14 lipca 2013: 130 lat obecności salezjanów

W dniu 14 lipca 1883 roku do Rio de Janeiro przybyli pierwsi salezjanie misjonarze. Dzisiaj, po 130 latach, Rodzina Salezjańska stanowi rozległy ruch osób oddających się wychowaniu i ewangelizacji młodzieży w kraju.

Zaangażowanie salezjanów w Brazylii zostało zapoczątkowane w Niterói, blisko Rio de Janeiro, poprzez “Colégio Santa Rosa”, które w najbliższych dniach przyjmie członków Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego, którzy będą uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży 2013.

Instytut ten w chwili otwarcia liczył zaledwie 10 uczniów. Wkrótce jednak działalność salezjańska urosła w siłę i znaczenie: kolegium rozrasta się, zostaje otwarte oratorium i rozpoczęły się, jak wówczas były one nazywane – “kursy rzemiosła i zawodu”, a przy tym nie zaniedbuje się także ogólnej edukacji, kulturalnej i religijnej. Istniała już w tych czasach formacja, która jeszcze dzisiaj jest określana jako “formcja integralna” ucznia.

Zainteresowanie edukacją dzieci z warstw ludowych, zwłaszcza dzieci byłych niewolników i imigrantów, było znaczącym elementem w otwarciu drugiego dzieła salezjanów w Brazylii w 1885 roku: liceum “Coração de Jesus” w Sao Paulo. Niewiele lat potem, w 1892 roku, przybywają do Guaratinguetá, w stanie Sao Paulo, córki Maryi Wspomożycielki (CMW), które z kolei rozszerzyły na dziewczęta charyzmat wychowawczy Ks. Bosko i Matki Mazzarello. W czerwcu 1894 r., z wysłaniem misjonarza do ludów tubylczych w Cuiabá, w Mato Grosso, została zainicjowana inna forma propozycji salezjańskiej: apostolat misyjny.

Pedagogia i charyzmat Ks. Bosko, zasadzające się na trzech punktach kardynalnych – rozumie, religii i dobroci – z czasem zostały rozpowszechnione w całym kraju. Zostały założone szkoły – od przedszkola do szkoły średniej, a później ośrodków kształcenia zawodowego – i powstały oratoria, dzieła opieki i placówki społeczne; rozprzestrzeniła się rozbudowana działalność misyjna wśród tubylców, a dziesiątki parafii powierzono salezjanom.

Obecnie salezjanie mają 6 Inspektorii, które tworzą Konferencję Salezjańskich Inspektorii Brazylii (CISBRASIL); z kolei CMW mają 9 Inspektorii, które tworzą Konferecję Inspektorii Córek Maryi Wspomożycielki Brazylii (CIB). Te dwa organy o zasięgu ogólnokrajowym od 2012 pracują razem na różnych frontach poprzez “Rede Salesiana Brasil” (RSB).

Według ks. Nilsona Farii, przewodniczącego CISBRASIL i RSB, ksiądz Bosko, który był w stanie zmobilizować różne sektory społeczeństwa w swoich czasach na rzecz wsparcia ewangelizacji i edukacji młodzieży, pozostanie paradygmatem i aktualnym wzorcem dla całej Rodziny Salezjańskiej dzisiaj. “Poprzez sieci jesteśmy wezwani, jako Kościół, do zaangażowania na rzecz formacji szerokiego ruchu osób, który oddaje się ewengelizacji i wychowaniu, mając na względzie zbawienie młodzieży”.

Dodajmy, że 16 sierpnia rozpoczną się obchody stulecia obecności Salezjanów Księdza Bosko w brazylijskiej Amazonii.

Za: www.infoans.org.