20 lat Seminarium w Grodnie na Białorusi

100914c.png Klerycy z Wyższego Seminarium w Grodnie na Białorusi razem z ks. rektorem Józefem Staniewskim modlili się w niedzielę, 12 września na Jasnej Górze. Podczas Mszy św. odprawionej przed Cudownym Obrazem dziękowali za jubileusz 20-lecia istnienia Seminarium.
Jasna Góra była jednym z kilku miejsc, jakie seminarzyści nawiedzili podczas swojej szczególnej pielgrzymki dziękczynnej. Ich podróż objęła wcześniej Wenecję, Padwę, Asyż, San Giovanni Rotondo, Wiedeń i Rzym, gdzie byli na audiencji generalnej u Ojca Świętego Benedykta XVI.

Podczas wizyty w jasnogórskim sanktuarium generał Zakonu Paulinów o. Izydor Matuszewski
przekazał na ręce księdza rektora w darze dla Seminarium kopię
Cudownego Obrazu Matki Bożej. Eucharystii przewodniczył ks. rektor Józef
Staniewski, a koncelebrowali m.in.: o. Izydor Matuszewski i o. Józef Płatek, który powitał przybyłych gości.

„Odprawialiśmy Mszę św. w Grotach Watykańskich przy grobie Sługi
Bożego Jana Pawła II i mówiliśmy za nim: ‘Totus tuus’. I tam również
były obłóczyny, nasi klerycy z trzeciego roku otrzymali sutanny od ks.
bpa Aleksandra Kaszkiewicza, naszego pasterza diec. grodzieńskiej, który
specjalnie przybył do Rzymu, aby poświęcić sutanny, aby klerycy tam
włożyli sutanny – powiedział w homilii ks. rektor Józef Staniewski
– I w powrotnej drodze idziemy do Matki Najświętszej, aby tu w
skupieniu, w ciszy nad tym wszystkim zastanowić się. Przybywamy tutaj do
polskiej Kany (…) aby dać również i naszego ducha wschodniego tu w tym
miejscu, i zaznaczyć, zaświadczyć, że wiara katolicka, wiara w Jezusa
Chrystusa, Ewangelię i Kościół Chrystusowy na Białorusi jest. Jakże jest
wielkim naszym pragnieniem, aby tu nasz pobyt był jeszcze większym
wzbogaceniem, abyśmy patrząc na was, podziwiając waszą wiarę, krocząc
na kolanach za wami, byli mocni wiarą”.

„My czcimy Matkę Najświętszą w Jej Cudownym Obrazie Częstochowskim, u
nas w Ostrobramskim, czy w Grodnie Matki Bożej Kongregackiej, która
została również ukoronowana papieskimi koronami, ale ważne jest, aby
nauczyć się być prawdziwym synem Tej Matki Najukochańszej” – podkreślił
kaznodzieja.

o. Stanisław Tomoń

BPJG / mn

Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry.