Spotkanie łódzkiego Karmelu

U progu Świąt Bożego Narodzenia, a także na początku Roku Życia Konsekrowanego ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski sprawował Mszę Świętą w Kościele Klasztornym Wspólnoty Karmelitańskiej. 

Oprócz tradycyjnego Bożonarodzeniowego spotkania, był jeszcze jeden ważny powód tych odwiedzin- wspólnota karmelitańska świętuje 500-lecie narodzin świętej Teresy od Jezusa, wielkiej reformatorki Karmelu.

W adwentowy poranek ksiądz arcybiskup życzył zgromadzonym członkom wspólnoty karmelitańskiej jeszcze większego otwarcia na Boża miłość i jeszcze lepszego przygotowania na Jego przyjście: „aby było w nas więcej otwarcia na Bożą wolę, więcej zaufania odnośnie tego czego On od nas oczekuje, więcej ufnej miłości pokładanej w Tym, który do końca nas umiłował. Niech ten czas będzie właśnie taki. Przeżyty w błogosławionym cieniu Najświętszej Maryi Panny- jej zaufania, jej miłości, jej otwarcia się na Boga. Właśnie po to, aby te Święta, już tak bliskie, były dla nas czasem prawdziwie błogosławionym. Czasem pokoju, czasem radości, czasem wdzięczności, że Bóg jest Emmanuelem- to znaczy Bogiem z nami.”

Za: www.archidiecezja.lodz.pl