Home WiadomościArchiwum Anioł Pański: pozdrowienie dla polskich franciszkanów

Anioł Pański: pozdrowienie dla polskich franciszkanów

Redakcja
091004f.jpg Na zakończenie południowego spotkania na Anioł Pański 4 października Benedykt XVI szczególnie pozdrowił franciszkanów świętujących 800-lecie zatwierdzenia reguły św. Franciszka z Asyżu. „Bardzo serdecznie pozdrawiam Polaków. Wspominając świętego Franciszka,
szczególnie pozdrawiam dzisiaj wspólnoty franciszkanów, którzy świętują
w Krakowie osiemsetlecie zatwierdzenia „reguły zakonnej” i ich
charyzmatu."

"Módlcie się ze mną, by wiernie trwali w miłości Chrystusa ubogiego,
czystego i posłusznego, niosąc ludziom ewangeliczną radość. Całej
rodzinie franciszkańskiej i wam wszystkim z serca błogosławię”.

Zwieńczeniem
ogólnopolskich obchodów jubileuszu była Eucharystia w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Przewodniczył jej kard. Stanisław
Dziwisz. „Niech wasze świadectwo trwa i jaśnieje w dziewiątym stuleciu
fascynującej przygody franciszkańskiej w Kościele i w świecie” – życzył
franciszkanom z całej Polski metropolita krakowski.

Kard.
Stanisław Dziwisz dziękował franciszkanom za świadectwo ubóstwa,
czystości i posłuszeństwa oraz za ich bezcenny wkład w życie i misję
Kościoła. „Wspólnoty osób konsekrowanych, które dokonały świadomego
wyboru ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, ubogacają życie Kościoła i
całego społeczeństwa, stając się laboratoriami autentycznych więzi
braterskich, umacniając cywilizację miłości, bezinteresowności i
solidarności – powiedział krakowski metropolita. – Potrzeba nam takich
wspólnot! Potrzeba nam takich świadków! Potrzeba nam takich prorockich
znaków!”. Wezwał franciszkanów do podejmowania nowych wyzwań.
„Ubogacajcie duchową kulturę Polski. Przypominajcie Europie o jej
chrześcijańskich korzeniach. Przypominajcie o wartościach, jakie w jej
dzieje wniósł ożywczy, ewangeliczny ruch franciszkański. Angażujcie się
z zapałem w nową ewangelizację, pomagając innym wypływać na głębię!”.

W
łagiewnickim sanktuarium zgromadzili się franciszkanie wszystkich
gałęzi zakonu, siostry franciszkanki i klaryski oraz tercjarze świeccy.
Obecni byli przedstawiciele innych zgromadzeń zakonnych w Krakowie, a
także przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich
w Polsce ks. Tomasz Sielicki TChr i bp Kazimierz Gurda, przewodniczący
Komisji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i
Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Przybyli, witani gromkimi oklaskami,
kard. Franciszek Macharski, krakowscy biskupi pomocniczy Jan Zając i
Józef Guzdek oraz biskupi pochodzący z zakonów franciszkańskich:
Stanisław Padewski OFMCap, Stanisław Dowlaszewicz OFMConv, Jan
Maculewicz OFMConv.

Uroczysta Eucharystia w Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Łagiewnikach jest zwieńczeniem trwających od 30 września
ogólnopolskich obchodów jubileuszu 800-lecia zatwierdzenia reguły św.
Franciszka z Asyżu. Ich ostatnim akordem jest festyn misyjny na Rynku
Głównym w Krakowie.

M. Dobrzyniak, Kraków

 
SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda