Gratulacje Przewodniczacego KWPZM dla Ojca Świętego Franciszka

Przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce Ks. Tomasz Sielicki wystosował na ręce Nuncjusza Apostolskiego w Polsce Abpa Celestino Migliore gratulacje dla wybranego 13 marca nowego papieża Franciszka I. Oto treść tych gratulacji.

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Nuncjuszu!

Na ręce Ekscelencji jako przedstawiciela Stolicy Świętej w Polsce  przesyłam gratulacje i wyrazy radości w związku z wyborem nowego następcy św. Piotra, Jego Świątobliwości Ojca Świętego Franciszka.

Pragnę zapewnić w imieniu wszystkich męskich wspólnot życia konsekrowanego w Polsce, zjednoczonych w Konferencji Wyższych  Przełożonych Zakonów Męskich, o synowskim oddaniu, stałym wsparciu  modlitewnym i pragnieniu kontynuowania pełnej współpracy we wszystkich inicjatywach, dziełach i zadaniach stojących przed Kościołem we współczesnym świecie, do których realizacji będzie nas wzywał nowy Pasterz „Urbis et orbis”. Jego powołanie zakonne, zrealizowane w Towarzystwie Jezusowym, z pewnością będzie w naszej świadomości bardzo konkretnym i ważnym pomostem duchowym, łączącym nas z widzialnym  Namiestnikiem Chrystusa na Ziemi.

Ufni w stałą obecność Chrystusa – Głowy w Jego Mistycznym Ciele pragniemy być otwarci na inspiracje płynące od posyłanego nam nieustannie Ducha Świętego z bogactwem Jego darów, szczególnie wyrażających się w charyzmatach naszych poszczególnych instytutów. Motywowani wiarą i płynącym z niej posłuszeństwem Stolicy Apostolskiej pragniemy nadal odpowiadać na znaki czasów, i słowem i życiem dawać świadectwo o przynależności do Tego, który nas powołał, i który ma moc dokończyć dobrego dzieła, które w nas zapoczątkował (por. Flp 1,6).

Na pełne radości, wdzięczności i wierności wypełnianie naszej drogi powołania w konkretnych wspólnotach zakonnych, prosimy przez posługę Księdza Arcybiskupa Nuncjusza o apostolskie błogosławieństwo z rąk Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.

Z pozdrowieniem w Chrystusie Panu i zapewnieniem o modlitwie –

ks. Tomasz Sielicki SChr
Przewodniczący KWPZM
Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej