Audiencja ogólna o Klarze z Asyżu i jej przyjaźni ze św. Franciszkiem

Jest jedną z najbardziej ulubionych świętych. Jej świadectwo pokazuje nam, jak wiele Kościół zawdzięcza kobietom takim, jak ona, odważnym i bogatym w wiarę, które potrafią dać skuteczny bodziec do odnowy Kościoła. W istocie jedynie święci zmieniają świat na lepsze i wprowadzają w nim trwałe zmiany". Tak mówił 15 września Benedykt XVI o Klarze z Asyżu. Jego katechezę o tej wielkiej średniowiecznej świętej streszczono również po polsku.

 
Urodziła się w 1193 r., w bogatej, arystokratycznej rodzinie. Już we wczesnej młodości przyjęła jednak styl życia zaproponowany przez Franciszka z Asyżu. W wieku 18 lat po kryjomu opuściła rodzinny dom i przybyła do wspólnoty Braci Mniejszych w Porcjunkuli. W obecności Franciszka złożyła śluby i całkowicie poświęciła się Chrystusowi Oblubieńcowi. Franciszek był dla niej nie tylko mistrzem na drodze duchowego rozwoju, ale serdecznym przyjacielem. Przyjaźń pomiędzy dwojgiem świętych stanowi piękny i ważny element ich życia religijnego. Dla tych dwóch czystych dusz, rozpalonych miłością do Boga, przyjaźń stała się silnym bodźcem na drodze chrześcijańskiej doskonałości. Po kilku miesiącach spędzonych w różnych wspólnotach monastycznych Klara zgromadziła swoje towarzyszki przy kościele św. Damiana, gdzie bracia przygotowali dla nich niewielki klasztor. Tam żyła ponad czterdzieści lat, aż do śmierci w 1253 r. Klara kształtowała duchowość swoich sióstr w oparciu o ideały franciszkańskie. Cechował je radykalizm w ubóstwie połączony z całkowitym oddaniem Opatrzności Bożej. Klara była pierwszą w Kościele kobietą, która ułożyła Regułę, zatwierdzoną potem przez Papieża.

Benedykt XVI zwrócił szczególną uwagę na przyjaźń między Klarą i Franciszkiem. „Była ona bardzo piękna i ważna – podkreślił. – Kiedy bowiem spotykają się dwie czyste dusze, rozpalone tą samą miłością do Boga, ze swej przyjaźni czerpią bardzo silny bodziec do życia w doskonałości. Przyjaźń to jedno z najszlachetniejszych i najwznioślejszych ludzkich uczuć, które łaska Boża oczyszcza i przemienia" – dodał Papież.

Istotną rolę w życiu św. Klary odgrywała też pobożność eucharystyczna. Jej wiara w realną obecność Chrystusa była tak silna, że w jej życiu dochodziło do cudów eucharystycznych. Benedykt XVI przywołał tu ocalenie Asyżu przed saraceńskim najazdem. Klara przemogła wówczas potęgę oręża mocą wystawionego w monstrancji Najświętszego Sakramentu – przypomniał Papież.

Wśród pielgrzymów przybyłych do Watykanu nie zabrakło również Polaków.

„Drodzy polscy pielgrzymi. Dziś przypada wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Powracają na pamięć słowa ukrzyżowanego Pana: «Niewiasto, oto syn Twój», «Oto Matka twoja». Chrystus sam zawierza swojej Matce Jana, a wraz z nim wszystkie pokolenia uczniów. Zaprośmy Ją do domu naszej codzienności, aby Jej opieka i wstawiennictwo były dla nas wsparciem w czasie pomyślnym i w dniach cierpienia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus".

Na zakończenie audiencji Benedykt XVI nawiązał do aktualnej sytuacji politycznej na świecie, a konkretnie do aktów przemocy, jakie miały ostatnio miejsce w związku nieodpowiedzialną akcją palenia Koranu.

„Z niepokojem śledzę wydarzenia, które miały miejsce w tych dniach w południowej Azji, a w szczególności w Indiach, Pakistanie i Afganistanie. Modlę się za ofiary i proszę, aby poszanowanie wolności religijnej oraz logika pojednania i pokoju wzięły górę nad nienawiścią i przemocą" – powiedział Papież.

kb/ rv

Za: Radio Watykańskie