Betlejemskie Światło Pokoju jest już w Polsce

091217a.png Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.
Dzięki udziałowi w niej skautów, akcja obejmuje prawie całą Europę. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu.
Ogień z Betlejem 13 grudnia dotarł do Polski.

Kilkaset harcerek i harcerzy ZHP, reprezentacja skautów słowackich,
oraz delegacja ZHPpgk na Litwie uczestniczyło w Mszy świętej i
przekazaniu Ognia z Betlejem. Betlejemskie Światło Pokoju powędrowało
następnie do schronisk tatrzańskich (Morskie Oko, Dolina Pięciu Stawów,
Murowaniec, Stare Wierchy).

Wieczorem zaś Światło dotarło już do
Krakowa, Częstochowy i Kielc. Przekazywane z rąk do rąk przez harcerki
i harcerzy dotrze do wszystkich potrzebujących, do rodzin, szkół,
szpitali, kościołów, mediów na terenie całego kraju. Podobnie jak w
latach ubiegłych, zostanie przekazane Prezydentowi RP, Premierowi,
Marszałkom Sejmu i Senatu oraz do wielu urzędów, instytucji i
przyjaciół harcerstwa.
Przesłanie tegorocznego Betlejemskiego
Światła Pokoju Brzmi: "Wszyscy rodzimy się do służby". Hasło pochodzi z
wypowiedzi Zofii Kossak, na ogół jest podawane w następującym
kontekście: „Wszyscy rodzimy się do służby, jakiemu panu będziemy
służyć, zależy od nas samych”.

Betlejemskie Światło Pokoju

Akcja
"Betlejemskie Światło Pokoju" została zorganizowana po raz pierwszy w
1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych
działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób
potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była
propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF).

Rok
później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni
ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców,
urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem
pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.

Każdego roku dziewczynka
lub chłopiec, wybrani przez ORF wśród grona dzieci działających
charytatywnie, odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w
Betlejem. Następnie Światło jest transportowane do Wiednia za
pośrednictwem austriackich linii lotniczych. Jeśli ze względu na
skomplikowaną sytuację w relacjach izraelsko-palestyńskich zdarzało
się, że nikt z Austrii nie mógł odebrać Światła w samym Betlejem, wtedy
dzieci izraelskie i palestyńskie przewoziły Ogień do Tel Awiwu, a nawet
do samego Wiednia.

Na około tydzień przed świętami Bożego
Narodzenia w Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której
Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom
organizacji skautowych z wielu krajów europejskich. Związek Harcerstwa
Polskiego odbiera Światło na przejściu granicznym na Łysej Polanie w
Tatrach. Stąd Światło wędruje do harcerskiego ośrodka „Głodówka”, gdzie
po mszy świętej w kapliczce przekazane zostaje dalej – przez Kraków,
Jasną Górę rozprzestrzenia się po całej Polsce, aby trafić za pomocą
rąk harcerek i harcerzy do wszystkich, którym bliskie jest przesłanie
Betlejemskiego Światała Pokoju.

W Warszawie delegacja harcerek i
harcerzy dzieli się Betlejemskim Światłem Pokoju z Prymasem Polski, a
następnie z Prezydentem RP, Premierem, Marszałkami Sejmu i Senatu.
Światło jest zanoszone do kościołów, urzędów, organizacji, szpitali. Z
Warszawy płomień wędruje na północ, a stamtąd na wschód – na Ukrainę,
Białoruś, Litwę i do Rosji. Światło z Betlejem dociera do całej Europy
– nawet poza krąg polarny.

Betlejemskie Światło Pokoju jest
symbolem pokoju, wzajemnego zrozumienia poszczególnych ludzi i narodów,
jest znakiem nadziei życia pozbawionego konfliktów i waśni. My,
harcerze, roznosząc Betlejemski Ogień po całym kraju i przekazując go
poza granice Polski, pełnimy służbę, ulepszamy świat. Działając w swoim
mieście, regionie, najbliższej okolicy, pokazujemy, co oznacza
niesienie pokoju oraz idei braterstwa.

Polscy harcerze przekazują Betlejemskie Światło Pokoju również do wschodnich sąsiadów – na Rosję, Litwę, Białoruś i Ukrainę.