Kapucyni: 10 lat Dzieła Pomocy

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio ma 10 lat! I choć początki były skromne — dwa baraki w ogrodach kapucyńskich pełniące funkcję kuchni i łaźni — dziś Dzieło Pomocy jest pierwszą w Polsce organizacją, która w tak efektywny sposób pomaga osobom bezdomnym w powrocie do samodzielności.

— Idziemy własną drogą – jesteśmy jej pewni; staliśmy się poważnym partnerem dla wszystkich, którzy chcą mądrze i odpowiedzialnie pomagać najuboższym; stać nas na własne zdanie czy krytykę tego, co uważamy za działania chybione… dojrzeliśmy w tym czasie – krytyka nas nie załamuje, pochwały nie ogłupiają — mówi o. Henryk Cisowski, dyrektor Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

Zaczęło się od… baraków
Dzieło Pomocy św. Ojca Pio uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego w 2004 roku. Główna działalność pomocowa Dzieła sprowadzała się wtedy do wydawania chleba i gorącej herbaty oraz prowadzenia łaźni – wszystko to odbywało się w dwóch plastikowych barakach zlokalizowanych w ogrodach kapucyńskich. — Myślałem: „Jak coś robić, to porządnie”, a tu coś takiego — wspomina ojciec Henryk. — Ale już wtedy naszym celem było stworzenie Centrum Pomocy – miejsca, gdzie będzie możliwa zmiana. Nie chodziło o to, by wydawać więcej bułek, ale by ludzie nie musieli po te bułki przychodzić. — Dzięki współpracy z Siostrami Felicjankami i funduszom z 1% podatku, udało się wybudować dwa, profesjonalne Centra Pomocy. W 2010 roku powstało Centrum przy ul. Loretańskiej z Punktem Konsultacyjny (gdzie wsparciem służą pracownicy socjalni, doradca zawodowy, prawnicy) i Poradnią Psychiatryczno-Psychologiczną. W 2013 roku otwarty został budynek Centrum przy ul. Smoleńsk, gdzie świadczona jest pomoc doraźna – funkcjonuje tu łaźnia, pralnia, garderoba, jadłodajnia, ambulatorium – prężnie działają tu również grupy wsparcia i doradztwo zawodowe.

Dzieło dziś

Szacuje się, że w Krakowie przebywa około 2000 osób bezdomnych. Na dzień dzisiejszy ponad połowa z nich korzysta z pomocy Centrów i dąży do pokonania trudności. To pokazuje, że wypracowany „system” pomocy działa. Dlaczego? Wsparcie doraźnie i specjalistyczne w Centrach uzupełnia równie ważne wsparcie grupowe – w Dziele Pomocy działa pięć grup wsparcia: Zielona Mila AA, Spotkania przy Dzbanie, Klub Sportowy PIOrun, Dyskusyjny Klub Filmowy „Loretanin”, Spotkania Rodzin. Dodatkowo  Dzieło realizuje projekt mieszkań wspieranych, w ramach którego osoby i rodziny bezdomne pod opieką pracowników Dzieła uczą się samodzielności (m. in. wydatkowania pieniędzy, komunikacji). W chwili obecnej Dzieło prowadzi 2 mieszkania wspierane na terenie Krakowa oraz jeden dom wspierany poza miastem. Dzięki tak wszechstronnej pomocy możliwe staje się wspólne pokonywanie wieloaspektowego problem, jakim jest bezdomność. — Mamy nadzieje, że dzisiaj, patrząc, jak dzięki pomocy Dzieła pan Bogusław znajduje prace czy pani Ania wynajmuje mieszkanie, darczyńcy, dzięki którym udało się wybudować Centra Pomocy, są dumni. To Dzieło jest także ich — mówi Jolanta Kaczmarczyk, zastępca dyrektora Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

Wybiegając w przyszłość

W duchu pokory idźmy naprzód z sercem wzniesionym ku górze — tymi słowami św. Ojciec Pio zakończył swoje przemówienie podczas otwarcia Domu Ulgi w Cierpieniu, w 1956 roku. „Naprzód” idzie także Dzieło Pomocy. Sortownia odzieży i gospodarstwo rolne, prowadzone przez osoby bezdomne – to plany na przyszłość, ale jak się okazuje nieodległą… jest już bowiem miejsce – 4 hektarowe gospodarstwo pod Krakowem, które Dzieło otrzymało do dyspozycji. — Planujemy również rozwój projektu mieszkań wspieranych na terenie miasta Krakowa. Chcemy otworzyć kolejne lokale i tym samym zwiększać szanse osób bezdomnych na usamodzielnienie się — mówi Jolanta Kaczmarczyk.

Więcej informacji:
Justyna Borkowska
e-mail: [email protected]
tel. +48 728 983 158

W liturgiczne wspomnienie św. Ojca Pio (patrona Dzieła Pomocy), 23 września, rozpoczęły się obchody jubileuszu 10-lecia działalności Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. Świętowanie rozpoczęła wspólna Msza Święta w kościele Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Loretańskiej 11 w Krakowie. Eucharystii przewodniczył br. Jerzy Uram OFMCap, a kazanie wygłosił Wikariusz Prowincjalny, br. Tomasz Protasiewicz OFMCap. Świętowanie zakończył koncert Góralskiej Orkiestry Młodzieżowej ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki, na który licznie przybyli podopieczni Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

www.dzielopomocy.pl

Za: Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska.