Home Wiadomości Jasna Góra: Suma w Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny

Jasna Góra: Suma w Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny

Redakcja

BPJGNa Jasnej Górze w sobotę, 15 sierpnia, trwają obchody uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To największa uroczystość odpustowa w jasnogórskim sanktuarium.

Co roku z okazji właśnie tego święta, na Jasną Górę zdążają tysiące pieszych pielgrzymów ze wszystkich stron Polski, a także z zagranicy.

W tym roku, przed uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w dniach od 1 do 14 sierpnia, na Jasną Górę przybyło 50 pieszych pielgrzymek, a w nich w sumie 70 tys. osób.

Sumie pontyfikalnej, która rozpoczęła się o godz. 11.00, przewodniczy abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. Homilię wygłosił metropolita częstochowski abp Wacław Depo. W uroczystościach uczestniczy ponad 50 tys. osób.

„W Jasnogórskim Domu Maryi, naszej Królowej, w Domu troskliwej Opiekunki pielgrzymów, witam was drodzy siostry i bracia, którzy przybyliście na uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny” – mówił w powitaniu o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów.

„W ostatnich dniach polskie drogi zapełniły się pielgrzymami. Nieśliśmy do Maryi Jasnogórskiej nasze radości i cierpienia, nieśliśmy nasze rodziny, nas samych, naszą Ojczyznę. Wraz z tym pielgrzymim trudem, z wiązanką ziół i kwiatów, przynosimy Ci Matko Zielna naszą troskę o nowość życia i przemianę serc” – mówił przełożony generalny paulinów.

Generał Chrapkowski nawiązał także do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Przypomniał, że towarzyszyć im będzie także szczególna rocznica – 25-lecie VI Światowych Dni Młodzieży na Jasnej Górze: „Przed nami ostatnie miesiące przygotowań do XXXI Światowych Dni Młodzieży, święta wiary i spotkania młodego Kościoła pod przewodnictwem papieża Franciszka. W te przygotowania włączamy rozpoczęte w tym roku świętowanie jubileuszu wielkiego wydarzenia z 1991 r. – VI Światowych Dni Młodzieży na Jasnej Górze z Janem Pawłem II. Jak przed laty wołamy – ‘Abba Ojcze’, i zapraszamy wszystkich, by z tym przesłaniem Bożego usynowienia iść od Maryi Jasnogórskiej do Jezusa Miłosiernego” – powiedział o. generał Arnold Chrapkowski.

„Wniebowzięcie Maryi jest przypomnieniem, iż wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, i dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Wiara zaś będąc darem idącym od Boga – na wzór Maryi – domaga się współpracy i zaangażowania, w naszych codziennych obowiązkach i wyborach, w naszych troskach, radościach i niepokojach. Drodzy Bracia i Siostry, czyż tego nie potwierdzają trudne losy naszej Ojczyzny i Kościoła? W odpowiedzi na to pytanie przytoczmy słowa Ks. prof. Czesława Stanisława Bartnika, który w książce: ‘Chrystus sens historii’ pisał: ‘Dopóki toczy się historia, odmierzana na zegarze czasu i zapisywana na tablicy wartości, nie rozpoznamy do końca procesu sensów i nonsensów życia indywidualnego i społecznego. To Chrystus jest Najwyższym Sensem historii. Wszystko inne jest tylko tłem dla rozwoju osoby ludzkiej. Osoba zaś Maryi, jako Matki Chrystusa i Kościoła wkracza w samo centrum dramatu historii zbawienia i ze względu na Chrystusa widzimy w Niej wielką i żywą nadzieję duchową dla teraźniejszości i przyszłości świata” – cytował w homilii abp Wacław Depo.

Kaznodzieja zacytował jeszcze słowa m.in. świętego Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego oraz Sługi Bożego Stefana Kard. Wyszyńskiego, w których „słyszymy poczucie odpowiedzialności za powiązane ze sobą losy Narodu i Kościoła”.

Przypomniał również wypowiedź śp. Ks. Kard. Józefa Glempa, który 15 sierpnia 2009 roku ostrzegał na Jasnej Górze: „Wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa natury, prawa do życia, prawo do godności ludzkiej, wszędzie tam każdy chrześcijanin ma obowiązek obrony tych wartości. Dziś chrześcijanin musi bronić nie tylko wiary, ale także rozumu, dlatego, że zwolennicy nowej ideologii zwalczają także rozum u myślących logicznie i odpowiedzialnie”.

„Ten głos jakże aktualnie współbrzmi ze stanowiskiem Biskupów Polskich wyrażonym przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego w sprawie obrony życia ludzkiego – podkreślił metropolita częstochowski – To odczytywanie głosów pasterskich w wymiarach czasu i tablicy wartości związanych z Dekalogiem i Ewangelią Chrystusa jest naszym nieustannym zadaniem, zarówno dla naszego życia indywidualnego i społecznego. Nam nie grozi, demagogicznie ujmując ‘państwo wyznaniowe’, ale jak mocno wołał Święty Jan Paweł II: zagraża nam kłamstwo udające prawdę i grzech udający dobro. A w sprawie wolności powiedział: nie wolno stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie zniewala i znieprawia. Z tego trzeba zrobić rachunek sumienia u progu III Rzeczypospolitej” – powiedział na zakończenie abp Wacław Depo.

Na Mszy św. obecni są młodzi ludzie – przedstawiciele Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, wraz z dyrektorem Biura ks. Grzegorzem Suchodolskim, który tuż przed rozpoczęciem Eucharystii mówił: „Te Światowe Dni Młodzieży to, można by powiedzieć, wielki dar Ducha Świętego dla Kościoła powszechnego, który otrzymaliśmy dzięki intuicji pastoralnej św. Jana Pawła II. To On w połowie lat 80. wpadł na ten genialny pomysł, żeby gromadzić młodzież całego świata i razem z nimi wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela w wielkiej wspólnocie Kościoła powszechnego”.

„Trwa już wielka praca przygotowawcza, przede wszystkim przygotowujemy się duchowo do tego spotkania, w diecezjach, we wspólnotach, w duszpasterstwach realizowany jest program, w tym roku ‘Serce 2.0’, ale od grudnia rozpoczniemy już nowy program ‘Deo Profil’, który będzie miał za zadanie ukształtować w każdym z nas Bożego człowieka, wyprofilowanego na świętość – tłumaczył ks. Grzegorz Suchodolski – Dlatego zachęcamy wszystkich do tego, żeby w swoich wspólnotach diecezjalnych, parafialnych, akademickich tworzyć grupy formacyjne dla młodzieży, zwłaszcza tej, która może jeszcze nie korzysta z żadnej formy apostolstwa zrzeszonego, a później zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Chcemy zaprosić wszystkich do Krakowa, jako miasta Jana Pawła II i miasta Siostry Faustyny. Z woli Ojca Świętego Franciszka tych dwoje świętych, polskich świętych, krakowskich świętych, obok Maryi, Matki Miłosierdzia, są patronami przygotowań do XXXI Światowych Dni Młodzieży”.

W Eucharystii uczestniczą przedstawiciele władz państwowych różnych szczebli, księża przewodnicy pieszych pielgrzymek. O. generał przywitał też pielgrzymkowe służby medyczne i porządkowe, dziękując im za opiekę i pochylanie się nad utrudzonymi pielgrzymami. Obecni są ojcowie i bracia paulini z generałem Zakonu o. Arnoldem Chrapkowskim oraz przeorem Jasnej Góry o. Marianem Waligórą.

Oprawę muzyczną przygotowali: Jasnogórska Orkiestra Dęta pod dyr. Marka Piątka oraz Jasnogórski Chór Chłopięco-Męski „Pueri Claromontani” pod dyr. Jarosława Jasiury. Podczas Eucharystii zaśpiewała również Alicja Węgorzewska, polska śpiewaczka operowa.

Dzisiejsze uroczystości relacjonują liczne ekipy telewizyjne, radiowe i prasowe. Sumę Pontyfikalną na żywo transmitowała Telewizja Trwam.

Oprócz tradycyjnego poświęcenia ziół i kwiatów, na Jasnej Górze miało miejsce także posłanie młodzieży na Światowy Dzień Młodzieży w Krakowie w 2016. Poświęcenia ziół i posłania dokonał abp Celestino Migliore.

Mszę św. poprzedziła modlitwa „W Jasnogórskim domu przy Maryi, Matce Miłosierdzia, z młodzieżą całego świata wołamy Abba Ojcze”, którą z racji przygotowań do ŚDM w Krakowie, poprowadziło Jasnogórskie Duszpasterstwo „Hale” z o. Wojciechem Decem, paulinem oraz wolontariusze ŚDM, którzy działają w czasie wakacyjnym na Jasnej Górze.


Podczas środowej audiencji ogólnej w Watykanie, 12 sierpnia br. Ojciec Święty Franciszek wspomniał o jasnogórskich pielgrzymach i łączył się z nimi w modlitwie. Mówił wtedy: „Pozdrawiam polskich pielgrzymów. W sobotę będziemy obchodzili uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej. Z tej okazji liczni polscy wierni, w towarzystwie ich kapłanów, zakonników i zakonnic, udają się na pieszą pielgrzymkę do jasnogórskiego Sanktuarium, aby oddać cześć Maryi i modlić się o wstawiennictwo w różnych intencjach, jakie każdy niesie w swoim sercu. Jednoczę się z tymi pielgrzymami i z wami, tu obecnymi, w modlitwie za was i za wasze rodziny. Módlcie się również za mnie. Niech Bóg wam wszystkim błogosławi!”.

o. Stanisław Tomoń
BPJG / dr, mn, es, mś


Na zakończenie Sumy Pontyfikalnej zostanie odczytane „Posłanie z Jasnej Góry do Krakowa” – „Od Maryi Jasnogórskiej do Jezusa Miłosiernego”. Specjalne posłanie wybrzmi z miejsca, gdzie odbył się VI Światowy Dzień Młodzieży z papieżem Janem Pawłem II, do miejsca spotkania młodych z całego świata na XXXI Światowym Dniu Młodzieży z papieżem Franciszkiem. Na Jasnej Górze usłyszą go tysiące pielgrzymów, przede wszystkim młodych, którzy wędrowali w ostatnich dniach do Częstochowy.

Zwyczajem poprzednich Światowych Dni Młodzieży, przedstawiciele poszczególnych diecezji będą modlili się na Jasnej Górze w intencji spotkania. „Posłanie z Jasnej Góry do Krakowa”, które wybrzmi 15 sierpnia, to szczególne zaproszenie do duchowych przygotowań i zachęta do udziału w spotkaniu młodych w Krakowie w 2016 r.

„Tu, na Jasnej Górze, w 1991 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II spotkał się z młodzieżą świata podczas VI Światowego Dnia Młodzieży, zawierzając Maryi młode serca uczestników. Od tronu Matki Bożej Królowej Polski przyjmijcie zaproszenie do intensywnego, duchowego przygotowania oraz udziału w Światowym Dniu Młodzieży w Krakowie” – czytamy w „Posłaniu”.

Na Jasnej Górze od początku lipca można spotkać wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży. Do końca wakacji będą promować ŚDM Kraków 2016 wśród pielgrzymów nawiedzających Sanktuarium Matki Bożej.

Zdążające na Jasną Górę pielgrzymki także nawiązują do Światowych Dni Młodzieży. W jednych grupach rozważany jest program duchowy przygotowujący do ŚDM w Krakowie, inne niosą na Jasną Górę kopie znaków Światowych Dni Młodzieży – krzyż i Ikonę Matki Bożej.

Za rok Polska po raz drugi będzie gospodarzem ŚDM. W 1991 r. w Częstochowie w dniach 10-15 sierpnia odbył się VI Światowy Dzień Młodzieży. Było to wyjątkowe spotkanie młodych ze Wschodu i Zachodu. Na Jasnej Górze zgromadziło się wówczas 1,6 mln osób. Motywem przewodnim spotkania były słowa zaczerpnięte z Listu św. Pawła do Rzymian: „Otrzymaliście Ducha przybrania za synów” (Rz 8,15), a młodzież, trzymając się za ręce, śpiewała hymn „Abba, Ojcze”.

„Wy, młodzi, jesteście przyszłością i nadzieją tego świata. Chrystus potrzebuje was, pragnie bowiem, aby ewangelia zbawienia dotarła do wszystkich zakątków ziemi. Bądźcie gotowi i chętni do spełnienia tej misji w duchu prawdziwego synostwa. Bądźcie apostołami, bądźcie wielkodusznymi głosicielami nadprzyrodzonej nadziei, która wspiera człowieka w jego wędrówce” – mówił do młodych Jan Paweł II.
/więcej – www.episkopat.pl/.

Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda