2011 rokiem św. Maksymiliana Marii Kolbego

Senatorowie zdecydowali o ogłoszeniu roku 2011 Rokiem św. Maksymiliana Marii Kolbego. Decyzję w tej sprawie podjęto jednogłośnie podczas dzisiejszego posiedzenia. Senat przyjął także ustawę, że święto Trzech Króli będzie dniem wolnym od pracy.

 
Senatorowie przypomnieli, że 14 sierpnia 2011 r. minie 70. rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego, który jest wyjątkową postacią wśród panteonu wielkich Polaków XX w. Przypomnieli też, że św. Maksymilian jest symbolem ofiar nazizmu oraz „patronem trudnych czasów" – jak powiedział Papież Jan Paweł II. Jest także symbolem trudnych wyborów obecnych w życiu każdego człowieka.
 
"Senat Rzeczpospolitej Polskiej czyni to dla uczczenia życia i moralnej postawy tego wybitnego Polaka i kapłana, obrońcy godności człowieka, wzorca cnót, autorytetu moralnego, bohatera o heroicznej odwadze, wychowawcy, społecznika, a także obywatela świata, który w imię solidarności z drugim człowiekiem podjął cierpienie i oddał życie. Jego myśl społeczna i ofiara mają szczególne znaczenie dla wciąż odradzającego się społeczeństwa obywatelskiego Rzeczypospolitej" – czytamy w uchwale.
 
Senat zdecydował dziś również, że święto Trzech Króli będzie dniem wolnym od pracy. Stało się to możliwe dzięki nowelizacji Kodeksu Pracy i ustawy o dniach wolnych od pracy, którą wcześniej przyjął Sejm.
 
Tym samym nawiązano do przedwojennej tradycji, odpowiedziano też na postulat obywatelskiego projektu, złożonego w roku ubiegłym, któremu patronował b. prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki i pod którym się podpisało milion osób.
 
Nowelizacja polega na tym, że został usunięty z Kodeksu Pracy zapis głoszący, że pracownik może odebrać dzień wolny za święto przypadające w dzień ustawowo wolny od pracy. Ponieważ zmiany w Kodeksie Pracy i w ustawie o dniach wolnych od pracy będą obowiązywać od początku przyszłego roku, już w 2011 r. święto Trzech Króli będzie dniem wolnym.

KAI/drr

Za: www.deon.pl