostanie odprawiona w sobotę, 29 listopada br. o godz. 17.00 w kościele parafialnym p.w. Ofiarowania Pańskiego, przy ul. Stryjeńskich 21 w Warszawie na Ursynowie. Licząc na czynne uczestnictwo, przesyłam wszystkim Wspólnotom Zakonnym pasterskie błogosławieństwo.

† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski


Czcigodne Siostry,
Przewielebni
Ojcowie i Księża Przełożeni
Domów Instytutów Życia Konsekrowanego 
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
w Archidiecezji Warszawskiej

Papież Franciszek na zakończenie spotkania z Przełożonymi Generalnymi zakonów męskich, które odbyło się w Rzymie, w dniu 4 stycznia 2014 r. przed pozdrowieniem i błogosławieństwem wszystkich obecnych ogłosił, że „rok 2015 będzie rokiem poświęconym życiu konsekrowanemu”. Stanie się to z okazji 50. rocznicy uchwalenia przez Sobór Watykański II Dekretu o przystosowanej odnowie życia zakonnego .

Zarówno Dekret, jak i ogłoszony Rok Życia Konsekrowanego to szczególne wydarzenia w historii Kościoła i w dziejach życia konsekrowanego. Uroczystego otwarcia Roku dokona sam Papież Franciszek w Bazylice św. Piotra 30 listopada 2014 r., w pierwszą Niedzielę Adwentu.

W Archidiecezji Warszawskiej otwarcia Roku Życia Konsekrowanego dokona Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski. Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Jego Eminencji zostanie odprawiona w sobotę, 29 listopada br. o godz. 17.00 w kościele parafialnym p.w. Ofiarowania Pańskiego w Warszawie na Ursynowie, ul. Stryjeńskich 21.

Po homilii, jak to bywa 2 lutego każdego roku, nastąpi okolicznościowe odnowienie ślubów lub przyrzeczeń.

Do udziału w tej uroczystej Mszy Świętej zapraszamy wszystkie osoby konsekrowane z archidiecezji, a więc: kapłanów, kleryków, braci zakonnych, siostry zakonne, a także przedstawicieli i przedstawicielki instytutów świeckich oraz indywidualnych form życia konsekrowanego.

Prosimy kapłanów zakonnych, którzy chcą uczestniczyć w koncelebrze o przyniesienie ze sobą alby i białej stuły.

Z radością i wdzięcznością przyjmujemy i włączamy się w tę opatrznościową inicjatywę ufając, że rozpoczęty Rok Życia Konsekrowanego przyniesie obfite owoce wszystkim Braciom i Siostrom.

Z wyrazami braterskiej czci

O. Wiesław Kulisz SJ
Delegat Zakonów Męskich

S. Beata Sykulska USJK
Referentka Zakonna

O. Gabriel Bartoszewski OFMCap
Dyrektor Wydziału Instytutów Życia Konsekrowanego


Katechezy do wykorzystania  

Komisja Konferencji Episkopatu Polski do spraw Życia Konsekrowanego w ramach przygotowań do obchodów Roku Życia Konsekrowanego podjęła inicjatywę opracowania katechez odnoszących się do różnych form konsekracji.
Przekazujemy przygotowane teksty i dwie prezentacje przygotowane przez siostry zakonne i członkinie Instytutów Świeckich. Teksty te są przeznaczone dla katechetów i katechetek do wykorzystania w ich pracy.   Otwórz dokument PDF ›

Za: www.archidiecezja.warszawa.pl