Home WiadomościArchiwum Apel o pokój z Krakowa – kongres ‘Ludzie i religie’

Apel o pokój z Krakowa – kongres ‘Ludzie i religie’

Redakcja
090905a1.jpg ‘Spotkanie dla Pokoju – Ludzie i religie’ odbędzie się w dniach 5-6 września w Krakowie. Na spotkanie zaproszono około 500 przedstawicieli różnych wyznań i religii – rabinów, muzułmanów, buddystów. Wraz z nimi ma przybyć kilka tysięcy młodzieży, reprezentującej Kościoły i religijne wspólnoty z całego świata. W czasie spotkania wystosowany zostanie „Apel dla Pokoju”.


Wielkim pragnieniem kard. Stanisława Dziwisza, metropolity krakowskiego
jest, aby krakowskie spotkanie reprezentantów różnych religii
przyniosło nowy owoc w „duchu Asyżu”, czyli pamiętnego spotkania Jana
Pawła II z przedstawicielami innych religii w 1986 r.

Kongres ma potrwać dwa dni. Skupić ma uwagę największych światowych mediów – ma być przekazywany również przez TVP Program 1.

Z racji kongresu kard. Dziwisz wystosował specjalny list, odczytany
16 sierpnia we wszystkich kościołach Archidiecezji Krakowskiej.
„Położony w sercu Europy Kraków, miasto Jana Pawła II, miasto
Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauki, kultury i sztuki niech stanie się
w dniach od 6 do 8 września stolicą dialogu i radosnego otwarcia na
ludzi innych ras i kultur. Niech będzie miejscem spotkań i modlitwy o
pokój” – zachęca metropolita krakowski.

Spotkanie w zamiarze organizatorów – Kurii Krakowskiej i Wspólnoty
Sant’Egidio z Włoch – ma być nie tylko dyskusją przedstawiciele różnych
religii, ale i ma stać się modlitwą i hołdem ofiarom II wojny
światowej. „Chcemy, aby z krakowskich Łagiewnik, skąd orędzie Bożego
Miłosierdzia rozchodzi się na cały świat, zabrzmiał również donośny
głos dla pokoju i pojednania między narodami” – napisał w liście
kardynał S. Dziwisz.

Warto przypomnieć to, co w 1986 r., na zakończenie Dnia Modlitwy o
Pokój, stwierdził papież Jan Paweł II: „Po raz pierwszy w historii
spotkaliśmy się: Kościoły chrześcijańskie, Wspólnoty kościelne i
religie świata, w tym świętym miejscu poświęconym świętemu
Franciszkowi, aby złożyć świadectwo przed światem, każdy z nas z godnie
ze swoimi przekonaniami, że pokój ma charakter transcendentny”.

W perspektywie najbliższych pieciu lat, przedstawicieli różnych
kultur i religii ma zjednoczyć Centrum Jana Pawła II, które jest
budowane w Krakowie na Łagiewnikach.

oprac. o. Stanisław Tomoń 

Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry.Kongres dla Pokoju w 70. rocznicę II wojny światowej

Międzynarodowy Kongres dla Pokoju – „Ludzie i religie” odbędzie się
w dniach 5-6 września w Krakowie. Upamiętni on 70. rocznicę wybuchu II
wojny światowej i przemiany roku 1989, będąc „donośnym głosem dla
pokoju i pojednania między narodami”.

Zapraszając w ubiegłym roku przedstawicieli Kościołów
chrześcijańskich i wielkich religii świata na spotkanie w Krakowie
kard. Stanisław Dziwisz nawiązał do 70. rocznicy wybuchu II wojny
światowej. „Jest tu miejsce, które bardziej niż jakiegokolwiek inne
przedstawia horror wojny, rasizmu i zła: Auschwitz. (…) Nie wolno nam
zapomnieć! Mamy obowiązek pamiętać i wspominać!” – apelował.
Metropolita krakowski wskazał jednocześnie, że kongres upamiętni także
rok 1989 – „rok wolności dla wielu narodów europejskich i źródło
nadziei na zbudowanie bardziej ludzkiego i sprawiedliwego świata”.

Kongres w Krakowie, organizowany w ścisłej współpracy przez
Archidiecezję Krakowską i Wspólnotę św. Idziego z Rzymu, rozpocznie się
6 września. Przed południem, o godz. 10.00, chrześcijanie różnych
wyznań będą się jednoczyć w modlitwie Eucharystii w sanktuarium Bożego
Miłosierdzia. „Chcemy, aby z krakowskich Łagiewnik, skąd orędzie Bożego
Miłosierdzia rozchodzi się na cały świat, zabrzmiał również donośny
głos dla pokoju i pojednania między narodami” – wyjaśniał w liście
odczytywanym w kościołach archidiecezji krakowskiej kard. Stanisław
Dziwisz.

Konferencja otwarcia na Uniwersytecie Jagiellońskim zainauguruje
kongres o godz. 17.00. Następny dzień będzie poświęcony dyskusjom
panelowym podzielonym na dwie sesje, podczas których będą omawiane
najbardziej palące problemy dialogu i pokoju, jak globalizacja i
tożsamość, jedność chrześcijan, kryzys gospodarczy a nowa antropologia.
Wtorek, 8 września, to Dzień Pamięci i Pokoju, który rozpocznie się
poranną Ceremonią Pamięci w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.
Wieczorem zaś na krakowskim rynku zostanie wygłoszony „Apel o Pokój
2009”.

W uroczystościach wezmą udział przedstawiciele różnych religii i
kultur z całego świata, a także przedstawiciele świata polityki i
nauki. „Na te uroczystości pragnę zaprosić wszystkich, a szczególnie
młodzież z Krakowa i z Polski, ponieważ do nich należy przyszłość
świata. Oni będą za parę lat kształtować oblicze naszej ziemi” –
wskazuje metropolita krakowski.

Wspólnota św. Idziego (Sant’Egidio) z Rzymu od ponad dwudziestu lat
organizuje Spotkania dla Pokoju, które zostały zainicjowane przez Ojca
Świętego Jana Pawła II w Asyżu 27 października 1986 roku. Na
zakończenie Dnia Modlitwy o Pokój, Jan Paweł II powiedział: „Po raz
pierwszy w historii spotkaliśmy się: Kościoły chrześcijańskie,
Wspólnoty kościelne i religie świata, w tym świętym miejscu poświęconym
świętemu Franciszkowi, aby złożyć świadectwo przed światem, każdy z nas
zgodnie ze swoimi przekonaniami, że pokój ma charakter transcendentny”.
Następnie Ojciec Święty zachęcił wszystkich uczestników Spotkania dla
Pokoju do kontynuowania tej drogi.

archidiec. krakowska/ md © Biuro Prasowe KEP 2009

Zobacz także:

Pełny tekst homilii bp. Wiktora Skworca, wygłoszonej w berlińskiej katedrze św. Jadwigi Śląskiej

Słowo
abp. Kazimierza Nycza na zakończenie Mszy św. w 70. rocznicę wybuchu II
wojny światowej w katedrze św. Jadwigi Śląskiej w BerlinieList Metropolity Krakowskiego z okazji Międzynarodowego Spotkania
dla Pokoju Ludzie i religie w Krakowie w dniach od 6 do 8 września 2009
roku

1. „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6,51).

Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry! Słowa naszego Mistrza
usłyszane w dzisiejszej Ewangelii uświadamiają nam, że Jezus Chrystus
jest niebieskim pokarmem, danym nam, abyśmy nie ustali w drodze do domu
Ojca. On zapewnia nas, że każdy, kto spożywa Jego Ciało i pije Jego
Krew ma życie wieczne (por. J 6,54). On jest źródłem naszego życia w
tym zmieniającym się świecie i wskazuje nam cel, do którego zmierzamy.

Wczorajsza uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
przypomniała nam, że życie nasze jest nieustanną pielgrzymką od chwili
narodzin aż do ostatniego momentu życia. Jako wędrowcy nie mamy stałego
miejsca na tej ziemi, chociaż budujemy domy, miasta i wioski. Matka
Boża prowadzi nas w tym wielkim pochodzie przez ziemię do domu Ojca.
Maryja Wniebowzięta zapewnia, że wszyscy możemy osiągnąć cel naszej
ziemskiej pielgrzymki – niebo.

2. Drodzy Bracia i Siostry! W tajemnicę naszego pielgrzymowania
przez ziemię wpisuje się Międzynarodowe Spotkanie dla Pokoju Ludzie i
religie, jakie będziemy przeżywać za niecały miesiąc w Archidiecezji
Krakowskiej i w całej naszej Ojczyźnie, na które też pragnę was
wszystkich zaprosić.

Wspólnota św. Idziego z Rzymu organizuje od ponad dwudziestu lat
Spotkania dla Pokoju, które zostały zainicjowane przez Ojca Świętego
Jana Pawła II w Asyżu w dniu 27 października 1986 roku. Na zakończenie
Dnia Modlitwy o Pokój, Jan Paweł II powiedział: „Po raz pierwszy w
historii spotkaliśmy się: Kościoły chrześcijańskie, Wspólnoty kościelne
i religie świata, w tym świętym miejscu poświęconym świętemu
Franciszkowi, aby złożyć świadectwo przed światem, każdy z nas zgodnie
ze swoimi przekonaniami, że pokój ma charakter transcendentny”
.
Następnie Ojciec Święty zachęcił wszystkich uczestników Spotkania dla
Pokoju do kontynuowania tej drogi. Wezwanie Jana Pawła II podjęła
rzymska wspólnota św. Idziego, która to duchowe dziedzictwo Asyżu
kontynuuje i rozpowszechnia we wszystkich zakątkach świata. W ciągu
ostatnich dwudziestu trzech lat zorganizowała wielką Pielgrzymkę dla
Pokoju, która każdego roku zatrzymywała się w innym kraju Europy: Rzym,
Warszawa, Bari, Malta, Florencja, Lizbona, Barcelona, Palermo,
Akwizgran, Mediolan, Lyon, Neapol. W ubiegłym roku takie spotkanie
odbyło się na Cyprze. Brałem w nim udział i zaprosiłem wszystkich
uczestników do przybycia do Polski, do Krakowa, by przeżywając 70.
rocznicę wybuchu II wojny światowej, oddać hołd wszystkim ofiarom
horroru wojny, nazizmu i zła, jakie dokonało się w Oświęcimiu.
Zaproszenie zostało przyjęte z wielkim entuzjazmem, ponieważ wielu
liderów religii światowych pragnie uczcić pamięć Ojca Świętego Jana
Pawła II w Ojczyźnie, która go wydała.

Drugą okolicznością, jaka towarzyszyła zaproszeniu Pielgrzymki dla
Pokoju do Polski, jest dwudziestolecie upadku komunizmu. Rok 1989 był
decydujący dla Polski i dla całej Europy. W Polsce rozpoczął się proces
pokojowego odchodzenia od komunizmu, który w konsekwencji doprowadził
do upadku muru berlińskiego i całkowitego zjednoczenia Europy.

3. Spotkanie dla Pokoju rozpocznie się w niedzielę, 6 września Mszą
Świętą dla chrześcijan w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
i Konferencją Otwarcia w Audytorium Maksimum Uniwersytetu
Jagiellońskiego o godzinie 17.00. Chcemy, aby z krakowskich Łagiewnik,
skąd orędzie Bożego Miłosierdzia rozchodzi się na cały świat, zabrzmiał
również donośny głos dla pokoju i pojednania między narodami.

Następny dzień będzie poświęcony dyskusjom w grupach, podczas
których będą omawiane najbardziej palące problemy dialogu i pokoju.
Wtorek 8 września, święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, będzie
Dniem Pamięci i Pokoju. Rozpocznie się rano Ceremonią Pamięci w obozie
koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, a zakończy się wieczorem na Rynku
krakowskim wielkim Apelem o Pokój o godzinie 18.00.

W uroczystościach wezmą udział przedstawiciele różnych religii i
kultur z całego świata, a także przedstawiciele świata polityki i
nauki. Na te uroczystości pragnę zaprosić wszystkich, a szczególnie
młodzież z Krakowa i z Polski, ponieważ do nich należy przyszłość
świata. Oni będą za parę lat kształtować oblicze naszej ziemi. Zachęcam
więc studentów i uczniów szkół średnich do wzięcia udziału w tych
spotkaniach. Niech nauczyciele i katecheci pomogą młodzieży
zorganizować wyjazd do Oświęcimia oraz do Krakowa na Apel o Pokój,
który będzie miał miejsce na Rynku krakowskim. Wszystkich zapraszam do
udziału w Mszy świętej w Sanktuarium w Łagiewnikach.

4. Położony w sercu Europy Kraków, miasto Jana Pawła II, miasto
Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauki, kultury i sztuki niech stanie się
w dniach od 6 do 8 września stolicą dialogu i radosnego otwarcia na
ludzi innych ras i kultur. Niech będzie miejscem spotkań i modlitwy o
pokój.

Św. Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu mówi: „Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana” (Ef
5,16-17). Skorzystajmy z tej wielkiej łaski, jaką jest Międzynarodowe
Spotkanie dla Pokoju. Przede wszystkim bądźmy życzliwi i otwarci na
gości, którzy przybędą do Krakowa. Dajmy świadectwo naszej wiary w
Jezusa Chrystusa i płynącej z niej miłości, szacunku i tolerancji.
Swoją postawą i czynnym udziałem w Spotkaniu dla Pokoju pokażmy
Ojczyznę Jana Pawła II.

Na nadchodzący czas modlitwy i dialogu z serca błogosławię

Stanisław kard. Dziwisz

Metropolita Krakowski

W święto Przemienienia Pańskiego, 6 sierpnia 2009 r.

zobacz: List Metropolity Krakowskiego z okazji Kongresu z okazji Międzynarodowego Spotkania dla Pokoju Ludzie i religie w Krakowie w dniach od 6 do 8 września 2009 roku

 

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda